Sabtu, 26 Disember 2009

KISAH NABI LUT A.S

Allah S.W.T berfirman:

”Kaum Lut telah mendustakan Rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Lut berkata kepada mereka: ”Mengapa kamu tidak bertaqwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” (Asy-Syu’ara’: 160-163)

Dengan kelembutan dan kasih sayang, Nabi Lut A.S berdakwah kepada kaumnya. Mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Dia melarang mereka untuk melakukan kejahatan dan perbuatan keji. Namun dakwahnya berhadapan dengan hati yang keras dan jiwa yang sakit serta penolakan yang berasal dari kesombongan.

Kaum Nabi Lut A.S melakukan pelbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat mana pun. Mereka merompak dan khianat kepada sesama teman serta berwasiat dalam kemungkaran. Bahkan catatan kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan baru yang belum pernah terjadi di muka bumi. Mereka memadamkan nilai kemanusiaan dan kewarasan yang ada dalam diri mereka. Mereka melakukan kejahatan yang belum pernah dilakukan manusia sebelum mereka, di mana mereka berhubungan seks dengan sesama lelaki (homoseks).

Allah S.W.T berfirman:

”Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya: ”Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu melihat(nya). Mengapa kamu mendatangi lelaki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak dapat mengetahui (akibat perbuatanmu).” (An-Naml: 54-55)

Nabi Lut A.S menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan dan kejujuran, namun tidak berkesan dan tiada sambutan dari kaumnya.

”Maka tidak lain jawapan kaumnya melainkan mengatakan: ”Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu; kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya) bersih.” (An-Naml: 56)

Mengapa mereka mencela orang mulia yang patut dipuji, kemudian harus diusir dan dimusuhi? Ternyata jiwa kaum Nabi Lut A.S benar-benar sakit dan mereka menganiaya diri serta bersikap angkuh terhadap kebenaran. Akhirnya, kaum lelaki cenderung kepada seks sesama jenis mereka, bukan cenderung kepada wanita.

Sungguh aneh apabila mereka menganggap kesucian dan kemuliaan sebagai kejahatan yang perlu dilenyapkan. Mereka adalah orang-orang sakit yang menolak ubat, malah memeranginya. Tindakan kaumnya membuatkan Nabi Lut A.S merasa sedih. Mereka melakukan kejahatan secara terang-terangan di tempat-tempat mereka. Ketika mereka melihat seorang asing, musafir atau tetamu yang memasuki kota, maka mereka menangkapnya.

Mereka berkata kepada Nabi Lut A.S: ”Sambutlah tetamu perempuan dan tinggalkan untuk kami kaum lelaki.”

Perilaku mereka yang keji itu mula berpengaruh. Nabi Lut A.S memerangi mereka dalam jihad yang besar, serta mengemukakan hujah. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun berlalu, Nabi Lut A.S terus berdakwah. Namun tidak seorang pun yang mengikutinya dan tiada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan keluarganya pun tidak beriman semuanya. Isteri Nabi Lut A.S juga kafir seperti isteri Nabi Nuh A.S.

Firman Allah S.W.T:

”Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu khianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (seksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): ”Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.” (At-Tahrim: 10)

Jika rumah adalah tempat istirehat yang di dalamnya seseorang mendapat ketenangan, maka Nabi Lut A.S terseksa, baik di luar rumah mahupun di dalamnya. Kehidupan Nabi Lut A.S dipenuhi dengan mata rantai penderitaan yang keras namun beliau tetap sabar atas kaumnya.

Berlalulah tahun demi tahun tetapi tidak seorang pun yang beriman kepadanya, bahkan mereka mulai mengejek ajarannya dan mengatakan apa saja yang ingin mereka katakan:

”Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (Al-Ankabut: 29)

Ketika terjadi tentangan itu, Nabi Lut A.S berlepas diri dari mereka dan dia berdoa kepada Allah S.W.T agar menolongnya menghancurkan orang-orang yang membuat kerosakan.

Akhirnya, para malaikat keluar dari tempat Nabi Ibrahim A.S menuju desa Nabi Lut A.S. Mereka sampai pada waktu Asar lalu mencapai pagar-pagar kota Sodom. Sungai mengalir di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman menghijau.

Sementara itu, anak perempuan Nabi Lut A.S sedang mengisi bekas air dengan air sungai itu. Dia mengangkat wajahnya sehingga menyaksikan mereka. Dia hairan melihat pemuda yang memiliki ketampanan yang mengkagumkan.

Salah seorang malaikat bertanya kepada anak kecil itu: ”Wahai anak perempuan. apakah ada rumah di sini?”

Apabila mengenang kejahatan kaumnya, dia berkata: ”Hendaklah kalian tetap di situ sehingga aku memberitahu ayahku dan kemudian akan kembali pada kalian.”

Dia pun meninggalkan bekas airnya di sisi sungai dan segera menuju ayahnya.

”Ayah, ada pemuda-pemuda yang ingin menemuimu. Aku belum pernah melihat wajah-wajah seperti mereka,” kata anak itu dengan nada gugup.

Nabi Lut A.S berkata kepada dirinya sendiri bahawa ini adalah hari yang dahsyat. Beliau segera berlari menuju para tetamu itu. Ketika Nabi Lut A.S melihat mereka, dia merasa amat hairan. Dia bertanya kepada mereka, dari mana mereka datang dan apa tujuan mereka. Pemuda-pemuda itu terdiam dan memintanya untuk menjamu mereka.

Nabi Lut A.S berjalan di hadapan mereka lalu berhenti sambil menoleh dan berkata: ”Aku belum mengetahui kaum yang lebih keji di muka bumi ini selain penduduk negeri ini.”

Beliau mengatakan demikian dengan maksud agar mereka membatalkan niat untuk bermalam. Namun mereka tidak peduli dengan ucapan Nabi Lut A.S.

Nabi Lut A.S kembali berjalan bersama mereka dan berusaha untuk berbicara tentang kaumnya. Dia memberitahu mereka bahawa penduduk kota itu sangat jahat dan menghina tetamu mereka. Di samping itu, mereka juga membuat kerosakan di muka bumi dan seringkali terjadi pergaduhan.

Makluman tersebut bermaksud agar para tetamunya membatalkan niat mereka untuk bermalam, tanpa melukai perasaan mereka atau menghilangkan penghormatan kepada tetamu. Nabi Lut A.S berusaha mengisyaratkan kepada mereka untuk meneruskan perjalanan tanpa singgah di kotanya. Namun tetamu itu tetap berjalan dalam keadaan diam.

Ketika Nabi Lut A.S melihat tekad mereka untuk tetap bermalam di situ, beliau meminta mereka tinggal di suatu kebun sehingga datang waktu Maghrib dan kegelapan menyelimuti alam. Nabi Lut A.S sangat sedih. Kerana rasa takutnya, sehingga dia lupa untuk memberi mereka makanan. Kegelapan malam mulai menyelimuti suasana. Nabi Lut A.S menemani tiga tetamunya itu berjalan menuju rumahnya. Tidak seorang pun yang melihat mereka.

Namun isterinya dapat melihat mereka sehingga dia keluar menuju kaumnya dan memberitahu mereka kejadian yang dilihatnya. Kemudian tersebarlah berita dengan begitu cepat dan selanjutnya kaum Nabi Lut A.S datang menemuinya.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka, dan dia berkata: ”Ini adalah hari yang amat sulit.” Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergesa-gesa. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatanperbuatan yang keji.” (Hud: 77-78)

Terjadilah hari yang sangat malang. Kaum Nabi Lut A.S bergegas menuju padanya. Nabi Lut A.S tertanya-tanya, siapa yang memberitahu mereka. Kemudian dia mencari isterinya namun tidak menemuinya. Maka bertambahlah kesedihan Nabi
Lut A.S.

Kaum Nabi Lut A.S berdiri di depan pintu rumah. Nabi Lut A.S keluar menemui mereka dengan penuh harapan, agar mereka boleh diajak berfikir secara waras. Bagaimana seandainya mereka dapat menggunakan fitrah yang benar. Bagaimana seandainya mereka mula berminat terhadap wanita yang Allah S.W.T ciptakan untuk mereka? Bukankah di dalam rumah mereka terdapat kaum wanita? Seharusnya wanitalah yang menjadi minat mereka, bukan kepada sesama lelaki.

”Dia berkata: ”Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negeriku), mereka lebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?” (Hud:78)

Maksud pernyataan Nabi Lut A.S adalah mengingatkan mereka bahawa terdapat wanita-wanita di bumi. Wanita lebih suci dalam bentuk kesucian jiwa dan fizikal Apabila lelaki cenderung kepada wanita, maka kecenderungan itu merupakan pelaksanaan dari fitrah yang benar. Maka hendaklah bertaqwa kepada Allah S.W.T.

Nabi Lut A.S berusaha menjamah jiwa mereka dari segi taqwa setelah menjamahnya dari segi fitrah. Bertaqwalah kepada Allah S.W.T dan ingatlah bahawa Allah S.W.T mendengar dan melihat, serta akan murka dan menyeksa orang-orang yang derhaka. Seharusnya orang yang berakal waras menghindari kemurkaanNya.

Nabi Lut A.S berusaha menghalang mereka mencemari kemuliaan dan adat mereka sebagai orang yang harus menghormati tetamu, bukan menghinakannya. Tidakkah di antara mereka terdapat orang yang berfikiran waras? Keinginan songsang mereka memang suatu kegilaan. Akal adalah untuk mengetahui kebenaran jika memerhatikan fitrah, agama dan harga diri.

Kaumnya menunggu hingga beliau selesai dengan nasihatnya lalu mereka ketawa terbahak-bahak. Kalimat Nabi Lut A.S yang suci itu tidak mampu mengubah pendirian jiwa yang sakit, hati yang beku dan fikiran yang dungu:

”Mereka menjawab: ”Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.” (Hud: 79)

Demikianlah tampak jelas bahawa kebenaran tersembunyi di balik kekaburan. Suatu hal yang diketahui oleh dunia semuanya. Mereka tidak mengatakan kepadanya apa yang mereka inginkan kerana umum mengetahuinya dan dia juga mengetahui, yakni isyarat yang buruk pada perbuatan yang buruk.

Nabi Lut A.S merasa sedih dan lemah di tengah-tengah kaumnya. Dengan marah dia memasuki rumahnya dan menutup pintu. Dia berdiri mendengar tawa dan celaan serta pukulan di pintu rumahnya. Sementara itu, orang-orang asing yang dijamu oleh tetamu Nabi Lut A.S duduk dalam keadaan tenang. Nabi Lut A.S merasa hairan melihat ketenangan mereka. Pukulan-pukulan pada pintu semakin kuat. lalu memecahkan kayu-kayu pintu itu.

Lalu Nabi Lut A.S berteriak dalam keadaan kesal:

”Lut berkata: ”Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).” (Hud: 80)

Nabi Lut A.S berharap akan mendapat kekuatan sehingga dapat melindungi para tetamunya. Beliau mengharapkan benteng kuat yang dapat melindunginya, iaitu benteng Allah S.W.T yang melindungi para Nabi dan para kekasih-Nya.

Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah S.A.W bersabda ketika membaca ayat tersebut: ”Allah menurunkan rahmat atas Nabi Lut A.S. Dia berlindung pada benteng yang kukuh.”

Ketika penderitaan mencapai puncaknya dan Nabi Lut A.S mengucapkan katakatanya bagaikan putus asa, para tetamunya bergerak dan tiba-tiba bangkit. Mereka memberitahu bahawa dia benar-benar akan terlindung di bawah benteng yang kuat.

Para utusan (malaikat) berkata: ”Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu.” (Hud: 81)

Tiba-tiba pintu terbelah. Jibril A.S bangkit dan menunjuk dengan tangannya sehingga para penceroboh itu kehilangan mata. Lalu mereka nampak serampang di dinding dan mereka keluar dari rumah. Mereka menyangka bahawa mereka memasukinya. Jibril A.S telah menghilangkan mata mereka.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan sesungguhnya mereka telah memujuknya (agar menyerahkan) tetamunya kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan
ancaman-ancaman-Ku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa
azab yang kekal.” (Al-Qamar: 37-38)

Para malaikat memerintahkan Nabi Lut A.S untuk membawa keluarganya keluar di tengah malam. Mereka mendengar suara yang sangat mengerikan sehingga menggoncang gunung. Ia adalah bencana dalam bentuk seksaan yang aneh. Para malaikat memberitahu Nabi Lut A.S bahawa isterinya termasuk orang-orang yang menentangnya. Isterinya adalah seorang kafir dan jika turun azab, maka dia pun akan menerimanya.

Keluarlah Lut A.S kerana keputusan Allah S.W.T telah ditetapkan. Nabi Lut A.S bertanya kepada malaikat: ”Apakah sekarang akan turun azab kepada mereka?”

Para malaikat memberitahu bahawa mereka akan terkena azab pada waktu Subuh. Sedangkan ketika itu waktu Subuh sangat dekat.

Allah S.W.T berfirman:

”Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka kerana sesungguhnya ketika jatuhnya azab kepada mereka, adalah di waktu subuh bukankah subuh itu sudah dekat?” (Hud: 81)

Nabi Lut A.S keluar bersama anak-anak perempuannya serta pengikutnya. Mereka keluar di waktu malam. Lalu tibalah waktu Subuh. Kemudian datanglah perintah Allah S.W.T:

”Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yamg terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan seksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.” (Hud: 82-83)

Para ulama’ berkata bahawa Jibril A.S menghancurkan tujuh kota mereka. Jibril A.S mengangkat semuanya ke langit sehingga para malaikat mendengar suara ayam-ayam dan lolongan anjing-anjing mereka. Jibril A.S membalikkan tujuh kota itu dan menghempaskannya ke bumi.

Ketika terjadi kehancuran, langit menghujani mereka dengan batu-batu dari neraka Jahim, iaitu batu-batu yang keras dan panas yang datang silih berganti. Neraka Jahim terus menghujani batu ke atas mereka sehingga kaum Nabi Lut A.S musnah semuanya. Tiada seorang pun selamat. Semua kota-kota hancur dan ditelan bumi sehingga terpancarlah air dari bumi. Hancurlah kaum Nabi Lut A.S dan hilanglah kota-kota mereka. Nabi Lut A.S mendengar suara-suara yang mengerikan. Isterinya juga termasuk di kalangan orang yang musnah.

Allah S.W.T berfirman tentang kota-kota Nabi Lut A.S:

”Lalu Kami keluarkan orang-orang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada seksa yang pedih.” (Adz-Dzariyat: 35-37)

”Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).” (Al-Hijr: 76)

”Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui bekas-bekas) mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkannya.” (As-Shaffat: 137-138)

Ia adalah bukti kekuasaan Allah S.W.T yang zahir. Para ulama’ berkata bahawa kota-kota itu menjadi danau yang aneh di mana airnya masin dan deras. Di dalam danau terdapat batu-batu yang mencair. Ini mengisyaratkan bahawa batu-batu
yang ditimpakan pada kaum Nabi Lut A.S berupa butiran-butiran api yang menyala. Ada yang mengatakan bahawa danau yang kini bernama Al-Bahrul Mayit dan terletak di Palestin adalah kota-kota kaum Nabi Lut A.S.

Tamatlah riwayat kaum Nabi Lut A.S dari bumi. Akhirnya, Nabi Lut A.S pergi menemui Nabi Ibrahim A.S dan menceritakan berita tentang kaumnya. Beliau hairan ketika mendengar bahawa Nabi Ibrahim A.S juga mengetahuinya.

Nabi Lut A.S terus melanjutkan perjuangan dakwahnya di jalan Allah S.W.T seperti Nabi Ibrahim S.W.T. Mereka berdua tetap gigih menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok muka bumi, dengan penuh ketaqwaan kepada Allah S.W.T.

Tiada ulasan: