Jumaat, 18 Disember 2009

KISAH NABI NUH A.S

Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam A.S. Bunga-bunga berguguran di sekitar kuburannya dan pokok-pokok dan batu-batuan tampak tidak bermaya. Banyak perkara berubah di muka bumi. Sesuai dengan hukum alam, terjadilah kealpaan terhadap wasiat Nabi Adam A.S. Kesalahan yang pernah berlaku dahulu, kembali berulang. Kesalahan dalam bentuk kealpaan, meskipun kali ini berulang dengan cara berbeza.

Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh A.S, telah hidup lima orang soleh dari datuk nenek kaum Nabi Nuh A.S Mereka hidup selama beberapa zaman, kemudian mereka mati. Nama-nama mereka adalah Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq dan Vasr. Setelah kematian mereka, orang ramai membuat patung-patung dari mereka, sebagai menghormati mereka dan menjadi peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu dan orang-orang yang mengukir patung itu mati. Lalu datanglah inak-anak mereka, kemudian anak-anak itu mati dan datanglah cucu-cucu mereka. Kemudian timbullah pelbagai dongeng dan khurafat yang membelenggu akal manusia, di mana dikatakan bahawa patung-patung itu memiliki kuasa dan kekuatan khusus.

Di sinilah iblis laknatullah memanfaatkan kesempatan membisikkan kepada manusia bahawa berhala-berhala tersebut adalah Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, sehingga akhirnya manusia menyembah berhala-berhala itu. Kita tidak mengetahui sumber yang sahih bagaimana bentuk
kehidupan ketika penyembahan berhala bermula di bumi. Namun kita mengetahui hukum umum yang tidak pernah berubah ketika manusia mulai cenderung kepada syirik. Dalam situasi seperti itu, kejahatan akan memenuhi bumi dan akal manusia akan kalah, serta akan meningkatnya kezaliman dan ramainya orang-orang yang teraniaya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Apa yang jelas, kehidupan manusia semuanya akan berubah menjadi neraka Jahim.

Keadaan sedemikian ini pasti terjadi ketika manusia menyembah selain Allah S.W.T, baik yang disembah itu berhala dari batu, anak lembu dari emas, penguasa dari manusia, sistem dari pelbagai sistem, mazhab dari pelbagai mazhab, atau kubur seorang wali. Sebab, satu-satunya yang menjamin persamaan di antara manusia adalah, mereka hanya menyembah Allah S.W.T dan Dia diakui sebagai Pencipta mereka dan yang membuat undang-undang bagi mereka. Tetapi apabila jaminan ini hilang, lalu ada seorang yang mendakwa, atau ada sistem yang mendakwa memiliki kuasa ketuhanan, maka manusia akan binasa dan akan hilanglah kebebasan mereka sepenuhnya.

Penyembahan kepada selain Allah S.W.T bukan hanya sebagai tragedi yang boleh menghilangkan kebebasan, namun pengaruh buruknya dapat menusuk ke dalam akal manusia dan dapat mengotorinya. Sebab, Allah S.W.T menciptakan manusia agar dapat mengenali-Nya dan menjadikan akalnya sebagai permata yang bertujuan untuk memperoleh ilmu. Ilmu yang paling penting adalah kesedaran bahawa hanya Allah S.W.T sebagai Pencipta, dan selain-Nya adalah makhluk. Ini adalah asas penting dan dasar pertama yang harus ada sehingga manusia berjaya sebagai khalifah di muka bumi.

Ketika akal manusia kehilangan peranannya dan berpaling kepada selain Allah S.W.T maka manusia akan ditimpa kesalahan. Terkadang seseorang mengalami kemajuan secara material kerana berjaya melalui jalan-jalan kemajuan, meskipun dia tidak beriman kepada Allah S.W.T. Namun kemajuan material yang tidak disertai dengan pengenalan kepada Allah S.W.T akan menjadi seksaan yang lebih keras dari seksaan apa pun, kerana ia pada akhirnya akan menghancurkan manusia itu Ketika manusia menyembah selain Allah S.W.T maka akan meningkatlah penderitaan hidup dan kefakiran manusia. Terdapat hubungan kuat antara kehinaan manusia dan kefakiran mereka, serta tidak berimannya mereka kepada AllahS.W.T.

Allah S.W.T berfirman:

”Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (Al-A’raf: 96)

Demikianlah, bahawa kufur kepada Allah S.W.T atau syirik kepada-Nya akan menyebabkan hilangnya kebebasan dan hancurnya akal serta meningkatnya kefakiran, serta kosongnya kehidupan dari tujuan yang mulia. Dalam keadaan seperti ini, Allah S.W.T mengutus Nabi Nuh A.S untuk membawa ajaran Allah kepada kaumnya. Nabi Nuh A.S adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh kebiasaan umat manusia yang menyembah selain Allah S.W.T. Allah S.W.T memilih hamba-Nya, Nuh A.S dan mengutusnya di tengah-tenga kaumnya.

Nuh A.S membuat revolusi pemikiran. Beliau berada di puncak kemuliaan dai kecerdasan. Dia merupakan manusia terbesar di zamannya. Dia bukan seoran raja di tengah-tengah kaumnya, bukan penguasa mereka dan bukan juga orang paling kaya di antara mereka. Kita mengetahui bahawa kebesaran tidak selalu berhubungan dengan kerajaan, kekayaan dan kekuasaan. Tiga perkara tersebut biasanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang hina. Namun kebesaran terletak pada kebersihan hati, kesucian nurani dan kemampuan akal untuk mengubah kehidupan di sekitarnya. Nabi Nuh A.S memiliki semua itu, bahkan lebih dari itu. Nabi Nuh A.S adalah manusia yang mengingati dengan baik perjanjian Allah S.W.T dengan Nabi Adam A.S dan anak-anaknya, ketika Allah S.W.T menciptakan mereka.

Berdasarkan fitrah, dia beriman kepada Allah S.W.T sebelum pengutusannya pada manusia. Semua Nabi beriman kepada Allah S.W.T sebelum mereka diutus. Di antara mereka ada yang ’mencari’ Allah S.W.T seperti Nabi Ibrahim A.S. Ada juga di antara mereka yang beriman kepada-Nya dari lubuk hati yang paling dalam, seperti Nabi Musa A.S, dan di antara mereka juga ada yang beribadah kepada-Nya dan menyendiri di gua Hira’, seperti Nabi Muhammad S.A.W.

Terdapat sebab lain berkenaan dengan kebesaran Nabi Nuh Ketika bangun, tidur, akan, minum, atau mengenakan pakaian, masuk atau keluar rumah, dia selalu bersyukur kepada Allah S.W.T dan memuji-Nya, serta mengingati nikmat-Nya dan selalu bersyukur kepada-Nya.

Oleh kerana itu, Allah S.W.T berfirman tentang Nabi Nuh A.S:

”Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.” (Al-Isra’: 3)

Alah S.W.T memilih hamba-Nya yang bersyukur dan mengutusnya sebagai Nabi kepada kaumnya. Nabi Nuh A.S keluar menuju kaumnya dan memulakan dakwahnya:

”Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ssekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya. Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.” (Al-A’raf: 59)

Dengan kalimat yang singkat tersebut, Nabi Nuh A.S meletakkan hakikat
ketuhanan dan hari kebangkitan kepada kaumnya. Hanya ada satu Pencipta yang berhak disembah. Di sana terdapat kematian, kemudian kebangkitan, kemudian hari kiamat. Hari yang besar yang di dalamnya terdapat seksaan yang besar.

Nabi Nuh A.S menjelaskan kepada kaumnya bahawa mustahil terdapat selain Allah Yang Maha Esa sebagai Pencipta. Dia memberikan pengertian kepada mereka, bahawa syaitan telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan penipuan itu. Nuh menyampaikan kepada mereka, bahawa Allah S.W.T telah memuliakan manusia. Dia telah menciptakan mereka, memberi mereka rezeki dan menganugerahkan akal kepada mereka. Manusia mendengar dakwahnya dengan penuh khusyu’. Dakwah Nabi Nuh A.S cukup menggoncangkan jiwa mereka. Laksana tembok yang akan roboh yang ketika itu ada seorang yang tertidur dan digoyang tubuhnya agar dia bangun. Barangkali dia akan takut dan marah meskipun bertujuan untuk menyelamatkannya.

Akar umbi kejahatan yang ada di bumi mendengar dan merasa ketakutan. Tunjang-tunjang kebencian terancam dengan cinta ini yang dibawa oleh Nabi Nuh A.S. Setelah mendengar dakwah Nabi Nuh A.S, kaumnya terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok orang-orang lemah, orang-orang fakir dan orang orang yang menderita, di mana mereka merasa dilindungi dengan dakwah Nabi Nuh A.S. Manakala kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kaya orang-orang kuat dan para penguasa di mana mereka menghadapi dakwah Nabi Nuh A.SS dengan penuh keraguan. Bahkan ketika mereka mempunyai kesempatan mereka mulai melancarkan serangan untuk melawan Nabi Nuh A.S.

Mula-mula mereka menuduh bahawa Nabi Nuh A.SS adalah manusia biasa seperti mereka.

”Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: ”Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami.” (Hud: 27)

Dalam tafsir Al-Qurthubi disebutkan: Masyarakat yang menentang dakwahnya adalah para pembesar dari kaumnya. Mereka dikatakan Al-Mala’ kerana mereka seringkali berkata, misalnya mereka berkata kepada Nabi Nuh A.S: ”Wahai Nuh. engkau adalah manusia biasa.” Padahal Nabi Nuh A.S juga mengatakan bahawa dia memang manusia biasa. Allah S.W.T mengutus seorang Rasul dari manusia ke bumi kerana bumi dihuni oleh manusia. Seandainya bumi dihuni oleh para malaikat. nescaya Allah S.W.T mengutus seorang Rasul dari malaikat.

Berlanjutlah peperangan antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh A.S. Mula-mula. rejim penguasa menganggap bahawa dakwah Nabi Nuh A.S akan mati dengan sendirinya. Namun ketika mereka melihat bahawa dakwahnya menarik perhatian orang-orang fakir, orang-orang lemah dan masyarakat sederhana, mereka mulai menyerang Nabi Nuh A.S.

Mereka menyerang Nabi Nuh A.S melalui pengikutnya dan mereka berkata kepadanya: ”Tiada yang mengikutimu selain orang-orang fakir dan orang-orang lemah serta orang-orang hina.”

Allah S.W.T berfirman:

”Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia berkata): ”Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khuatir kamu akan ditimpa azab (pada) hari yang sangat menyedihkan.” Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: ”Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami yakin bahawa kamu adalah orang-orang yang berdusta.” (Hud: 25-27)

Demikianlah telah berlanjutan pertarungan antara Nabi Nuh A.S dan para bangsawan dari kaumnya. Orang-orang kafir itu menggunakan dalih persamaan dan mereka berkata kepada Nabi Nuh A.S: ”Dengarkan wahai Nuh, jika engkau ingin kami beriman kepadamu maka usirlah orang-orang yang beriman kepadamu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang fakir, sementara kami adalah kaum bangsawan dan orang-orang kaya di antara mereka. Dan mustahil engkau menggabungkan kami bersama mereka dalam satu majlis.”

Nabi Nuh A.S mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kaumnya. Dia mengetahui bahawa mereka menentang. Meskipun demikian, dia menjawabnya dengan baik. Dia memberitahu kepada kaumnya bahawa dia tidak dapat mengusir orang-orang mukmin, kerana mereka bukanlah tetamunya, tetapi mereka adalah tetamu Allah S.W.T. Rahmat bukan terletak dalam rumahnya di mana masuk di dalamnya orang-orang yang dikehendaki dan terusir darinya orang-orang yang tidak dikehendaki. Sebaliknya rahmat terletak dalam rumah Allah S.W.T di mana Dia menerima siapa saja yang dikehendaki-Nya untuk berada di dalamnya.

Allah S.W.T berfirman:

”Berkata Nuh: ”Hai kaumku, bagaimana fikiranmu, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberi-Nya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?” Dan (dia berkata): ”Hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui.” Dan (dia berkata): ”Hai kaumku, siapakah yang dapat menolongku dari (azab) Allah jika aku mengusir mereka. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepada kamu (bahawa) aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui hal yang ghaib, dan tidak pula aku mengatakan sesungguhnya aku adalah malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatannya sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada mereka. Sesungguhnya aku, kalau begitu, benar benar termasuk orang-orang yang zalim.” (Hud: 28-31)

Nabi Nuh A.S mematahkan semua hujah orang-orang kafir dengan logik para Nabi yang mulia. Iaitu, logik pemikiran yang bebas dari kesombongan peribadi dan kepentingan-kepentingan khusus. Nabi Nuh A.S berkata kepada mereka bahawa Allah S.W.T telah memberinya agama, kenabian dan rahmat. Manakala mereka tidak melihat apa yang diberikan Allah S.W.T kepadanya. Selanjutnya, dia tidak memaksa mereka untuk mempercayai apa yang disampaikannya sehingga mereka membenci. Kalimat tauhid (tiada Tuhan selain Allah) tidak dapat dipaksakan atas seseorang. Dia memberitahu mereka bahawa dia tidak meminta imbuhan dari mereka atas dakwahnya. Dia tidak meminta harta dari mereka sehingga memberatkan mereka. Sesungguhnya dia hanya mengharapkan pahala dari Allah S.W.T. Hanya Allah yang memberi pahala kepadanya.

Nabi Nuh A.S menerangkan kepada mereka bahawa dia tidak dapat mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah S.W.T. Meskipun sebagai Nabi, dia memiliki keterbatasan. Dia tidak diberikan hak untuk mengusir orang-orang yang beriman kerana dua alasan. Bahawa mereka akan bertemu dengan Allah S.W.T dalam keadaan beriman kepada-Nya, maka bagaimana dia akan mengusir orang yang beriman kepada Allah S.W.T. Kemudian, seandainya dia mengusir mereka, maka mereka akan menentangnya di hadapan Allah S.W.T. Ini akibat pemberian pahala dari Allah S.W.T atas keimanan mereka dan balasan-Nya atas siapa pun yang mengusir mereka. Maka siapakah yang dapat menolong Nabi Nuh A.S dari seksa Allah S.W.T seandainya dia mengusir mereka?

Demikianlah Nabi Nuh A.S menunjukkan bahawa permintaan kaumnya agar mengusir orang-orang mukmin adalah tindakan bodoh dari mereka. Nabi Nuh A.S kembali menyatakan bahawa dia tidak dapat melakukan sesuatu yang di luar kekuasaannya. Dia memberitahu mereka akan kerendahannya dan kepatuhannya kepada AllahS.W.T. Dia tidak dapat melakukan sesuatu yang merupakan bahagian dari kekuasaan AllahS.W.T iaitu pemberian nikmat-Nya kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya. Dia tidak mengetahui ilmu ghaib, kerana ilmu ghaib hanya khusus dimiliki oleh Allah S.W.T Dia juga memberitahu mereka bahawa dia bukan seorang raja, yakni kedudukannya bukan seperti kedudukan para malaikat. Sebahagian ulama’ berhujah dari ayat ini bahawa para malaikat lebih utama daripada para Nabi. - (sila rujuk tafsir Al-Qurthubi)

Nabi Nuh A.S berkata kepada mereka: ”Sesungguhnya orang-orang yang kalian pandang sebelah mata dan kalian hina orang-orang mukmin yang kalian remehkan itu, sesungguhnya pahala mereka itu tidak hilang dan tidak berkurangan dengan penghinaan kalian terhadap mereka. Sungguh Allah S.W.T lebih tahu terhadap apa
yang ada dalam diri mereka. Dialah yang membalas amal mereka. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri seandainya aku mengatakan bahawa Allah S.W.T tidak memberikan kebaikan kepada mereka.”

Kemudian rejim penguasa mulai bosan dengan hujah yang disampaikan oleh Nabi Nuh A.S. Allah S.W.T menceritakan sikap mereka terhadap Nabi Nuh A.S dalam firmanNya:

”Mereka berkata: ”Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dann kamu telah memanjangkan bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” Nuh menjawab: ”Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dialah Tuhanmu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Hud: 32-34)

Nabi Nuh A.S menambahkan bahawa mereka tersesat dari jalan Allah S.W.T. Hanya Allah S.W.T yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu, namun mereka memperolehi kesesatan disebabkan oleh ikhtiar mereka, kebebasan mereka serta keinginan mereka.

Suatu ketika dahulu, iblis laknatullah pernah berkata:

”Kerana Engkau telah menghukum aku tersesat....” (Al-A’raf: 16)

Secara zahir nampak bahawa makna ungkapan itu bererti Allah S.W.T yang menyesatkannya, padahal hakikatnya adalah bahawa Allah S.W.T telah memberinya kebebasan dan kemudian Allah S.W.T akan meminta pertanggungjawabannya.

Kita tidak sependapat dengan pandangan Al-Qadhariyah, Al-Mu’tazilah dan
Al-Imamiyah. Mereka berpendapat bahawa keinginan manusia cukup sebagai kekuatan untuk melakukan perbuatannya, baik berupa ketaatan mahupun maksiat. Kerana bagi mereka, manusia adalah pencipta perbuatannya. Dalam hal itu, ia tidak memerlukan Tuhannya. Kita tidak mengambil pendapat mereka secara mutlak. Kita berpendapat bahawa manusia memang menciptakan perbuatannya namun dia memerlukan bantuan Tuhannya dalam melakukannya.

Apa yang jelas, Allah S.W.T mengerahkan setiap makhluk sesuai dengan arah penciptaannya, baik arah itu menuju kebaikan atau keburukan. Ini termasuk kebebasan sepenuhnya. Manusia memilih dengan kebebasannya, kemudian Allah S.W.T mengerahkan jalan menuju pilihannya itu. Iblis memilih jalan kesesatan maka Allah S.W.T mengerahkan jalan kesesatan itu padanya. Manakala orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh A.S memilih jalan yang sama, maka Allah S.W.T pun mengerahkan jalan itu pada mereka.

Peperangan pun berlanjutan dan perdebatan antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh A.S semakin melebar. Sehingga ketika hujah-hujah mereka dipatahkan dan mereka tidak dapat mengatakan sesuatu yang bernas, mereka mulai keluar dari batas-batas adab dan berani mengejek Nabi Allah.

”Pemuka-pemuka (pembesar) dari kaumnya berkata: ”Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.” (Al-A ’raf: 60)

Nabi Nuh A.S menjawab dengan sikap sopan-santun para Nabi yang agung.

”Nuh menjawab: ”Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amana amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah, apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-A ’raf: 61-62)

Nabi Nuh A.S tetap menjalankan dakwah di tengah-tengah kaumnya, waktu demi waktu, hari demi hari dan tahun demi tahun. Berlalulah masa yang panjang itu namun Nabi Nuh A.S tetap mengajak kaumnya. Nabi Nuh A.S berdakwah kepada mereka siang dan malam, dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan Bahkan dia juga memberikan contoh-contoh pada mereka. Beliau menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah S.W.T dan kekuasaan-Nya di dunia Namun setiap kali dia mengajak mereka untuk menyembah Allah S.W.T, mereka lari darinya. Setiap kali dia mengajak mereka beriman agar Allah S.W.T mengampuni mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga dan mereka menampakkan kesombongan di depan kebenaran.

Allah S.W.T menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Nuh A.S di dalam firman-Nya:

”Nuh berkata: ”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar Engkau mengampun mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke muka) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan keterlaluan. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara yang terang-terangan, kemudian aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam, maka aku katakan kepada mereka: ”Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan nembanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Nuh: 5-12)

Namun apakah pula tindakan kaumnya?

Nuh berkata: ”Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Mereka telah melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata: ”Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali meninggalkan penyembahan) wadd, suwa, yaghuts, yauq dan nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan.” (Nuh: 21-24)

Demikianlah, Nabi Nuh A.S tetap melanjutkan dakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka seribu tahun, kurang lima puluh tahun.” (Al-Ankabut:
14)

Sayangnya, jumlah kaum mukmin tidak bertambah manakala jumlah kaum kafir kian bertambah. Nabi Nuh A.S sangat sedih namun tidak sampai kehilangan harapan. Beliau sentiasa mengajak kaumnya dan berhujah dengan mereka. Namun kaumnya selalu menghadapinya dengan kesombongan, kekufuran dan penentangan. Nabi Nuh A.S tetap memegang harapan selama 950 tahun. Nampak bahawa usia manusia sebelum datangnya taufan, cukup panjang. Barangkali usia panjang bagi Nabi Nuh A.S merupakan mukjizat khusus baginya.

Datanglah hari di mana Allah S.W.T mewahyukan kepada Nabi Nuh A.S bahawa orang-orang yang beriman dari kaumnya tidak akan bertambah lagi. Allah S.W.T mewahyukan kepadanya agar tidak bersedih atas tindakan mereka.

Maka pada ketika itu, Nabi Nuh A.S berdoa agar orang-orang kafir dihancurkan. Dia berkata:

“Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.” (Nuh: 26)

Nabi Nuh A.S membenarkan doanya dengan alasan:

”Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan selain ona yang berbuat maksiat dan kafir.” (Nuh: 27)

Allah S.W.T berfirman:

”Dan diwahyukan kepada Nuh, bahawasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang-orang yang telah beriman saja, kerana itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.” (Hud: 36-37)

Kemudian Allah S.W.T menetapkan hukum-Nya atas orang-orang kafir, iaitu datangnya taufan. Allah S.W.T memberitahu Nabi Nuh A.S bahawa dia akan membuat perahu dengan ’pengawasan Kami dan wahyu kami’ yakni dengan ilmu Allah S.W.T dan pengajaran-Nya, serta sesuai dengan arahan-Nya dan bantuan para malaikat.

Allah S.W.T menetapkan perintah-Nya kepada Nabi Nuh A.S

”Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.” (Hud: 37)

Allah menenggelamkan orang-orang yang zalim, biar apa pun kedudukan dan pertalian mereka dengan Nabi Nuh A.S. Allah S.W.T melarang NabiNya untuk bercakap-cakap dengan mereka atau menegah urusan mereka. Nabi Nuh A.S mula; menanam pokok untuk membuat perahu darinya. Dia menunggu beberapa tahun kemudian memotong pokok yang ditanamnya dan mula membinanya. Akhirnya jadilah perahu yang besar, tinggi dan kuat.

Para mufasir (ahli tafsir Al-Quran) berbeza pendapat tentang besamya perahu itu bentuknya, masa pembuatannya, tempat pembuatannya dan lain-lain. Berkenaan hal tersebut Fakhrur Razi berkata: ”Ketahuilah bahawa pembahasan ini tidak menarik bagiku kerana ia merupakan hal-hal yang tidak perlu diketahui. Aku kini mengetahui hal tersebut hanya mendatangkan manfaat yang sedikit.”

Mudah-mudahan Allah S.W.T merahmati Fakhrur Razi yang menyatakan kebenaran dengan kalimatnya itu. Kita tidak mengetahui hakikat perahu itu, kecuali apa yang telah Allah S.W.T ceritakan kepada kita tentang hal itu. Misalnya, kita tidak mengetahui di mana ia dibuat, berapa panjang atau lebarnya dan kita secara pasti tidak mengetahui selain tempat yang ditujunya setelah ia berlabuh.

Allaht S.W.T tidak memberikan keterangan secara terperinci berkenaan hal tersebut yang tidak memberikan kepentingan pada kandungan cerita dan tujuannya yang penting. Nabi Nuh A.S mula membina perahu, lalu orang-orang kafir lalu di depannya ketika dia tekun membuat perahu. Ketika itu, cuaca atau udara sangat kering dan tidak terdapat sungai atau laut yang dekat.

Bagaimana perahu ini akan belayar, wahai Nuh? Apakah ia akan belayar di atas tanah? Di manakah air yang memungkinkan bagi perahumu untuk belayar? Sungguh Nuh telah gila!” Orang-orang kafir ketawa terbahak-bahak dan semakin kuat mengejek Nabi Nu A.S.

Puncak pertikaian dalam kisah Nabi Nuh A.S kelihatan dalam masa ini. Kebatilan mengejek kebenaran dan cukup lama mentertawakan kebenaran. Mereka menganggap bahawa dunia adalah milik mereka dan bahawa mereka akan selalu mendapatkan keamanan dan bahawa seksaan tidak akan terjadi. Namun anggapan mereka itu tidak terbukti. Datangnya angin taufan meranapkan semua perkiraan mereka. Ketika itu, orang-orang mukmin mengejek balik orang-orang kafir dan ejekan mereka adalah kebenaran.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan mulailah Nuh membuat bahtera itu. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: ”Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal.” (Hud: 38-39)

Setelah selesai membuat perahu, Nabi Nuh A.S duduk menunggu perintah Allah S.W.T. Kemudian Allah S.W.T mewahyukan kepada Nabi Nuh A.S bahawa jika ada yang mempunyai dapur, maka ini sebagai alat melihat petanda bermulanya angin taufan. Disebutkan bahawa tafsiran dari at-tannur ialah alat untuk memanggang roti yang ada di dalam rumah Nabi Nuh A.S. Jika air keluar darinya maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh A.S untuk bergerak.

Maka pada suatu hari tannur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya dari dalaim rumah Nabi Nuh A.S lalu Nabi Nuh A.S segera membuka perahunya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Nabi Nuh A.S membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut dan lain-lain. Dalam perahu itu, Nabi Nuh A.S telah membuat kandang binatang buas.

Jibril A.S turun ke bumi dan mengiringi setiap dua binatang yang berpasangan agar setiap jenis binatang tidak punah dari muka bumi. Ini bererti bahawa angin taufan dan banjir besar telah menenggelamkan bumi semuanya. Kalau tidak demikian. maka buat apa diangkut jenis binatang-binatang itu. Binatang-binatang mulai menaiki perahu itu serta orang-orang yang beriman dari kaumnya. Jumlah orangorang mukmin sangat sedikit.

Allah S.W.T berfirman:

”Hingga apabila perintah Kami datang dan tannur telah memancarkan air, Kami berfirman: ”Muatkanlah di dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkanlah pula) orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama Nuh itu, kecuali sedikit.” (Hud: 40)

Isteri Nabi Nuh A.S tidak beriman kepadanya sehingga tidak ikut menaiki perahu. Salah satu anaknya menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keimanan di depan Nabi Nuh, dan dia pun tidak ikut menaikinya. Majoriti manusia ketika itu tidak beriman sehingga mereka tidak turut belayar. Hanya orang-orang mukmin yang mengharungi lautan bersamanya.

Ibnu Abbas R.A berkata: ”Terdapat lapan puluh orang dari kaum Nabi Nuh A.S yang beriman kepadanya.”

Air yang keluar dari celah-celah bumi mulai meninggi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya. Sementara dari langit turunlah hujan yang sangat lebat. Belum pernah turun hujan mencurah seperti itu di bumi dan tidak akan ada hujan seperti itu sesudahnya. Lautan semakin bergolak dan ombaknya menerpa apa saja dan menyapu bumi. Perut bumi bergerak dengan gerakan yang tidak sempurna sehingga bumi untuk pertama kalinya tenggelam dalam air.

Allah S.W.T berfirman:

”Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang mencurah. Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku.” (Al-Qamar: 11-13)

Air meninggi di atas kepala manusia dan melampaui ketinggian pokok, bahkan puncak gunung. Akhirnya, permukaan bumi diselimuti dengan air. Ketika mula-mula datang taufan, Nabi Nuh A.S memanggil puteranya. Puteranya itu berdiri agakjauh darinya.

Nabi Nuh A.S memanggilnya dan berkata:

”Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.” (Hud: 42)

Anak itu menjawab ajakan ayahnya:

”Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air nanti.” (Hud: 43)

Nabi Nuh A.S kembali menyerunya:

”Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain orang yang dirahmati-Nya.” (Hud: 43)

Selesailah percakapan antara Nabi Nuh A.S dan anaknya.

Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.” (Hud: 43)

Perhatikanlah kisah yang tercatat di dalam Al-Quran. Betapa gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Ombak tiba-tiba mengakhiri percakapan mereka. Nabi Nuh A.S mencari namun dia tidak menemui anaknya. Dia tidak menemui selain gunung ombak yang semakin meninggi dan meninggi bersama perahu itu. Nabi Nuh A.S tidak dapat melihat segala sesuatu selain air.

Allah S.W.T berkehendak (sebagai rahmat dari-Nya) untuk menenggelamkan si anak jauh dari penglihatan si ayah. Inilah kasih sayang Allah S.W.T terhadap si ayah. Anak Nabi Nuh A.S mengira bahawa gunung akan mencegahnya dari kejaran air, namun dia pun tenggelam. Angin taufan dan banjir besar terus berlanjutan dan membawa perahu Nabi Nuh A.S. Setelah berlalu beberapa ketika, pemandangan tertumpu kepada bumi yang telah musnah sehingga tiada kehidupan, kecuali sebahagian kayu yang darinya Nabi Nuh membuat perahu yang menyelamatkan orang-orang mukmin serta pelbagai binatang yang ikut bersama mereka. Adalah sukar bagi kita untuk membayangkan dahsyatnya bencana itu. Yang jelas, ia menunjukkan kekuasaan Allah Maha Pencipta. Perahu itu belayar dalam ombak yang tinggi laksana gunung. Sebahagian ilmuan meyakini bahawa terpisahnya beberapa benua dan terbentuknya bumi dalam rupa seperti sekarang adalah sebagai akibat dari bencana terdahulu.

Bencana yang dialami oleh Nabi Nuh A.S terus berlanjutan dalam beberapa zaman di mana kita tidak dapat mengetahui batasnya. Kemudian datanglah perintah Allah S.W.T agar langit menghentikan hujannya dan bumi tetap tenang menelan air itu. Juga, agar kayu-kayu perahu berlabuh di Al-Judi, iaitu nama suatu tempat di zaman dahulu. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah gunung yang terletak di Iraq. Dengan perintah Allah, bumi kembali tenang dan air menjadi surut. Taufan dan banjir besar telah membasuh dan menyucikan bumi.

berfirman:

”Dan Allah berfirman: ”Hai bumi, telanlah airmu! Hai langit, (hujan) berhentilah! Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan: ”Binasalah orang-orang yang zalim.” (Hud: 44)

Maka air pun disurutkan. Yakni air berkurangan dan kembali ke celah-celah bumi. Segala urusan telah diputuskan dan orang-orang kafir telah hancur sepenuhnya. Dikatakan bahawa Allah S.W.T memandulkan rahim-rahim wanita selama empat puluh tahun sebelum datangnya taufan. Kerana itu tidak ada seorang pun bayi atau anak kecil yang terbunuh.

Maka bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, yakni ia berlabuh di atasnya. Disebutkan bahawa hari itu bertepatan dengan hari Asyura (hari kesepuluh dari bulan Muharam). Lalu Nabi Nuh A.S berpuasa dan memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk turut berpuasa.

Binasalah orang-orang yang zalim, yakni kehancuran bagi mereka. Taufan menyucikan bumi dari mereka dan membersihkannya. Lenyaplah peristiwa yang mengerikan dengan lenyapnya taufan. Dan berpindahlah pergulatan dari ombak ke jiwa Nabi Nuh A.S. Dia mengenang anaknya yang tenggelam. Nabi Nuh^ tidak mengetahui bahawa anaknya menjadi kafir. Dia menganggap bahawa anaknya sebagai seorang mukmin yang memilih untuk menyelamatkan diri dengan cara berlindung kepada gunung. Namun ombak telah mengakhiri percakapan keduanya sebelum mereka menyelesaikannya. Nabi Nuh A.S tidak mengetahui berapa jauh bahagian keimanan yang ada pada anaknya. Lalu bergeraklah naluri kasih sayang dalam hati si ayah.

Allah berfirman:

”Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: ”Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau adalah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya.” (Hud: 45)

Nabi Nuh A.S ingin berkata kepada Allah S.W.T bahawa anaknya termasuk dari keluarganya yang beriman dan Allah S.W.T berjanji untuk menyelamatkan keluarganya yang beriman.

Allah S.W.T berfirman dan menjelaskan kepada Nabi Nuh A.S keadaan sebenar anaknya:

”Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan). Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikatnya). Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.” (Hud: 46)

Al-Qurthubi R.A berkata (menukil ajaran guru-gurunya dari kalangan ulama’) ini adalah pendapat yang kita dukung. Anaknya berada di sisinya (yakni bersama Nabi Nuh A.S dan dalam anggapannya dia seorang mukmin). Nabi Nuh A.S tidak berkata kepada Tuhannya: ”Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku.” Kecuali kerana dia memang menampakkan hal yang demikian kepadanya. Sebab, mustahil dia meminta kehancuran orang-orang kafir kemudian dia meminta agar kebahagian mereka diselamatkan.

Anaknya menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Lalu Allah S.W.T memberitahu Nabi Nuh A.S ilmu ghaib yang khusus dimilikiNya. Yakni Alllah memberitahunya keadaan sebenarnya anaknya. Allah S.W.T menasihatinya agar jangan sampai dia menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Allah S.W.T mahu Nabi Nuh A.S menghilangkan anggapan bahawa anaknya beriman kemudian mati bersama orang-orang kafir.

Terdapat pelajaran penting yang terkandung dalam ayat-ayat yang mulia itu, yang menceritakan kisah Nabi Nuh A.S bersama anaknya. Allah S.W.T mahu berkata kepada Nabi-Nya yang mulia bahawa anaknya bukan termasuk keluarganya kerana dia tidak beriman kepada Allah S.W.T. Hubungan darah bukanlah hubungan hakiki di antara manusia. Anak seorang Nabi adalah anaknya yang meyakini aqidah, iaitu mengikuti Allah S.W.T dan Nabi. Bukan anak yang menentangnya, meskipun berasal dari sulbinya. Jika demikian, seorang mukmin harus menghindari kekufuran. Di sini juga harus diteguhkan hubungan aqidah di antara orang-orang mukmin.

Adalah tidak benar jika hubungan sesama mereka dibangunkan berdasarkan darah, keturunan, warna kulit atau tempat tinggal.

Nabi Nuh A.S memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Kemudian Allah S.W.T merahmatinya dan memerintahkannya untuk turun dari perahu dalam keadaan dipenuhi dengan keberkatan dari Allah S.W.T dan penjagaan-Nya:

”Nuh berkata: ”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakikatnya). Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi.” Allah berfirman: ”Hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang beriman) dari orang-orang yang bersamamu.’’ (Hud: 48)

Nabi Nuh A.S turun dari perahunya. Lalu dia melepaskan burung-burung dan binatang-binatang buas sehingga mereka tersebar ke pelosok bumi. Setelah itu. orang-orang mukmin juga turun. Nabi Nuh A.S meletakkan dahinya ke atas tanah dan sujud. Ketika itu bumi masih basah kerana pengaruh taufan. Nabi Nuh A.S bangkit setelah solatnya dan menggali tapak untuk membangunkan tempat ibadah yang agung bagi Allah S.W.T. Orang-orang yang selamat menyalakan api dan duduk di sekelilingnya. Sebelumnya dilarang menyalakan api di dalam perahu kerana khuatir api akan menyentuh kayu-kayu dan membakarnya. Tidak seorang pun di antara mereka yang memakan makanan yang panas selama masa bencana.

Berlalulah hari puasa sebagai tanda syukur kepada Allah S.W.T. Al-Quran tidak lagi menceritakan kisah Nabi Nuh A.S setelah bencana itu, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana peristiwa yang dialami Nabi Nuh A.S bersama kaumnya. Apa yang kita ketahui adalah bahawa sebelum wafat, Nabi Nuh A.S mewasiatkan kepada putera-puteranya agar mereka hanya menyembah Allah S.W.T.

Tiada ulasan: