Sabtu, 26 Disember 2009

KISAH NABI LUT A.S

Allah S.W.T berfirman:

”Kaum Lut telah mendustakan Rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Lut berkata kepada mereka: ”Mengapa kamu tidak bertaqwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” (Asy-Syu’ara’: 160-163)

Dengan kelembutan dan kasih sayang, Nabi Lut A.S berdakwah kepada kaumnya. Mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Dia melarang mereka untuk melakukan kejahatan dan perbuatan keji. Namun dakwahnya berhadapan dengan hati yang keras dan jiwa yang sakit serta penolakan yang berasal dari kesombongan.

Kaum Nabi Lut A.S melakukan pelbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat mana pun. Mereka merompak dan khianat kepada sesama teman serta berwasiat dalam kemungkaran. Bahkan catatan kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan baru yang belum pernah terjadi di muka bumi. Mereka memadamkan nilai kemanusiaan dan kewarasan yang ada dalam diri mereka. Mereka melakukan kejahatan yang belum pernah dilakukan manusia sebelum mereka, di mana mereka berhubungan seks dengan sesama lelaki (homoseks).

Allah S.W.T berfirman:

”Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya: ”Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu melihat(nya). Mengapa kamu mendatangi lelaki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak dapat mengetahui (akibat perbuatanmu).” (An-Naml: 54-55)

Nabi Lut A.S menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan dan kejujuran, namun tidak berkesan dan tiada sambutan dari kaumnya.

”Maka tidak lain jawapan kaumnya melainkan mengatakan: ”Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu; kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya) bersih.” (An-Naml: 56)

Mengapa mereka mencela orang mulia yang patut dipuji, kemudian harus diusir dan dimusuhi? Ternyata jiwa kaum Nabi Lut A.S benar-benar sakit dan mereka menganiaya diri serta bersikap angkuh terhadap kebenaran. Akhirnya, kaum lelaki cenderung kepada seks sesama jenis mereka, bukan cenderung kepada wanita.

Sungguh aneh apabila mereka menganggap kesucian dan kemuliaan sebagai kejahatan yang perlu dilenyapkan. Mereka adalah orang-orang sakit yang menolak ubat, malah memeranginya. Tindakan kaumnya membuatkan Nabi Lut A.S merasa sedih. Mereka melakukan kejahatan secara terang-terangan di tempat-tempat mereka. Ketika mereka melihat seorang asing, musafir atau tetamu yang memasuki kota, maka mereka menangkapnya.

Mereka berkata kepada Nabi Lut A.S: ”Sambutlah tetamu perempuan dan tinggalkan untuk kami kaum lelaki.”

Perilaku mereka yang keji itu mula berpengaruh. Nabi Lut A.S memerangi mereka dalam jihad yang besar, serta mengemukakan hujah. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun berlalu, Nabi Lut A.S terus berdakwah. Namun tidak seorang pun yang mengikutinya dan tiada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan keluarganya pun tidak beriman semuanya. Isteri Nabi Lut A.S juga kafir seperti isteri Nabi Nuh A.S.

Firman Allah S.W.T:

”Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu khianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (seksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): ”Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.” (At-Tahrim: 10)

Jika rumah adalah tempat istirehat yang di dalamnya seseorang mendapat ketenangan, maka Nabi Lut A.S terseksa, baik di luar rumah mahupun di dalamnya. Kehidupan Nabi Lut A.S dipenuhi dengan mata rantai penderitaan yang keras namun beliau tetap sabar atas kaumnya.

Berlalulah tahun demi tahun tetapi tidak seorang pun yang beriman kepadanya, bahkan mereka mulai mengejek ajarannya dan mengatakan apa saja yang ingin mereka katakan:

”Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (Al-Ankabut: 29)

Ketika terjadi tentangan itu, Nabi Lut A.S berlepas diri dari mereka dan dia berdoa kepada Allah S.W.T agar menolongnya menghancurkan orang-orang yang membuat kerosakan.

Akhirnya, para malaikat keluar dari tempat Nabi Ibrahim A.S menuju desa Nabi Lut A.S. Mereka sampai pada waktu Asar lalu mencapai pagar-pagar kota Sodom. Sungai mengalir di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman menghijau.

Sementara itu, anak perempuan Nabi Lut A.S sedang mengisi bekas air dengan air sungai itu. Dia mengangkat wajahnya sehingga menyaksikan mereka. Dia hairan melihat pemuda yang memiliki ketampanan yang mengkagumkan.

Salah seorang malaikat bertanya kepada anak kecil itu: ”Wahai anak perempuan. apakah ada rumah di sini?”

Apabila mengenang kejahatan kaumnya, dia berkata: ”Hendaklah kalian tetap di situ sehingga aku memberitahu ayahku dan kemudian akan kembali pada kalian.”

Dia pun meninggalkan bekas airnya di sisi sungai dan segera menuju ayahnya.

”Ayah, ada pemuda-pemuda yang ingin menemuimu. Aku belum pernah melihat wajah-wajah seperti mereka,” kata anak itu dengan nada gugup.

Nabi Lut A.S berkata kepada dirinya sendiri bahawa ini adalah hari yang dahsyat. Beliau segera berlari menuju para tetamu itu. Ketika Nabi Lut A.S melihat mereka, dia merasa amat hairan. Dia bertanya kepada mereka, dari mana mereka datang dan apa tujuan mereka. Pemuda-pemuda itu terdiam dan memintanya untuk menjamu mereka.

Nabi Lut A.S berjalan di hadapan mereka lalu berhenti sambil menoleh dan berkata: ”Aku belum mengetahui kaum yang lebih keji di muka bumi ini selain penduduk negeri ini.”

Beliau mengatakan demikian dengan maksud agar mereka membatalkan niat untuk bermalam. Namun mereka tidak peduli dengan ucapan Nabi Lut A.S.

Nabi Lut A.S kembali berjalan bersama mereka dan berusaha untuk berbicara tentang kaumnya. Dia memberitahu mereka bahawa penduduk kota itu sangat jahat dan menghina tetamu mereka. Di samping itu, mereka juga membuat kerosakan di muka bumi dan seringkali terjadi pergaduhan.

Makluman tersebut bermaksud agar para tetamunya membatalkan niat mereka untuk bermalam, tanpa melukai perasaan mereka atau menghilangkan penghormatan kepada tetamu. Nabi Lut A.S berusaha mengisyaratkan kepada mereka untuk meneruskan perjalanan tanpa singgah di kotanya. Namun tetamu itu tetap berjalan dalam keadaan diam.

Ketika Nabi Lut A.S melihat tekad mereka untuk tetap bermalam di situ, beliau meminta mereka tinggal di suatu kebun sehingga datang waktu Maghrib dan kegelapan menyelimuti alam. Nabi Lut A.S sangat sedih. Kerana rasa takutnya, sehingga dia lupa untuk memberi mereka makanan. Kegelapan malam mulai menyelimuti suasana. Nabi Lut A.S menemani tiga tetamunya itu berjalan menuju rumahnya. Tidak seorang pun yang melihat mereka.

Namun isterinya dapat melihat mereka sehingga dia keluar menuju kaumnya dan memberitahu mereka kejadian yang dilihatnya. Kemudian tersebarlah berita dengan begitu cepat dan selanjutnya kaum Nabi Lut A.S datang menemuinya.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka, dan dia berkata: ”Ini adalah hari yang amat sulit.” Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergesa-gesa. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatanperbuatan yang keji.” (Hud: 77-78)

Terjadilah hari yang sangat malang. Kaum Nabi Lut A.S bergegas menuju padanya. Nabi Lut A.S tertanya-tanya, siapa yang memberitahu mereka. Kemudian dia mencari isterinya namun tidak menemuinya. Maka bertambahlah kesedihan Nabi
Lut A.S.

Kaum Nabi Lut A.S berdiri di depan pintu rumah. Nabi Lut A.S keluar menemui mereka dengan penuh harapan, agar mereka boleh diajak berfikir secara waras. Bagaimana seandainya mereka dapat menggunakan fitrah yang benar. Bagaimana seandainya mereka mula berminat terhadap wanita yang Allah S.W.T ciptakan untuk mereka? Bukankah di dalam rumah mereka terdapat kaum wanita? Seharusnya wanitalah yang menjadi minat mereka, bukan kepada sesama lelaki.

”Dia berkata: ”Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negeriku), mereka lebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?” (Hud:78)

Maksud pernyataan Nabi Lut A.S adalah mengingatkan mereka bahawa terdapat wanita-wanita di bumi. Wanita lebih suci dalam bentuk kesucian jiwa dan fizikal Apabila lelaki cenderung kepada wanita, maka kecenderungan itu merupakan pelaksanaan dari fitrah yang benar. Maka hendaklah bertaqwa kepada Allah S.W.T.

Nabi Lut A.S berusaha menjamah jiwa mereka dari segi taqwa setelah menjamahnya dari segi fitrah. Bertaqwalah kepada Allah S.W.T dan ingatlah bahawa Allah S.W.T mendengar dan melihat, serta akan murka dan menyeksa orang-orang yang derhaka. Seharusnya orang yang berakal waras menghindari kemurkaanNya.

Nabi Lut A.S berusaha menghalang mereka mencemari kemuliaan dan adat mereka sebagai orang yang harus menghormati tetamu, bukan menghinakannya. Tidakkah di antara mereka terdapat orang yang berfikiran waras? Keinginan songsang mereka memang suatu kegilaan. Akal adalah untuk mengetahui kebenaran jika memerhatikan fitrah, agama dan harga diri.

Kaumnya menunggu hingga beliau selesai dengan nasihatnya lalu mereka ketawa terbahak-bahak. Kalimat Nabi Lut A.S yang suci itu tidak mampu mengubah pendirian jiwa yang sakit, hati yang beku dan fikiran yang dungu:

”Mereka menjawab: ”Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.” (Hud: 79)

Demikianlah tampak jelas bahawa kebenaran tersembunyi di balik kekaburan. Suatu hal yang diketahui oleh dunia semuanya. Mereka tidak mengatakan kepadanya apa yang mereka inginkan kerana umum mengetahuinya dan dia juga mengetahui, yakni isyarat yang buruk pada perbuatan yang buruk.

Nabi Lut A.S merasa sedih dan lemah di tengah-tengah kaumnya. Dengan marah dia memasuki rumahnya dan menutup pintu. Dia berdiri mendengar tawa dan celaan serta pukulan di pintu rumahnya. Sementara itu, orang-orang asing yang dijamu oleh tetamu Nabi Lut A.S duduk dalam keadaan tenang. Nabi Lut A.S merasa hairan melihat ketenangan mereka. Pukulan-pukulan pada pintu semakin kuat. lalu memecahkan kayu-kayu pintu itu.

Lalu Nabi Lut A.S berteriak dalam keadaan kesal:

”Lut berkata: ”Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).” (Hud: 80)

Nabi Lut A.S berharap akan mendapat kekuatan sehingga dapat melindungi para tetamunya. Beliau mengharapkan benteng kuat yang dapat melindunginya, iaitu benteng Allah S.W.T yang melindungi para Nabi dan para kekasih-Nya.

Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah S.A.W bersabda ketika membaca ayat tersebut: ”Allah menurunkan rahmat atas Nabi Lut A.S. Dia berlindung pada benteng yang kukuh.”

Ketika penderitaan mencapai puncaknya dan Nabi Lut A.S mengucapkan katakatanya bagaikan putus asa, para tetamunya bergerak dan tiba-tiba bangkit. Mereka memberitahu bahawa dia benar-benar akan terlindung di bawah benteng yang kuat.

Para utusan (malaikat) berkata: ”Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu.” (Hud: 81)

Tiba-tiba pintu terbelah. Jibril A.S bangkit dan menunjuk dengan tangannya sehingga para penceroboh itu kehilangan mata. Lalu mereka nampak serampang di dinding dan mereka keluar dari rumah. Mereka menyangka bahawa mereka memasukinya. Jibril A.S telah menghilangkan mata mereka.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan sesungguhnya mereka telah memujuknya (agar menyerahkan) tetamunya kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan
ancaman-ancaman-Ku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa
azab yang kekal.” (Al-Qamar: 37-38)

Para malaikat memerintahkan Nabi Lut A.S untuk membawa keluarganya keluar di tengah malam. Mereka mendengar suara yang sangat mengerikan sehingga menggoncang gunung. Ia adalah bencana dalam bentuk seksaan yang aneh. Para malaikat memberitahu Nabi Lut A.S bahawa isterinya termasuk orang-orang yang menentangnya. Isterinya adalah seorang kafir dan jika turun azab, maka dia pun akan menerimanya.

Keluarlah Lut A.S kerana keputusan Allah S.W.T telah ditetapkan. Nabi Lut A.S bertanya kepada malaikat: ”Apakah sekarang akan turun azab kepada mereka?”

Para malaikat memberitahu bahawa mereka akan terkena azab pada waktu Subuh. Sedangkan ketika itu waktu Subuh sangat dekat.

Allah S.W.T berfirman:

”Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka kerana sesungguhnya ketika jatuhnya azab kepada mereka, adalah di waktu subuh bukankah subuh itu sudah dekat?” (Hud: 81)

Nabi Lut A.S keluar bersama anak-anak perempuannya serta pengikutnya. Mereka keluar di waktu malam. Lalu tibalah waktu Subuh. Kemudian datanglah perintah Allah S.W.T:

”Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yamg terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan seksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.” (Hud: 82-83)

Para ulama’ berkata bahawa Jibril A.S menghancurkan tujuh kota mereka. Jibril A.S mengangkat semuanya ke langit sehingga para malaikat mendengar suara ayam-ayam dan lolongan anjing-anjing mereka. Jibril A.S membalikkan tujuh kota itu dan menghempaskannya ke bumi.

Ketika terjadi kehancuran, langit menghujani mereka dengan batu-batu dari neraka Jahim, iaitu batu-batu yang keras dan panas yang datang silih berganti. Neraka Jahim terus menghujani batu ke atas mereka sehingga kaum Nabi Lut A.S musnah semuanya. Tiada seorang pun selamat. Semua kota-kota hancur dan ditelan bumi sehingga terpancarlah air dari bumi. Hancurlah kaum Nabi Lut A.S dan hilanglah kota-kota mereka. Nabi Lut A.S mendengar suara-suara yang mengerikan. Isterinya juga termasuk di kalangan orang yang musnah.

Allah S.W.T berfirman tentang kota-kota Nabi Lut A.S:

”Lalu Kami keluarkan orang-orang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada seksa yang pedih.” (Adz-Dzariyat: 35-37)

”Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).” (Al-Hijr: 76)

”Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui bekas-bekas) mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkannya.” (As-Shaffat: 137-138)

Ia adalah bukti kekuasaan Allah S.W.T yang zahir. Para ulama’ berkata bahawa kota-kota itu menjadi danau yang aneh di mana airnya masin dan deras. Di dalam danau terdapat batu-batu yang mencair. Ini mengisyaratkan bahawa batu-batu
yang ditimpakan pada kaum Nabi Lut A.S berupa butiran-butiran api yang menyala. Ada yang mengatakan bahawa danau yang kini bernama Al-Bahrul Mayit dan terletak di Palestin adalah kota-kota kaum Nabi Lut A.S.

Tamatlah riwayat kaum Nabi Lut A.S dari bumi. Akhirnya, Nabi Lut A.S pergi menemui Nabi Ibrahim A.S dan menceritakan berita tentang kaumnya. Beliau hairan ketika mendengar bahawa Nabi Ibrahim A.S juga mengetahuinya.

Nabi Lut A.S terus melanjutkan perjuangan dakwahnya di jalan Allah S.W.T seperti Nabi Ibrahim S.W.T. Mereka berdua tetap gigih menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok muka bumi, dengan penuh ketaqwaan kepada Allah S.W.T.

KISAH NABI IBRAHIM A.S

Nabi Ibrahim A.S mendapat tempat khusus di sisi Allah S.W.T serta termasuk salah seorang Rasul Ulul Azmi di antara lima Nabi, di mana Allah S.W.T mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat.

Kelima Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh A.S, Nabi Ibrahim A.S, Nabi Musa A.S, Nabi Isa A.S, dan Nabi Muhammad S.A.W sesuai dengan giliran diutuskan mereka. Nabi Ibrahim A.S adalah seorang Nabi yang diuji oleh Allah S.W.T dengan ujian yang jelas iaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tentangan yang berat, Nabi IbrahimA.S tetap menunjukkan sifat sebagai seorang hamba Allah S.W.T yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.” (An-Nqam: 37)

Allah S.W.T menghormati Nabi Ibrahim A.S dengan penghormatan yang khusus Allah S.W.T menjadikan agamanya sebagai agama tauhid yang murni dan suci dari pelbagai kotoran dan Dia menjadikan akal sebagai alat penting dalam meneliti kebenaran bagi orang-orang yang mengikuti agama-Nya.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang yang soleh.” (Al-Baqarah: 130)

Allah S.W.T memuji Nabi Ibrahim A.S dalam firman-Nya:

”Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan).” (An-Nahl: 120)

Keutamaan yang Allah S.W.T berikan kepada Nabi Ibrahim A.S adalah menjadikannya sebagai imam bagi manusia dan menganugerahkan pada keturunannya kenabian dan penerimaan kitab (wahyu). Oleh kerana itu, kita dapati bahawa setiap Nabi setelah Nabi Ibrahim A.S adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Ini semua merupakan bukti janji Allah S.W.T kepadanya, di mana Dia tidak mengutus seorang Nabi kecuali datang dari keturunannya.

Demikian juga kedatangan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad S.A.W adalah sebagai wujud dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim^ yang diucapkannya kepada Allah S.W.T di mana dia meminta agar diutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang Rasul dari mereka. Ketika kita membincangkan keutamaan Nabi Ibrahim A.S dan penghormatan Allah S.W.T kepadanya, nescaya kita akan mendapati perkara-perkara yang menakjubkan.

Kita mengenalinya sebagai seorang manusia yang berhati suci. Manusia yang beretika, diperintahkan untuk menyerah diri, dia pun segera berkata bahawa dia telah menyerahkan diri kepada Allah Maha Pencipta alam semesta. Dia adalah seorang Nabi yang pertama sekali menamakan kita sebagai Al-Muslimin (orang-orang yang menyerahkan diri). Seorang Nabi yang doanya terkabul dengan diutuskan Muhammad bin Abdullah S.A.W. Dia adalah seorang Nabi yang merupakan datuk dan ayah Nabi-nabi yang datang selepasnya. Dia seorang Nabi yang penuh cinta kasih kepada manusia dan selalu kembali kepada jalan kebenaran.

Allah S.W.T berfirman:

Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah.” (Hud: 75)

”Iaitu): Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.” (As-Shaffat: 109)

Demikianlah Allah S.W.T sebagai Pencipta memperkenalkan hamba-Nya, Ibrahim A.S. Tidak kita temukan dalam kitab Allah S.W.T penyebutan seorang Nabi yang Allah S.W.T angkat sebagai kekasih-Nya kecuali Ibrahim A.S. Hanya dia yang Allah S.W.T khususkan dengan firman-Nya:

”Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” (An-Nisa’: 125)

Para ulama’ berkata bahawa maknanya adalah rasa cinta yang bersangatan. Demikianlah pengertian dari ayat tersebut. Allah S.W.T mengangkat Ibrahim A.S sebagai kekasih-Nya. Ini merupakan suatu kedudukan yang mulia dan sangat tinggi. Di hadapan kedudukan yang tinggi ini, Ibrahim A.S duduk dan merenung diri. Dia telah memperolehi apa yang diperolehi.

Hati apakah yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim A.S. Rahmat apa yang diciptakan Kemuliaan apa yang dibentuk dan cinta apa yang diberikan. Sesungguhnya puncak harapan para pejalan rohani dan tujuan akhir para sufi adalah ’merebut cinta Allah S.W.T. Bukankah setiap orang membayangkan dan berangan-angan untuk mendapatkan cinta dari Allah S.W.T? Demikianlah harapan setiap manusia.

Nabi Ibrahim A.S adalah seorang hamba Allah S.W.T yang berhak diangkat-Nya menjadi Al-Khalil (kekasih Allah S.W.T). Itu adalah darjat dari darjat-darjat kenabian yang tidak kita ketahui nilainya. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kita menyifatkannya. Berapa banyak pernyataan-pernyataan manusia berkaitan dengan hakikat tersebut, namun rasa-rasanya ia laksana penjara yang menggelapkannya Kita di hadapan kurniaan besar Allah S.W.T yang terpancar dari cahaya langit dai bumi. Adalah hal yang sangat mengkagumkan bahawa setiap kali Nabi Ibrahim A.S mendapat ujian dan kesedihan, beliau menciptakan permata. Adalah hal yang sangat menghairankan bahawa hati yang suci itu menjadi matang sejak usia kecil.

Al-Quran tidak menceritakan tentang proses kelahirannya dan masa kecilnya. Kita mengetahui bahawa di zaman Nabi Ibrahim A.S manusia terbahagi kepada tiga golongan. Golongan pertama menyembah patung-patung yang diperbuat dari kayu dan batu. Golongan kedua menyembah bulan dan bintang. Golongan ketiga menyembah raja-raja atau penguasa. Di zaman itu, cahaya akal telah padam sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi.

Akhirnya, kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran semakin meningkat. Dalam suasana yang demikianlah Nabi Ibrahim A.S dilahirkan. Dia dilahirkan dari keluarga yang mempunyai kepakaran membuat patung atau berhala. Disebutkan bahawa ayahnya meninggal sebelum dia dilahirkan. Kemudian dia diasuh oleh bapa saudaranya yang menduduki kedudukan ayahnya. Nabi Ibrahim A.S memanggilnya dengan sebutan-sebutan yang biasa ditujukan kepada seorang ayah. Ada juga yang mengatakan bahawa ayahnya tidak meninggal dan Azar adalah ayahnya yang sebenar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa Azar adalah nama salah satu patung buatan ayahnya yang cukup terkenal. Apa yang jelas, Ibrahim A.S berasal dari keluarga yang seperti itu.

Ketua keluarga Ibrahim A.S adalah salah seorang seniman yang mahir mengukir patung-patung sehingga kerjaya si ayah mendapat kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim A.S sangat dihormati. Dalam bahasa kini zaman ini, boleh disebut sebagai keluarga aristokrat. Dari keluarga sebegini, lahir seorang anak yang mampu menentang penyelewengan keluarganya sendiri. Menentang sistem masyarakat yang rosak serta melawan pelbagai macam ramalan para dukun. Menentang penyembahan berhala dan bintang, serta segala bentuk kesyirikan. Akhirnya, beliau mendapat ujian berat apabila dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup.

Kita tidak ingin mendahului peristiwa tersebut. Kita ingin memulakan kisah Nabi Ibrahim A.S sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim A.S adalah seseorang yang cemerlang akalnya sejak berusia muda. Allah S.W.T menghidupkan hati dan akalnya serta memberinya hikmah sejak masih kecil lagi.

Sejak kecil, Nabi Ibrahim A.S mengetahui bahawa ayahnya seorang pembuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, dia bertanya tentang ukiran ayahnya. Kemudian ayahnya memberitahu bahawa itu adalah patung-patung dari tuhan-tuhan. Nabi IbrahimA.S sangat hairan melihat hal tersebut. Lantas menerusi Ketajaman akalnya, timbul dalam dirinya rasa penolakan terhadapnya.

Anehnya, Nabi Ibrahim A.S bermain-main dengan patung itu sejak masih kecil, bahkan terkadang dia menunggang patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang keldai dan binatang tunggangan. Pada suatu hari, ayahnya melihat Ibrahim A.S menunggang patung yang bernama Mardukh. Ayahnya marah dan memerintahkan Ibrahim A.S agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi.

Ibrahim A.S bertanya: ”Patung apakah ini wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita.”

Ayahnya menjawab: ”Itu adalah Mardukh, tuhan para tuhan, wahai anakku. Kedua telinga yang besar itu sebagai simbol kecerdasan yang luar biasa.”

Ibrahim A.S ketawa dalam dirinya. Dia tahu patung itu bukan tuhan, walaupun waktu itu dia baru berusia tujuh tahun.

Nabi Ibrahim A.S pernah berhujah dengan ayahnya ketika beliau masih kecil. Suatu hari, Ibrahim A.S bertanya kepada ayahnya: ”Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?”

”Manusia! Kerana akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku,” Jawab ayahnya.

Tidak begitu, wahai ayah. Aku pernah mendengar seorang tua berkata: ”Wahai Tuhanku! Mengapa Engkau tidak memberi aku anak,” tingkah Ibrahim A.S.

Si ayah berkata: ”Benar, wahai anakku. Allah S.W.T yang membantu manusia untuk membuat manusia namun Dia tidak meletakkan tangan-Nya di dalamnya. Oleh kerana itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan qurban untuk-Nya.”

Kemudian Ibrahim A.S bertanya lagi: ”Berapa banyak tuhan-tuhan itu, wahai ayahku?”

Si ayah menjawab: ”Tidak ada jumlahnya, wahai anakku.”

Ibrahim A.S berkata: ”Apa yang patut aku lakukan, wahai ayahku. Jika aku mengabdi pada satu tuhan, lalu tuhan yang lain membenciku kerana aku tidak mengabdi pada-Nya? Bagaimana terjadi persaingan dan pertikaian di antara tuhan? Bagaimana seandainya tuhan yang membenciku itu membunuh tuhanku? Boleh jadi ia akan membunuhku juga.”

Si ayah menjawab dengan ketawa: ”Kamu tidak perlu takut, wahai anakku, Kerana tidak ada permusuhan di antara sesama tuhan. Di dalam tempal penyembahan yang besar, terdapat ribuan tuhan dan sampai sekarang telah berlangsung tujuh puluh tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu tuhan memukul tuhan yang lain.”

”Kalau begitu terdapat suasana harmoni dan kedamaian di antara mereka,’ tingkah Ibrahim A.S.

Si ayah menjawab: ”Benar, wahai anakku.”

”Dari apa tuhan-tuhan itu diciptakan?” Ibrahim A.S bertanya lagi.

”Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah, alangkah indahnya. Cuma, ia tidak memiliki nyawa,” jawab orang tua itu.”

Ibrahim A.S berkata: ”Jika para tuhan tidak memiliki nyawa, maka bagaimana mereka dapat memberikan nyawa? Jika mereka tidak memiliki kehidupan bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka semua bukan Allah!”

Mendengar ucapan itu, si ayah menjadi berang dan marah lalu berkata ”Seandainya engkau sudah dewasa, nescaya aku pancung dengan kapak ini!”

Ibrahim A.S berkata: ”Wahai ayahku, jika para tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan tuhan? Jika para tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan besar. Tetapi katakanlah, wahai ayahku. Bagaimana engkau menciptakan tuhan-tuhan dan membuat baginya tuhan yang cukup baik. Namun bagaimana tuhan-tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia?”

Selesailah percakapan antara Ibrahim A.S dan ayahnya dengan tindakan si ayah memukul Ibrahim A.S kerana sangat marah.

Kemudian berlalulah hari demi hari dan Ibrahim A.S menjadi a nak muda remaja. Sejak usia kanak-kanak, hati Ibrahim A.S menanam rasa benci terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Dia tidak mengerti, bagaimana manusia yang berakal, membuat patung-patung dengan tangannya sendiri, kemudian setelah itu dia sujud dan menyembah terhadap apa yang dibuatnya.

Ibrahim A.S memerhatikan bahawa patung-patung tersebut tidak makan dan minum dan tidak mampu berbicara. Bahkan seandainya ada orang yang menterbalikkannya, ia tidak mampu bangkit dan berdiri sebagaimana asalnya. Bagaimana manusia membayangkan bahawa patung-patung tersebut dapat mendatangkan bahaya dan memberikan manfaat? Pemikiran ini amat merisaukan Ibrahim A.S dalam tempoh yang lama. Apakah mungkin semua kaumnya bersalah sementara hanya dia yang benar? Bukankah yang demikian ini sangat menghairankan?

Kaum Nabi Ibrahim A.S mempunyai tempat penyembahan yang besar dan dipenuhi pelbagai macam berhala. Di tengah-tengah tempat penyembahan itu terdapat mihrab yang diletakkan di dalamnya patung-patung yang paling besar. Ibrahim A.S mengunjungi tempat itu bersama ayahnya sewaktu dia masih kecil. Ibrahim A.S memandang berhala-berhala yang diperbuat dari batu dan kayu itu dengan pandangan hina, benci dan jijik. Tindakan ini sangat menghairankan masyarakat pada masa itu. Kerana apabila memasuki tempat penyembahan itu, mereka tunduk hormat di hadapan patung-patung. Bahkan mereka menangis dan memohon pelbagai macam hajat. Seakan-akan patung-patung itu mendengar apa yang mereka keluhkan dan bicarakan.

Mula-mula pemandangan tersebut membuat IbrahimA.S ketawa. Kemudian, lama kelamaan timbul rasa marah. Dia sangat marah melihat manusia-manusia itu semuanya tertipu. Lebih merumitkan masalah adalah ayah Ibrahim A.S ingin agar dia menjadi dukun setelah dewasa. Ayah Ibrahim A.S tidak inginkan apa-apa kecuali anaknya memberikan penghormatan kepada patung-patung itu, namun Ibrahim A.S menentang dan menghina patung-patung itu.

Pada suatu hari Ibrahim A.S bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan. Ketika itu berlangsung suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. D: tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan arahan tentang kehebatan tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki.

Tiba-tiba keheningan suasana dipecahkan oleh suara Ibrahim A.S yang ditujukan kepada tokoh dukun itu: ”Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahawa ia mendengar?”

Ketika itu manusia mulai cemas. Mereka mencari dari mana suara itu. Ternyata mereka mendapati bahawa itu suara Ibrahim A.S. Lalu tokoh dukun itu mula menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahawa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan.

Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim A.S menuju tempat tidurnya dan meninggalkannya setelah itu. Namun Ibrahim A.S tidak dapat tidur ketika melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau segera bangkit dari tempat tidurnya. Dia bukan seorang yang sakit. Di merasa dirinya berdepan dengan peristiwa yang besar. Baginya. adalah mustahil patung-patung dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi tuhan bagi kaumnya.

Ibrahim A.S keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian d tengah kegelapan. Dipilihnya salah satu gua di gunung, lalu merehatkan tubuhnya dalam keadaan duduk termenung. Dia memerhatikan langit lantaran mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah serta penyembahan berhala.

Tidak lama Nabi Ibrahim^ memerhatikan langit, kemudian dia memerhatikan pelbagai bintang yang disembah oleh kaumnya di bumi. Ketika itu hati Nabi IbrahimA.S merasa teramat sedih. Lalu dia melihat apa yang ada di sebalik kejadian bulan dan bintang. Hakikat itu sangat mengkagumkannya. Mengapa manusia menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan izin-Nya. Nabi Ibrahim A.S berhujah dalam dirinya.

Allah S.W.T menceritakan keadaan ini menerusi firman-Nya yang bermaksud:

”Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapanya, Azar: ”Wajarka kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.” Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan di bumi dan Kami (memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebutir bintang (lalu) berkata: ”Inilah Tuhanku.” Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, iia berkata: ”Aku tidak suka kepada yang tenggelam.” (Al-An’am: 74-76)

Al-Quran tidak menceritakan kepada kita peristiwa atau suasana yang dialami Ibrahim ketika menyatakan sikapnya dalam soal itu. Namun kita merasa (dari konteks ayat tersebut) bahawa pengumuman ini terjadi di antara kaumnya. Kelihatan bahawa kaumnya merasa puas dengan perkara tersebut.

Mereka menyangka bahawa Ibrahim A.S menolak penyembahan berhala dan cenderung pada penyembahan bintang. Kita ketahui bahawa di zaman Nabi Ibrahim A.S manusia menjadi tiga golongan. Sebahagian mereka menyembah berhala, sebahagian lagi menyembah bintang dan sebahagian lain menyembah para raja.

Namun ketika pagi, Nabi Ibrahim A.S mengingatkan kaumnya dan membuat mereka terkejut di mana bintang-bintang yang diyakininya kini telah tenggelam. Ibrahim A.S mengatakan bahawa dia tidak menyukai tuhan yang tenggelam.

Allah S.W.T berfirman:

”Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebutir bintang (lalu) berkata: ”Inilah Tuhanku.” (Al-An’am: 76)

Pada malam kedua, Ibrahim A.S kembali merenung dan memberitahu kaumnya bahawa bulan adalah tuhannnya. Kaum Nabi Ibrahim A.S tidak mengetahui atau tidak memiliki kewarasan logik atau kecerdasan akal yang cukup, bahawa sebenarnya Ibrahim^ ingin menyedarkan mereka dengan cara sangat lembut dan penuh cinta. Bagaimana mereka menyembah tuhan yang terkadang tersembunyi dan terkadang muncul atau terkadang terbit dan terkadang tenggelam. Mula-mula kaum Nabi Ibrahim A.S tidak mengetahui yang demikian itu. Pertama sekali Ibrahim A.S menyanjung bulan, tetapi ternyata bulan seperti bintang yang lain, ia muncul dan tenggelam.

Allah S.W.T berfirman:

”Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata: ”Inilah Tuhanku.” Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: ”Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.” (Al-An’am: 77)

Kita perhatikan di sini bahawa dia berbicara dengan kaumnya tentang penolakan penyembahan terhadap bulan. Ibrahim A.S berjaya ’merobek’ keyakinan terhadap penyembahan bulan dengan penuh kelembutan dan ketenangan.

Bagaimana manusia menyembah tuhan yang terkadang tersembunyi dan terkadang muncul. Sungguh, sebagaimana kata Ibrahim A.S Betapa sukar untuk membayangkan apa yang terjadi jika Tuhan tidak membimbing manusia. Nabi Ibrahim A.S mengisyaratkan kepada mereka bahawa dia memiliki Tuhan, bukan seperti tuhan-tuhan yang mereka sembah. Namun mereka belum mampu menangkap isyarat Nabi Ibrahim A.S. Beliau pun kembali menggunakan hujah untuk menundukkan kelompok pertama dari kaumnya, iaitu penyembah bintang.

Allah S.W.T berfirman:

”Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata: ”Inilah Tuhanku Inilah yang lebih besar.” Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: ”Ha kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanla) termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” (Al-An ’am: 78-79)

Ibrahim A.S berhujah dengan penyembah matahari. Beliau memberitahu bahawa matahari adalah tuhannya kerana dia yang terbesar. Sekali lagi Ibrahim A.S berusaha menggugat fikiran mereka. Para penyembah matahari tidak mengetahui bahawa mereka menyembah makhluk. Jika mereka menganggap matahari itu besar, maka Allah S.W.T Maha Besar.

Setelah Ibrahim A.S memberitahu bahawa matahari adalah tuhannya, beliau menunggu saat yang tepat sehingga matahari itu tenggelam. Ternyata benar, ia bagaikan sembahan-sembahan yang lain, yang suatu ketika akan tenggelarm Setelah itu Ibrahim A.S mengisytiharkan bahawa beliau bebas dari penyembahan bulan, bintang, matahari dan sebagainya.

Ibrahim A.S mulai memandang dan memberikan penerangan kepada kaumnya bahawa ada Tuhan Yang Maha Pencipta seisi langit dan bumi. Hujah Ibrahim A.S mampu memunculkan kebenaran, tetapi sebagaimana biasa, kebatilan tidak tunduk begitu saja. Mereka mula menampakkan taringnya dan mula menggugat ajaran Ibrahim A.S. Mereka mula membantah, menentang bahkan mengancam Nabi Ibrahim A.S.

Allah S.W.T berfirman, yang bermaksud:

“Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata: ”Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada (malapetaka dari) sembahansembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran
daripadanya)? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah) padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui?” (Al-An’am: 80-81)

Kita tidak mengetahui sampai sejauh mana pertelingkahan antara Nabi Ibrahim A.S dan kaumnya serta bagaimana cara mereka mengancam Nabi Ibrahim A.S. AlQuran tidak menyentuh hal tersebut. Namun yang jelas, mereka yang penuh kebatilan itu mampu dilumpuhkan oleh Al-Quran. Dari cerita tersebut, Al-Quran mengemukakan bahawa Nabi Ibrahim A.S menggunakan logik seorang yang berfikiran waras. Dalam menghadapi pelbagai tentangan dan ancaman kaumnya, Nabi Ibrahim A.S malah mendapat kedamaian dan tidak takut kepada mereka.

Allah S.W.T berfirman:

”Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-An ’am: 82)

Allah S.W.T selalu memberikan hujah yang kuat kepada Nabi Ibrahim A.S sehingga beliau mampu menghadapi kaumnya.

Allah S.W.T berfirman:

”Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa darjat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” (Al-An ’am:
83)

Ibrahim A.S didukung oleh Allah S.W.T dan diperlihatkan kerajaan langit dan bumi. Demikianlah Nabi Ibrahim terus melanjutkan penentangan pada penyembahan berhala. Pertikaian antara beliau dan kaumnya semakin meluas. Beban yang paling berat adalah ketika berhadapan dengan ayah nya, di mana kerjaya si ayah dan rahsia kedudukannya merupakan punca utama dari segala penyembahan yang diikuti majoriti kaumnya.

Nabi Ibrahim A.S berdakwah kepada kaumnya dengan berkata:

”Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?” Mereka menjawab: ”Kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya.” Ibrahin berkata: ”Sesungguhnya kamu dan bapa-bapamu berada dalam kesesatan yang nyata.” Mereka menjawab: ”Apakah kamu datang kepada kami sungguh sungguh ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main?” Ibrahim berkata ”Sebenarnya tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.” (Al-Anbiya’: 52-56)

Maka mulalah terjadi pertelingkahan antara Nabi Ibrahim A.S dan kaumnya. Tentu sekali orang yang paling menentang dan marah kepada sikap beliau itu adala! ayahnya. Akhirnya, si ayah dan si anak terlibat dalam pertelingkahan yang sengit di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip yang berbeza. Si anak berada d puncak kebenaran bersama Allah S.W.T manakala si ayah berdiri bersama kebatilan.

Si ayah berkata kepada anaknya:

”Sungguh besar ujianku kepadamu, wahai Ibrahim. Engkau telah khianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku.” Ibrahim menjawab: ”Wahai bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapah sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapaku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai bapah sesungguhnya aku khuatir kamu akan ditimpa azab Tuhan Yang Maha Pemura maka kamu menjadi kawan bagi syaitan.” (Maryam: 42-45)

Ayahnya segera bangkit dan dia tidak kuasa lagi untuk meledaki kemarahannya kepada Ibrahim A.S.

”Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti maka nescaya kamu akan aku rejam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.” (Maryam: 46)

”Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merejamm. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan sesiapa yang menentang tuhan. Keluarlah dari rumahku! Aku tidak ingin lagi melihatmu. Keluar!” Ayahnya menghalau Nabi Ibrahim A.S.

Akhirnya, pertikaian itu membawa kepada pengusiran Nabi Ibrahim A.S dari rumahnya. Beliau juga diancam bunuh. Meskipun demikian, sikap Nabi ibrahim A.S tidak pernah berubah. Dia tetap menjadi anak yang baik dan Nabi yang mulia. Dia bercakap kepada ayahnya dengan menggunakan adab para Nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran dan ancaman bunuh dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut:

”Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.” (Maryam: 47-48)

Nabi Ibrahim A.S pun keluar dari rumah ayahnya. Dia meninggalkan kaumnya dan sembahan selain Allah S.W.T. Dia menetapkan suatu urusan dalam dirinya. Dia mengetahui ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai di mana manusia berbondong-bondong menuju ke sana. Dia menunggu hingga tiba waktu perayaan itu. Ketika itu kota menjadi sunyi kerana ditinggalkan oleh manusia dan mereka menuju ke tempat pesta. Jalan-jalan menuju tempat penyembahan menjadi sepi dan tempat penyembahan pun ditinggalkan oleh penjaganya. Semua orang mengikuti pesta itu.

dengan penuh hati-hati, Ibrahim A.S memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Ibrahim A.S melihat patung-patung yang diukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Ibrahim A.S juga melihat makanan yang diletakkan oleh manusia di hadapannya sebagai hadiah dan nazar. Ibrahim A.S mendekati patung-patung itu.

Dengan nada ejekan dia berkata kepada salah satu patung itu:

”Makanan yang ada di depanmu telah sejuk. Mengapa engkau tidak memakannya?” Namun patung itu tetap membisu. Ibrahim A.S pun bertanya kepada patung-patung lain di sekitarnya.

Kemudian dia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, lalu dia berkata: ”Mengapa kalian tidak makan?” (As-Shaffat: 91)

Ibrahim A.S mengejek patung-patung itu. Dia mengetahui bahawa patung itu nemang tidak boleh makan. Dia bertanya kepada patung-patung itu:

”Mengapa kamu tidak menjawab?” (As-Shaffat: 92)

Ibrahim A.S pun teras mengangkat kapak dan mulai menghancurkan tuhan-tuhan palsu yang disembah oleh manusia. Dia menghancurkan seluruh patung-patung itu dan hanya membiarkan satu patung berhala besar. Lalu dia menggantungkan kapak itu di leher berhala. Setelah melaksanakan tugas itu, dia pergi menuju ke gunung. Dia telah bersumpah untuk membawa suatu bukti yang jelas tentang kebodohan kaumnya dalam menyembah selain Allah S.W.T.

Akhirnya, pesta perayaan itu selesai dan manusia kembali ke tempat masing masing. Ketika salah seorang masuk ke tempat sembahan itu, dia pun berteriak. Orang ramai datang kepadanya kerana ingin mengetahui apa sebab teriakan itu. Mereka terkejut melihat berhala-berhala semuanya telah hancur. Cuma sebuah berhala besar masih tinggal. Mereka mulai berfikir siapa penyebab semua ini. Akhirnya mereka sepakat menuduh Ibrahim A.S yang mengajak mereka untuk menyembah Allah S.W.t.

”Mereka berkata: ”Kami dengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang mencela berhala-berhala ini.” (Al-Anbiya’: 60)

Mereka segera memanggil Ibrahim A.S untuk bertanya tentang hal itu.

”Mereka bertanya: ”Apakah benar engkau yang melakukan semua ini terhadap tuhan kami, wahai Ibrahim?” (Al-Anbiya’: 62)

Nabi Ibrahim A.S menafikan tuduhan mereka. Dengan senyuman, dia menuding jari kepada berhala besar yang di lehernya tergantung sebilah kapak.

”Ibrahim menjawab: ”Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berkata-kata.” (Al Anbiya’: 63)

Para dukun berkata: ”Siapa yang haras kita tanya?”

”Tanyalah kepada tuhan kalian,” jawab Ibrahim A.S.

”Bukankah engkau mengetahui bahawa tuhan-tuhan itu tidak bercakap,” soal mereka.

Ibrahim membalas: ”Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara, sesuatu yang tidak mampu memberi manfaat dan mudharat. Tidakka kalian mahu berfikir. Di mana letaknya akal kalian. Sebenarnya tuhan-tuhan kalian telah hancur, sementara tuhan yang paling besar hanya berdiri dan memandang. Tuhan-tuhan itu tidak mampu menghindari gangguan terhadap mereka. Bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian. Tidakkah kalian mahu berfikir sejenak. Kapak itu tergantung di leher tuhan yang paling besar, tetapi anehnya ia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu berbicara, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak melihat, tidak memberi manfaat dan tidak membahayakan. Ia hanya sekadar batu, lalu mengapa manusia menyembah batu? Di mana letak akal fikiran yang waras?”

Allah S.W.T menceritakan peristiwa tersebut di dalam firman-Nya:

”Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui keadaannya.

Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya: ”Patung-patung itu, apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?” Mereka menjawab: ”Kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya.” Ibrahim menjawab: ”Sesungguhnya kamu dan bapa-bapamu berada dalam kesesatan yang nyata.” Mereka menjawab: ”Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?” Ibrahim berkata: ”Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas apa yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.” Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya. Mereka berkata: ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim.” Mereka berkata: ”Kami mendengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang mencela berhala-berhala ini.” Mereka berkata: ”(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai, agar mereka menyaksikannya.” Mereka bertanya: ”Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: ”Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara.” Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka lalu berkata: ”Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri).” Kemudian kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata): ”Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahawa berhalaberhala itu tidak dapat berbicara.” Ibrahim berkata: ”Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, tidak dapat pula memberi mudharat kepada kamu?” Ah! (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahaminya?”

Mereka berkata: ”Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kami jika kamu benar-benar hendak bertindak.” (Al-Anbiya’: 51-68)

Nabi Ibrahim A.S mampu mengalahkan mereka dengan hujah dan logik akal yang waras. Tetapi mereka membalasnya dengan hukuman membakarnya. Ini sungguh amat menghairankan. Suatu hukuman ngeri di mana si tertuduh akan dihukum bakar hidup-hidup.

Demikianlah masalah pertelingkahan antara pemikiran, nilai-nilai atau prinsip yang selalu terjadi di tengah masyarakat. Nabi Ibrahim A.S sudah berusaha untuk menggugat hati dan fikiran, ketika dia menuduh berhala yang paling besar menghancurkan tuhan-tuhan yang lain. Nabi Ibrahim A.S meminta mereka untuk bertanya kepada tuhan itu, tentang siapa yang membuatnya hancur. Tetapi tuhan itu tidak mampu bercakap. Lalu mengapa manusia menyembah sesuatu yang tidak mampu berkata dan tidak mengerti apa-apa.

Ketika Nabi Ibrahim A.S berjaya merobohkan kepercayaan mereka, maka orang-orang yang sombong bangkit untuk menentang. Para penentang itu tidak mahu manusia akan menyembah Allah S.W.T. Mereka memutuskan tindakan menggantung dan membakar Ibrahim A.S hidup-hidup. Nabi Ibrahim A.S pun ditangkap lalu disiapkanlah tempat pembakaran. Para penentang itu berkata kepada pengikutnya ”Bakarlah Ibrahim A.S dan tolonglah tuhan kalian jika kalian benar-benar menyembahnya.” Mereka pun terpengaruh dengan ucapan tersebut lalu menyiapkan peralatan untuk membakar Nabi Ibrahim A.S.

Tersebarlah berita itu ke seluruh negeri. Maka, manusia-manusia pun datang dari pelbagai pelosok, dari gunung-ganang, dari pelbagai desa dan kota, untuk menyaksikan hukuman ke atas orang yang berani menentang tuhan, dan; menghancurkannya.

Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu, batu-batu dan pokok-pokok lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka membawa manjaniq, iaitu alat untuk melempar Nabi Ibrahim A.S ke dalam api, sehingga jatuh ke dalam lubang api. Mereka meletakkan Nabi Ibrahim A.S setelah mengikat kedua tangan dan kakinya pada alat itu.

Api pun mulai marak dan asapnya membumbung ke langit. Manusia yang melihat peristiwa itu berdiri agak jauh dari unggun api yang marak itu kerana terlalu panas. Lalu, seorang tokoh dukun memerintahkan agar Ibrahim A.S dihumban. dalam api yang marak menyala.

Tiba-tiba malaikat Jibril A.S berdiri di hadapan Nabi Ibrahim A.S dan bertanya kepadanya: ”Wahai Ibrahim, tidakkah engkau perlukan apa-apa?”

Nabi Ibrahim A.S menjawab: ”Aku tidak memerlukan sesuatu darimu.”

Nabi Ibrahim A.S pun dihumban dan terjatuh ke dalam kubangan api yang marak. Api pun mulai menjilat tubuhnya. Lalu Allah S.W.T menurunkan perintah kepada api:

”Kami berfirman: ”Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69)

Api pun tunduk kepada perintah Allah S.W.T sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim A.S. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat tubuhnya. Dia dengan tenang berada di tengah-tengah marak api bagaikan duduk di tengah-tengah taman. Beliau memuji dan mengagungkan Allah S.W.T dan yang ada di dalam hatinya hanya cinta kepada Allah S.W.T.

Nabi Ibrahim S.W.T tidak merasa takut, menyesal atau berkeluh-kesah. Yang ada dalam hatinya hanya cinta kepada Allah S.W.T semata-mata. Api pun menjadi damai dan dingin. Sesungguhnya orang-orang yang cinta kepada Allah S.W.T tidak akan merasai ketakutan.

Para pembesar dan para dukun mengamati dari jauh betapa panasnya api itu. Bahkan api terus menyala dalam tempoh yang lama, sehingga orang-orang kafir mengira bahawa api itu tidak akan pernah padam.

Ketika api itu padam, mereka terkejut melihat Nabi Ibrahim A.S keluar dari kubangan api dalam keadaan selamat. Wajah mereka menjadi hitam kerana jelaga api, sementara wajah Nabi Ibrahim A.S berseri-seri diliputi cahaya kebesaran Allah S.W.T. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim A.S tidak terbakar dan beliau tidak disentuh sedikit pun oleh api. Nabi Ibrahim A.S pun keluar dari api itu bagaikan keluar dari taman. Lalu orang-orang kafir pun berteriak kehairanan. Mereka merasa kekalahan dan kerugian.

Allah S.W.T berfirman:

”Mereka hendak berbuat zalim terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.” (Al-Anbiya’: 70)

Al-Quran tidak menceritakan kepada kita tentang usia Nabi Ibrahim A.S ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Al-Quran juga tidak menceritakan berapa usia beliau apabila memikul tanggungjawab dakwah dan menyeru di jalan Allah S.W.T Melalui nas-nas dapat diketahui bahawa Nabi Ibrahim^ masih muda belia ketika melakukan peristiwa besar itu. Buktinya adalah ketika kaumnya berbincang tentang peristiwa kehancuran berhala.

”Mereka berkata: ”Kami mendengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang mencela berhala-berhala ini.” (Al-Anbiya’: 60)

Ada kisah yang menceritakan bahawa Nabi Ibrahim A.S menghancurkan patung-patung sebelum Allah S.W.T mewajibkannya berdakwah. Diceritakan bahawa Nabi Ibrahim A.S mendengar suara memanggilnya.

Dia bertanya: ”Siapa yang memanggilku?”

Nabi Ibrahim A.S mendengar suara berkata: ”Aku adalah malaikat Jibril A.S”

Nabi Ibrahim A.S menjadi takut, tetapi malaikat itu segera menenangkannya sambil berkata: ”Jangan takut, hai Ibrahim, kerana engkau adalah kekasih Allah S.W.T. Ketika engkau menghancurkan berhala-berhala sembahan manusia, Allah S.W.T memilihmu sebagai pemimpin para malaikat dan para Nabi.”

”Apa yang harus aku lakukan untuk menyembah Tuhan para malaikat dan para Nabi?” Nabi Ibrahim A.S bertanya.

”Pergilah mendaki gunung sehingga datang seruan Allah S.W.T.” jawab Jibril A.S.

Kemudian Nabi Ibrahim^ mendaki gunung, lalu Allah S.W.T menyerunya: ”Aku adalah Tuhanmu, hai Ibrahim!”

Nabi Ibrahim A.S gementar ketakutan dan sujud di atas bumi dan beliau berkata: ”Wahai Tuhanku, hamba-Mu mendengar seruan-Mu.”

Allah S.W.T telah memilih Ibrahim sebagai hamba-Nya dan Dia telah memberkatinya serta orang-orang yang mengikutinya.

Riwayat tersebut menentukan waktu pemilihan Nabi Ibrahim A.S dan waktu pengangkatannya tatkala beliau menghancurkan berhala sembahan manusia.

Demikianlah yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah S.W.T berfirman:

”Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: ”Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab: ”Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.” (Al-Baqarah: 131)

N’abi Ibrahim mampu memberikan hujah yang sangat bernas untuk menghancurkan dakwaan para penyembah berhala. Beliau juga mampu menghancurkan hujah para penyembah bintang. Hanya tinggal satu hujah yang perlu disampaikan kepada para penguasa dan raja-raja. Dengan demikian, orang-orang kafir telah mendapat seluruh hujah kebenaran.

Nabi Ibrahim A.S akhirnya terlibat dalam perdebatan dengan raja yang menyangka bahawa dirinya adalah tuhan kaumnya. Raja itu menyuruh mereka menyembahnya. Dalam menjaga kepentingannya, boleh jadi memang dia menyangka bahawa dirinya tuhan. Allah S.W.T telah memberikannya suatu kerajaan yang besar hingga dia lupa bahawa dia hanya manusia biasa. Perdebatan di antara keduanya menyebabkan jatuhnya hujah orang kafir.

Allah S.W.T menceritakan peristiwa tersebut dengan firman-Nya:

”Apakah kamu tidak memerhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan
(kekuasaan).. Ketika Ibrahim mengatakan: ”Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan.” Orang itu berkata: ”Aku dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata: ”Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.” Lalu terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah: 258)

Allah S.W.T sengaja tidak menyebut nama raja itu kerana dianggap tidak pen ting, sebagaimana Al-Quran juga tidak menyebut percakapan panjang yang terjadi antara Nabi Ibrahim A.S dan raja.

Menurut kisahnya, raja itu berkata kepada Nabi Ibrahim A.S: ”Aku mendengar bahawa kamu mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang baru dan meninggalkan tuhan yang lama.”

Tiada Tuhan selain Allah S.W.T Yang Maha Esa,” jawab Nabi Ibrahim A.S.

Raja berkata: ”Apa yang dilakukan oleh tuhanmu yang tidak dapat aku lakukan?”

Raja yang terkena penyakit sombong dan bongkak itu adalah raja yang tidak sedar diri. Penghormatan manusia kepadanya telah meningkatkan kesombongannya. N’abi Ibrahim A.S mendengar apa yang dikatakan oleh si raja. Nabi Ibrahim A.S mengetahui segala sesuatunya.

Nabi Ibrahim A.S berkata dengan lembut:

”Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan.” (Al-Baqarah: 258)

Raja itu membalas:

”Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.” (Al-Baqarah: 258)

Nabi Ibrahim A.S tidak bertanya bagaimana si raja boleh menghidupkan dan mematikan. Dia tahu bahawa sebenarnya raja berbohong.

Raja berkata: ”Aku mampu menghadirkan seseorang yang sedang berjalan lalu aku membunuhnya. Pada kesempatan yang lain, aku mampu memaafkan orang yang sudah dipastikan untuk dihukum gantung, lalu aku menyelamatkannya dari kematian. Dengan demikian, aku mampu memberi kehidupan dan kematian.”

Mendengar kebodohannya itu, Nabi Ibrahim A.S ketawa dan pada ketika yang sama, dia merasa sedih. Tetapi Nabi Ibrahim A.S ingin mematahkan hujah raja yang mengatakan dia mampu menghidupkan dan mematikan, padahal sebenarnya dia tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan dengan izin Allah S.W.T jua.

Nabi Ibrahim A.S berkata:

”Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.” (Al-Baqarah: 258)

Mendengar hujah Nabi Ibrahim A.S itu, raja menjadi terpaku dan terdiam. Dia tidak mampu berkata-kata lagi. Nabi Ibrahim A.S berkata kepada raja bahawa Allah S.W.T mampu mendatangkan matahari dari timur. Apakah raja mampu mendatangkan matahari dari barat?

Tentu raja tidak mampu melakukannya. Alam mempunyai aturan dan undangundang yang diciptakan oleh Allah S.W.T, di mana tiada makhluk yang mampu mengubahnya. Jika raja mendakwa dia benar-benar tuhan, maka tentu dia dapat mengubah hukum alam. Si raja merasa tidak mampu memenuhi cabaran itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Setelah orang-orang kafir diam membisu, Nabi Ibrahim A.S meninggalkan istana raja. Kemudian kebenaran Nabi Ibrahim S.W.T tersebar di segala penjuru negeri. Masyarakat mulai membicarakan mukjizatnya serta keselamatannya dari api. Mereka bercerita bagaimana sikap raja ketika mendengar hujah Nabi Ibrahim A.S. Bagaimana si raja menjadi bisu dan terpaku, tidak tahu apa yang harus dikatakan.

Nabi Ibrahim A.S tetap melanjutkan dakwahnya di jalan Allah S.W.T. Dia mencurahkan sepenuh daya upaya untuk membimbing kaumnya. Nabi Ibrahim’ A.S berusaha menyedarkan mereka dengan pelbagai cara. Meskipun beliau sangat cinta dan menyayangi mereka, namun mereka marah kepadanya, malah mengusirnya. Tiada yang beriman bersamanya kecuali seorang perempuan dan seorang lelaki. Perempuan itu bernama Sarah yang kemudian menjadi isterinya manakala lelaki itu adalah Lut yang kemudian menjadi Nabi.

Ketika Nabi Ibrahim A.S mengetahui bahawa tidak seorang pun beriman selain kedua orang itu, dia menetapkan untuk berhijrah. Sebelum berhijrah, dia mengajak ayahnya beriman. Kemudian Nabi Ibrahim A.S mengetahui bahawa ayahnya adalah musuh Allah S.W.T dan dia tidak akan beriman. Nabi Ibrahim A.S pun berlepas diri darinya dan memutuskan hubungan dengannya.

L’ntuk kedua kalinya dalam kisah para Nabi, kita mendapati perkara yang menyedihkan. Dalam kisah Nabi Nuh A.S kita menemukan kisah si ayah seorang Nabi, sementara isteri dan anaknya kafir. Manakala dalam kisah Nabi Ibrahim A.S pula adalah sebaliknya. Si ayah menjadi kafir dan anaknya seorang Nabi. Dalam kedua kisah tersebut kita mengetahui bahawa seorang mukmin berlepas diri dari musuh Allah S.W.T, meskipun dia adalah ibu, ayah, anak, isteri atau keluarga.

Melalui kisah tersebut, Allah S.W.T memberitahu kita bahawa hubungan yang harus dipelihara di antara manusia adalah hubungan iman, bukan hubungan darah.

Allah S.W.T berfirman, yang bermaksud:

”Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapanya, tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.” (At-Taubah: 114)

Nabi Ibrahim A.S keluar meninggalkan negerinya dan memulakan perjuangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim A.S pergi ke kota Aur dan ke kota Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestin bersama isterinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Dia juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya.

Allah S.W.T berfirman:

”Maka Lut membenarkan (kenabiannya. Dan berkatalah Ibrahim: ”Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku kepadaku), sesungguhnya Dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Ankabut: 26)

Setelah ke Palestin, Nabi Ibrahim A.S pergi ke Mesir. Selama perjalanannya Nabi Ibrahim A.S mengajak manusia untuk menyembah Allah S.W.T, bahkan berjuang dengan gigih. Dia membantu orang-orang yang tidak mampu dan lemah. Menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar.

Isteri Nabi Ibrahim A.S, Sarah, tidak melahirkan anak. Raja Mesir memberikan seorang pembantu yang dapat membantunya. Nabi Ibrahim^ telah menjadi tua dan rambutnya memutih. Sepanjang usianya digunakan hanya untuk berdakwah di jalan Allah!!

Sarah meyakini bahawa dia dan Nabi Ibrahim A.S tidak akan mempunyai anak. Dia terfikir, bagaimana seandainya wanita pembantunya yang bernama Hajar itu dapat menjadi isteri kedua suaminya. Akhirnya, Sarah menikahkan Nabi Ibrahim A.S dengan Hajar. Menerusi pernikahan itu, Hajar melahirkan anak yang dinamakan Ismail A.S. Ketika itu, Nabi Ibrahim A.S telah berada dalam usia yang sangat tua ketika mendapat anak pertamanya, Ismail A.S.

Nabi Ibrahim A.S hidup di bumi Allah S.W.T dengan sentiasa menyembah-Nya. bertasbih dan mengagungkan-Nya. Kita tidak mengetahui, jarak yang ditempuh Nabi Ibrahim A.S dalam perjalanannya. Beliau adalah seorang musafir di jalan Allah S.W.T. Seorang musafir di jalan Allah S.W.T menyedari bahawa hari-hari di muka bumi sangat cepat berlalu.

Pada suatu hari hati Nabi Ibrahim A.S dipenuhi rasa damai, cinta dan keyakinan Beliau ingin melihat kebesaran Allah S.W.T Yang Maha Pencipta. Beliau ingin melihat hari kiamat sebelum terjadinya.

Allah S.W.T menceritakan keinginan itu menerusi firman-Nya, bermaksud:

”Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: ”Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati.” Allah berfirman: ”Belum yakinkah kamu?” Ibrahim menjawab: ”Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (Al-Baqarah: 260)

Hasrat Nabi Ibrahim A.S terhadap perkara tersebut dipengaruhi oleh keimanan yang luar biasa; keimanan yang dipenuhi cinta kepada Allah S.W.T.

Allah S.W.T berfirman, yang bermaksud:

”(Kalau demikian), ambilah empat ekor burung dan cincanglah semuanya. Lalu letakkanlah di atas bahagian-bahagian itu, kemudian panggillah mereka, nescaya mereka datang kepadamu dengan segera; dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah: 260)

Nabi Ibrahim A.S melakukan perintah Allah S.W.T. Dia menyembelih empat ekor burung lalu memisahkan bahagian anggota badannya di atas gunung. Kemudian dia memanggilnya dengan nama Allah S.W.T. Tiba-tiba bulu-bulu dan seluruh anggota badan burung-burung itu bangkit dan bergabung dengan sayap-sayapnya. Kemudian dada burung itu mencari kepalanya. Akhirnya, bahagian-bahagian badan burung yang terpisah kembali bergabung. Burung-burung itu pun kembali hidup lalu terbang dengan cepat ke pangkuan Nabi Ibrahim A.S.

Para ahli tafsir Al-Quran meyakini bahawa kejadian ini berpunca dari sifat dahagakan ilmu yang ada pada Nabi Ibrahim A.S. Sebahagian lagi mengatakan bahawa dia ingin melihat kebesaran Allah S.W.T apabila menciptakan makhluk-Nya. Dia memang sudah mengetahui hasilnya, tapi tidak melihat cara penciptaan makhluk. Sebahagian mufasir lain mengatakan bahawa beliau merasa puas atas apa yang dikatakan oleh Allah S.W.T dan beliau tidak jadi menyembelih burung.

Bagi kita, kejadian ini menunjukkan tingkat cinta tertinggi yang dicapai oleh seorang musafir dan pejuang di jalan Allah S.W.T, iaitu Nabi Ibrahim A.S. Bagi seorang pencinta, akan selalu timbul dalam dirinya hasrat cinta serta rasa tunduk patuh dan keinginan untuk menambah cintanya. Demikianlah cinta Nabi Ibrahim A.S. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim A.S. Setiap kali dia melalui perjalanannya, maka kehausan cintanya pun meningkat.

Pada suatu hari Nabi Ibrahim A.S meminta isterinya, Hajar, membawa anak mereka untuk melalui perjalanan panjang. Setelah menyediakan segala persiapan, maka bermulalah perjalanan Nabi Ibrahim A.S bersama isteri serta anak mereka, Ismail A.S yang masih menyusu pada ibunya.

Nabi Ibrahim A.s serta isteri dan anaknya berjalan melewati pelataran, gurun dan gunung-ganang. Kemudian mereka memasuki tanah Arab. Nabi Ibrahim A.S menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tiada tanaman, tiada buah-buahan, tiada pokok, tiada makanan dan tiada air. Lembah itu kosong dan langsung tiada tanda-tanda kehidupan di situ.

Nabi Ibrahim A.S sampai ke suatu lembah, lalu turun dari haiwan tunggangannya. Dia menurunkan isteri dan anaknya lalu meninggalkan mereka. Mereka dibekalkan dengan sedikit makanan dan air yang hanya cukup untuk kegunaan selama dua hari.

Ketika dia berlalu meninggalkan tempat itu, isterinya berkata: ”Wahai Ibrahim, ke mana engkau pergi? Mengapa engkau tinggalkan kami di lembah ini, padahal di sini tidak terdapat sesuatu apapun.”

Nabi Ibrahim A.S tidak menjawab dan terus berlalu pergi. Hajar kembali mengulangi pertanyaan, namun Nabi Ibrahim A.S tetap diam. Akhirnya, Hajar memahami bahawa Nabi Ibrahim A.S tidak bersikap demikian kecuali mendapat perintah Allah S.W.T.

Kemudian Hajar bertanya: ”Apakah Allah perintahkan sedemikian ini?”

”Benar,” jawab Nabi Ibrahim A.S.

Isteri yang beriman itu berkata: ”Kalau begitu, kita tidak akan disia-siakan.”

Nabi Ibrahim^ menuju ke suatu tempat di atas gunung lalu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah S.W.T:

”Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati.” (Ibrahim: 37)

Ketika itu Baitullah belum dibina. Terdapat hikmah yang tinggi dalam perjalanan yang penuh misteri. Ismail A.S ditinggalkan bersama ibunya di tempat itu, Ismail A.S akan bertanggungjawab bersama ayahnya dalam pembangunan Ka’abah. Hikmah Allah S.W.T menentukan terbinanya bangunan mulia di lembah itu dan di dalamnya terdapat Baitullah, qiblat umat Islam ketika solat.

Nabi Ibrahim A.s meninggalkan isterinya dan anaknya yang masih menyusu di gurun pijar. Hajar yang menyusukan Ismail A.S mulai merasa kehausan. Matahari bersinar sangat panas dan membuatkan Hajar sering merasa haus. Setelah dua hari, habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail A.S merasa haus dan lapar, namun tiada makanan atau minuman. Mereka mengalami kesukaran yang luar biasa. Ismail A.S menangis kehausan dan ibunya berusaha untuk mencari air.

Hajar berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu tempat bernama Safa. Dia mencari sumber air atau orang yang dapat menolongnya. Namun semua harapannya itu gagal. Dia segera bergerak dari Safa dan berlari menuju suatu tempat bernama Marwah. Namun dia kecewa kerana tiada sumber air atau sesiapa yang boleh membantunya. Si ibu kembali ke tempat anaknya ditinggalkan. Anaknya masih menangis kerana haus dan lapar yang makin bertambah. Hajar segera berlari menuju ke Safa dan berdiri di situ. Kemudian dia berlari menuju ke Marwah untuk meninjau sumber air atau bantuan. Dia berlari berulang-alik antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Oleh kerana itulah, orang-orang Islam yang mengerjakan ibadah haji berlari-lari anak antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama, Hajar dan Nabi mereka yang agung, iaitu Ismail A.S.

Setelah putaran ketujuh, Hajar kembali dalam keadaan letih dan duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah keadaan yang menyayat itu, Allah S.W.T menurunkan rahmat-Nya. Ismail A.S menguis-nguis kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis, lalu memancarlah di bawah kakinya mata air yang mencurah. Pancuran air membentuk telaga zam-zam. Hajar dan Ismail A.S minum sehingga hilang dahaga dan mereka pun terselamat dari maut. Hajar bersyukur kepada Allah S.W.T, Sungguh benar apa yang dikatakannya bahawa Allah S.W.T tidak akan membiarkan mereka yang berada di jalan-Nya.

Kehidupan mula tumbuh dan makmur di kawasan itu. Kafilah musafir mulai singgah untuk mengambil air dari telaga zam-zam. Manusia semakin ramai menetap di sekitar kawasan itu. Nikmat kehidupan mulai menjalar dan melebar.

Hari demi hari terus berkisar. Ismail A.S pun semakin membesar. Nabi Ibrahim^! menumpahkan sepenuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Kemudian, Allah S.W.T menurunkan ujian yang berat.

Allah S.W.T menceritakan ujian tersebut di dalam firman-Nya yang bermaksud:

”Dan Ibrahim berkata: ”Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang soleh.” Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: ”Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Dia menjawab: ”Hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya) dan Kami panggilah dia: ”Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, (iaitu) kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.” (As-Shaffat:
99-111)

Perhatikanlah, bagaimana Allah S.W.T menguji hamba-Nya. Renungkanlah bentuk ujian tersebut. Kita mengenali seorang Nabi yang hatinya paling lembut dan paling penyayang di muka bumi. Hatinya penuh dengan cinta kepada Allah S.W.T dan cinta kepada makhluk-Nya. Nabi Ibrahim A.S mendapat anak ketika usia tua. padahal sebelumnya dia tidak membayangkan akan memperolehi anak.

Nabi Ibrahim A.S tidur dan bermimpi melihat dirinya sedang menyembelih satusatunya anak yang dimiliki serta dicintainya sepenuh hati. Timbullah pergolakan besar dalam dirinya.

Sungguh salah kalau ada orang mengira bahawa tiada pergolakan dalam dirinya. Nabi Ibrahim A.S benar-benar diuji dengan ujian yang berat. Ujian yang langsung berhubungan dengan emosi kebapaan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nabi Ibrahim A.S berfikir dan merenung.

Kemudian datanglah jawapan bahawa Allah S.W.T mengisyaratkan kepadanya bahawa mimpi para Nabi adalah mimpi kebenaran. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim A.S melihat dia menyembelih anak tunggalnya. Ini adalah wahyu Allah S.W.T dan perintah dari-Nya untuk menyembelih anak yang dicintainya.

Sebagai pencinta sejati, Nabi Ibrahim A.S tidak merasa gelisah atau membantah perintah. Allah Nabi Ibrahim A.S adalah penghulu para pencinta. Nabi Ibrahim A.S berfikir tentang apa yang patut dikatakan kepada anaknya ketika membaringkan anaknya dan kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya tentang suruhan itu agar lebih tenang hatinya.

Akhirnya, Nabi Ibrahim A.S pergi menemui anaknya, Ismail A.S.

”Ibrahim berkata: ”Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” (As-Shaffat: 102)

Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim A.S dalam menyampaikan perintah kepada anaknya. Dia menyerahkan urusan itu kepada anaknya sama ada anaknya akan mentaati perintah tersebut. Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail^ menjawab sama seperti jawapan ayahnya itu bahawa perintah itu datangnya dari Allah S.W.T. Maka, kerananya si ayah harus segera melaksanakannya:

”Dia menjawab: ”Hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” (AsShaffat: 102)

Perhatikan pula jawapan si anak. Dia mengetahui dirinya akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan. Namun dia menenangkan hati ayahnya bahawa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat untuk disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah S.W.T. Tetapi Nabi Ibrahim A.S merasa tenang ketika mendapati anaknya rela dan menunjukkan kecintaan kepada Allah S.W.T.

Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim A.S ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah S.W.T menceritakan kepada kita bahawa Ismail A.S tertidur di atas tanah dan mukanya tersembam di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim A.S supaya apabila dia menyembelihnya Ismail A.S tidak melihatnya, atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim A.S mengangkat pisaunya sebagai melaksanakan perintah Allah S.W.T:

”Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).” (As-Shaffat: 103)

Al-Quran menggunakan ungkapan tersebut ketika keduanya menyerahkan diri terhadap perintah Allah Ini adalah wujud Islam yang hakiki. Hendaklah memberikan segalanya untuk Islam sehingga tiada suatu pun yang tersisa. Pada saat pisau tajam sedia untuk digunakan sebagai perintah dari Allah S.W.T, Allah S.W.T memanggil Ibrahim A.S. Selesailah ujian dan Allah S.W.T menggantikan Ismail A.S dengan seekor haiwan qurban yang besar.

Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh umat Islam, bagi mengingatkan tentang Islam hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim A.S dan Ismail A.S.

Nabi Ibrahim A.S meninggalkan anaknya dan kembali berdakwah di bumi Allah S.W.T. Dia berhijrah dari tanah Kaldanin, tempat kelahirannya di Iraq dan melalui Jordan lalu tinggal di negeri Kan’an. Tatkala berdakwah, dia tidak lupa bertanya tentang kisah Lut A.S, orang pertama yang beriman kepadanya. Allah S.W.T telah memberinya pahala dan mengutusnya sebagai Nabi kepada kaum yang menentang kebenaran.

Nabi Ibrahim A.S duduk di kediamannya dan memikirkan tentang anaknya Ismail A.S serta kisah mimpinya dan tentang tebusan dari Allah S.W.T berupa haiwan qurban yang besar. Hatinya penuh dengan gelora cinta. Nabi Ibrahim A.S tidak mampu menghitung pujian yang harus ditujukan kepada Allah S.W.T. Air matanya berlinangan sebagai bukti rasa terima kasih dan syukur kepada Allah S.W.t. Nabi Ibrahim A.s
mengenang Ismail A.S dan mulai rindu kepadanya.

Dalam keadaan itu, turunlah malaikat Jibril A.S, Israfil A.S dan Mikail A.S ke bumi. Mereka wujud menjadi manusia yang tampan bagi melaksanakan tugas khusus Mereka berjalan di hadapan Nabi Ibrahim A.S dan menyampaikan berita gembira kepadanya. Mereka akan mengunjungi kaum Nabi Lut A.S dan memberi hukuman atas kejahatan kaumnya.

Melihat wajah-wajah yang bersinar itu, Nabi Ibrahim A.S tercengang dan mengangkat kepalanya. Nabi Ibrahim A.S tidak mengenali mereka. Mereka terlebih dahulu mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim A.S membalas ucapan salam mereka. Nabi Ibrahim A.S bangkit dari tempatnya dan menyambut mereka lalu mempersilakan mereka masuk ke dalam rumahnya. Nabi Ibrahim A.S mengira bahawa mereka adalah tetamu asing. Nabi Ibrahim A.S mempersilakan mereka duduk dan kemudian meminta izin kepada mereka untuk beredar seketika. Sarah, isterinya, bangun ketika Nabi Ibrahim A.S masuk menemuinya. Waktu itu Sarah sudah tua dan rambutnya mulai memutih.

Nabi Ibrahim berkata kepada isterinya: ”Aku dikunjungi oleh tiga orang asing.”

”Siapakah mereka?” soal Sarah.

”Aku tidak kenal mereka. Sungguh wajah mereka sangat aneh. Tidak ragu lagi. mereka pasti datang dari tempat yang jauh, tetapi pakaian mereka tidak menunjukkan mereka berasal dari daerah yang jauh. Apakah ada makanan yang dapat kita berikan kepada mereka?” ujar Nabi Ibrahim A.S.

”Ada sedikit daging sapi (lembu),” jawab Sarah.

Nabi Ibrahim^ berkata: ”Kalau begitu, kita sembelih seekor sapi yang gemuk. Mereka adalah tetamu istimewa. Mereka tidak memiliki haiwan tunggangan atau makanan. Barangkali mereka lapar, atau mereka orang-orang yang tidak mampu.”

Nabi Ibrahim A.S memilih seekor sapi besar dan disembelih serta menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian disiapkanlah makanan. Setelah siap, Nabi Ibrahim A.S memanggil tetamunya untuk makan. Isterinya membantu melayani mereka dengan penuh hormat. Nabi Ibrahim A.S menyebut nama Allah S.W.T, kemudian dia mula makan dan menjemput mereka makan.

Nabi Ibrahim A.S adalah orang yang sangat dermawan dan mengetahui bahawa Allah S.W.T pasti membalas orang-orang yang dermawan. Di rumahnya tiada haiwan selain sapi itu, tetapi kerana sifat pemurahnya, dihidangkan sapi itu untuk tetamunya. Nabi Ibrahim A.S memerhatikan tetamunya, namun tidak seorang pun menghulurkan tangan.

Nabi Ibrahim A.S mendekatkan makanan itu kepada mereka sambil berkata: Mengapa kalian tidak makan?”

Setelah makan, Nabi Ibrahim kembali ke tempatnya sambil mencuri pandang. Namun para tetamunya masih tidak makan. Waktu itu Nabi Ibrahim A.S mula merasa takut.

Dalam tradisi kaumnya diyakini bahawa tetamu yang enggan makan hidangan yang disajikan oleh tuan rumah, bererti ada berniat jahat pada tuan rumah. Nabi Ibrahim A.S berfikir dengan penuh kehairanan melihat sikap tetamunya.
bagaimana tetamu itu secara mendadak menemuinya.

Dia tidak pernah melihat mereka sebelumnya kecuali setelah berada di hadapannya. Mereka tidak memiliki binatang tunggangan yang menghantar mereka. Mereka juga tidak membawa bekalan. Wajah-wajah mereka sangat aneh baginya. Mereka adalah para musafir, tetapi anehnya tiada bekas debu perjalanan. Kemudian apabila diajak makan, lalu mereka duduk tetapi mereka tidak makan sedikit pun. Maka bertambahlah ketakutan Nabi Ibrahim A.S.

Beliau mengangkat pandangannya. Kelihatan isterinya, Sarah berdiri di hujung bilik. Melalui pandangan, Nabi Ibrahim A.S ingin mengatakan bahawa dia merasa takut terhadap tetamunya, namun Sarah tidak memahaminya. Nabi Ibrahim A.S berfikir bahawa tiga orang tetamu itu masih muda, manakala dia sudah tua.

Para malaikat itu dapat membaca fikiran yang bergolak dalam diri Nabi Ibrahim A.S. Salah seorang malaikat berkata kepadanya: ”Janganlah engkau takut.”

Nabi Ibrahim A.S mengangkat kepalanya dan dengan penuh kejujuran berkata: Aku mengakui bahawa aku merasa takut. Aku telah menyambut kedatangan dan mengajak kalian makan, tetapi kalian enggan makan. Apakah kalian mempunyai niat buruk kepadaku?”

Salah seorang malaikat tersenyum dan berkata: ”Kami tidak makan, wahai Ibrahim A.S kerana kami adalah para malaikat Allah S.W.T dan kami telah diutus kepada kaum Lut A.S.”

Mendengar semua itu, isteri Nabi Ibrahim A.S tersenyum. Dia berdiri mengikuti percakapan antara suaminya dan para malaikat. Salah seorang malaikat menoleh kepadanya dan memberi khabar gembira dari Allah S.W.T tentang kelahiran Ishak A.S. Wanita tua itu dengan penuh kehairanan berkata:

”Sungguh menghairankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sangat tua pula?” (Hud: 72)

Dan salah seorang malaikat berkata kepadanya:

”Dan sesudah Ishak (lahirpula) Ya’qub. ” (Hud: 71)

Bergolaklah pelbagai perasaan dalam hati Nabi Ibrahim A.S dan Sarah. Suasana pun berubah dan hilanglah rasa takut, sebaliknya hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sarah yang mandul berdiri dalam keadaan gementar, kerana berita gembira yang dibawa oleh para malaikat itu cukup menggoncangkan jiwanya. Dia adalah wanita tua dan mandul. Suaminya juga lelaki tua. Maka bagaimana mungkin dapat melahirkan anak.

Di tengah berita yang cukup menggemparkan itu, Nabi Ibrahim A.S bertanya:

”Apakah kamu memberi khabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut. maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu khabarkan ini?” (Al-Hijr: 54)

Para malaikat menegaskan padanya bahawa mereka membawa berita gembira yang penuh dengan kebenaran.

”Mereka menjawab: ”Kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa.” (AlHijr: 55)

”Ibrahim berkata: ”Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat.” (Al-Hijr: 56)

Para malaikat tidak memahami perasaan kemanusiaannya. Maka mereka melarangnya agar jangan sampai berputus asa. Nabi Ibrahim A.S menjelaskan bahawa dia tidak berputus asa tetapi sekadar menunjukkan kehairanan dan kegembiraan.

Kemudian isteri Nabi Ibrahim A.S turut serta dalam perbualan bersama mereka. Dia bertanya dengan penuh kehairanan: ”Apakah aku akan melahirkan anak sedangkan aku wanita yang sudah tua. Sungguh, hal ini sangat menghairankan.”

”Para malaikat itu berkata: ”Apakah kamu merasa hairan tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kamu, hai ahlul-bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” (Hud: 73)

Berita gembira itu sesuatu yang amat bermakna dalam kehidupan Nabi Ibrahim A.S dan isterinya. Dia tidak mempunyai anak kecuali Ismail A.S yang tinggal di tempat jauh di jazirah Arab. Selama puluhan tahun bersama isteri pertamanya, Sarah namun tidak mempunyai anak. Sarah sendiri menikahkan Nabi Ibrahim A.S dengan Hajar. Maka dari perut Hajar lahirlah Ismail A.S, manakala Sarah tidak memiliki anak. Oleh kerana itu, Sarah amat inginkan anak.

Para malaikat menyatakan bahawa sesungguhnya itu terjadi dengan kehendak Allah S.W.T. Demikianlah yang ditakdirkan-Nya buat Sarah dan suami. Dalam usia tua, Sarah mendapat khabar gembira bahawa dia akan melahirkan seorang anak. Malah para malaikat juga menyampaikan berita kepadanya bahawa anaknya nanti akan mempunyai anak (cucunya) dan dia pun akan menyaksikannya.

Wanita itu telah bersabar menanti kelahiran anaknya dalam tempoh cukup lama sehingga dia memasuki usia senja. Lalu datanglah rahmat Allah S.W.T dengan tibatiba dan menghapuskan semua derita. Air matanya berlinang kerana terlalu gembira. Sementara itu Nabi Ibrahim A.S merasa hatinya dipenuhi dengan kasih sayang. Dia mengetahui bahawa dirinya berada dalam nikmat yang dia sendiri tidak tahu bagaimana harus mensyukurinya.

Nabi Ibrahim A.S segera sujud. Ketika itu kelihatan anaknya Ismail, berada agak jauh darinya. Ismail A.S ada di sana atas perintah Allah S.W.T. Allah S.W.T juga telah memerintahkan Ibrahim A.S untuk membawa Ismail A.S bersama ibunya, Hajar lalu meninggalkan mereka di suatu lembah yang tidak memiliki tumbuhan dan air. Demikianlah perintah itu, tanpa ada keterangan yang lain. Nabi Ibrahim A.S melaksanakan perintah tersebut dengan tulus. Dia hanya berdakwah dan menyembah Allah S.W.T. Lantas Allah S.W.T memberi khabar gembira ketika dia sampai usia tua, dengan kelahiran Ishak A.S dari isterinya Sarah. Setelah kelahiran itu, disusuli pula dengan kelahiran Ya’kub A.S.

Nabi Ibrahim A.S bangun dari sujud lalu pandangannya tertumpu kepada makanan. Dia merasa tidak mampu lagi untuk makan kerana terlalu gembira. Dia menyuruh supaya makanan diangkat lalu menoleh kepada para malaikat. Hilanglah rasa takut Nabi Ibrahim A.S dan hatinya menjadi tenang.

Kemudian, Nabi Ibrahim A.S mengetahui maksud pengutusan para malaikat kepada Nabi Lut A.S dan kaumnya. Ini bererti akan terjadi suatu hukuman yang mengerikan. Sifat Nabi Ibrahim A.s yang penyayang dan lembut menjadikannya tidak mampu menahan sedih melihat kehancuran suatu kaum. Barangkali kaum Nabi Lut A.S akan bertaubat dan beriman serta mentaati perintah Rasul mereka, fikirnya.

Nabi Ibrahim A.S mulai berhujah kepada para malaikat tentang kaum Lut A.S. Dia menyatakan bahawa boleh jadi mereka akan beriman dan keluar dari kesesatan. Namun para malaikat menegaskan bahawa kaum Lut A.S adalah orang-orang jahat dan tugas mereka adalah mengirim batu-batuan panas dari sisi Tuhan bagi orangorang yang melampaui batas.

Nabi Ibrahim A.S kembali berbicara tentang orang-orang mukmin dari kaum Lut A.S. Dia bertanya kepada malaikat: ”Apakah kalian akan menghancurkan suatu desa yang di dalamnya terdapat tiga ratus orang mukmin?”

Para malaikat menjawab: ”Tidak!”

Nabi Ibrahim A.S mengurangkan jumlah orang-orang mukmin dan bertanya lagi: ”Apakah desa itu akan dihancurkan sementara masih ada sejumlah orang-orang mukmin ini.”

Para malaikat menjawab: ”Kami lebih mengetahui siapa orang-orang yang ada di dalamnya.”

Kemudian malaikat menjelaskan bahawa perkara tersebut telah ditetapkan. Allah S.W.T telah menetapkan bagi kehancuran kaum Nabi Lut A.S dan perintah-Nya untuk mendatangkan azab tidak dapat ditolak.

Allah S.W.T berfirman di dalam Al-Quran, yang bermaksud:

”Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa khabar gembira. Mereka mengucapkan: ”Salamun!”(selamatlah), maka tidak lama kemudian Ibrahim menghidangkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: ”Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Lut.” Dan isterinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya khabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya’kub. Isterinya berkata: ”Sungguh menghairankan, apakah aku akan ’nelahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.” Para malaikat itu berkata: ”Apakah kamu merasa hairan tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul-bait! Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Terpuji! Maka tatkala rasa takut itu hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat Jitolak.” (Hud: 69-76)

Pemyataan malaikat itu sebagai isyarat untuk mengakhiri keraguan. Nabi Ibrahim A.S pun terdiam. Dia sesungguhnya dapat meyakini betapa setiap kejadian itu adalah di atas Qudrat dan Iradat Allah S.W.T Yang Maha Mengetahui.

Khamis, 24 Disember 2009

Kisah Nabi Isa (Khas Sempena Krismas)

Disember 25, 2005 oleh
Musafir Kelana
Saya tidak bermaksud untuk menyambut perayaan Krismas ataupun nama lainnya hari Natal.
Tetapi saya ingin mengajak anda merenung kembali kisah keputeraan Nabi Isa a.s. dan
juga suatu peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah s.a.w.

Jangan kita lupa bahawa di awal ke Rasulan Baginda Nabi Muhammad saw, ketika mula-mula
menerima wahyu yang pertama, isteri kesayangan Baginda Khadijah r.a, telah membawa
Rasulullah bertemu dengan seorang alim, ahli kitab, iaitu bapa saudaranya Waraqah
ibnu Naufal (yang buta penglihatannya).
Waraqah adalah seorang Kristian, yang faham Kitab Injil, dan apabila dikhabarkan
oleh Khadijah akan pengalaman yang dilalui Rasulullah di Gua Hira itu Waraqah telah
meyakinkan mereka berdua bahawa malaikat yang ditemui Baginda itu sesungguhnya adalah
Jibril a.s dan bahawa kehadirannya memang petanda kerasulan Muhammad saw.
Demikianlah besarnya peranan pengikut Nabi Isa a.s dalam mengiktiraf kerasulan Muhammad
saw.
Kita tidak pasti adakah Nabi Isa a.s dilahirkan pada tanggal 25 Disember (barangkali
tarikhnya tidak penting), yang pastinya Allah swt telah berfirman dalam
Surah Maryam ayat ke 33
maksudnya:
Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku (Nabi Isa a.s) pada
hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup
semula.
So peace is on me the day I (Jesus a.s) was born, the day that I die, and the day
that I shall be raised up to life (again)
Dan jangan juga kita lupa, diawal kerasulan Muhammad saw, umat Islam yang terdiri
dari golongan mustadaffin dan miskin ketika itu di Mekah, telah ditindas, ditekan,
disiksa dan malah dibunuh oleh musyrikin Makkah yang diketuai Abu Jahal dan Abu Lahab.
Penyiksaan yang terlalu dahsyat itu berterusan sehinggalah Rasulullah saw memerintahkan
sebahagian dari mereka yang terlalu dhaif itu berhijrah ke Habsyah ataupun Abyssinia.
Menurut sirahnya Rasulullah saw memerintahkan agar 83 orang diketuai oleh anak saudara
Baginda, Jaafar bin Abu Talib agar berhijrah ke Habsyah kerana kata Rasulullah di
sana terdapat seorang Raja Kristian yang adil yang akan dapat memberikan perlindungan
kepada mereka dengan izin Allah swt.
Maka bergeraklah mereka itu ke Habsyah mematuhi perintah Allah dan Rasul Nya saw.
Raja Habsyah yang beragama Kristian itu bernama Najashi ataupun Negus. Rupanya pemergian
Jaafar dan para sahabat itu telah dituruti oleh perwakilan musyrikin Makkah diketuai
Amru bin al As untuk memujuk Najashi yang mempunyai hubungan baik dengan pembesar
Makkah agar dikembalikan 83 orang itu yang dituduh adalah pemberontak yang telah
melarikan diri.
Rigkas ceritanya Jaafar dan para sahabat bersamanya telah diperintahkan mengadap
Raja Najashi dan dihadapan wakil musyrikin Makkah itu berlakulah dialog antara Islam
dan Kristian yang sangat bermakna dalam sejarah Islam.
Najashi: What do you say about Jesus, the son of Mary? Apakah yang kamu katakan berkenaan
Isa anak Maryam?
Jaafar: Regarding him we only say what has been revealed to our Prophet. Berkenaan
beliau kami hanya nyatakan apa yang telah diajarkan kepada kami oleh Rasul kami.
Najashi: And what is that? Dan apakah itu?
Dan Jaafar telah membacakan ayat-ayat di dalam Surah Maryam (16 hingga 21)
Relate in the Book (the story of) Mary, when she withdrew from her family to a place
in the east. She placed a screen (to screen herself) from them, then We sent to her
Our angel (Gabriel) and he appeared before her as a man in all respects. She said,
I seek from from you to (Allah) Most Gracious, (come not near) if you do fear Allah.
He said, No Iam only a Messenger from your Lord (to announce) to you the gift of
a pure son. She said: How shall I have a son, seeing that no man has touched me,
and I am not unchaste? He said: So (it will be) Your Lord says: That is easy for
Me, and (We wish) to appoint him as a Sign for men and a Mercy from Us. It is a matter
(so) decreed.
Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab Al-Quran ini perihal Maryam, ketika
dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam
membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka maka Kami hantarkan kepadanya:
Malaikat (Jibril) dari kami lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki
yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata: Sesungguhnya aku berlindung kepada
(Allah) Ar-Rahman daripada (gangguan) mu kalaulah engkau seorang yang bertaqwa. Ia
berkata: Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu, untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang
anak yang suci. Maryam bertanya (dengan cemas): Bagaimanakah aku akan beroleh seorang
anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula
bukan perempuan jahat? Ia menjawab: Demikianlah keadaannya tak usahlah dihairankan;
Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu; dan Kami hendak menjadikan pemberian anak
itu sebagai satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami) untuk umat manusia dan sebagai
satu rahmat dari Kami; dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya.
Setelah mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Jaafar itu Najashi telah menitiskan
airmata lalu berkata:
By God, Jesus the son of Mary was exactly as your Prophet has described him. Demi
Allah Isa anak Maryam adalah tepat sebagaimana yang diajarkan kepadamu oleh Rasul
mu itu.
Sambil menggariskan satu garisan lurus di lantai dengan tongkatnya Najashi berkata:
The difference between you (Muslims) and us (Christians) are no thicker than this
line. Perbezaan diantara kamu dan kami tidak lebih dari ketebalan garis ini.
Lalu Najashi bertitah (yang ditujukan kepada Jaafar dan para sahabat yang bersamanya):
You may stay in Abyssinia as long as you wish. Whoever obstructs you will pay for
it and whoever opposes you will be punished. Kamu boleh tinggal di Habsyah selama
mahu mu. Sesiapa yang menghalang atau menentang mu akan dihukum.
Dan kepada Amru dan rombongannya Najashi bertitah:
Not for a mountain of gold will I hand them over to you. Hatta walau dengan segunung
emas sekalipun tidaka akan ku serah mereka kepada mu.
Demikianlah keadilan yang diberikan oleh seorang Raja Kristian di zaman Rasulullah
saw. Menurut satu riwayat Najashi ini kemudiannya telah menerima hidayah dan apabila
diberitakan kepada Rasulullah saw darihal kematiannya kemudian, Rasulullah saw telah
mengerjakan solat jenzah ghaib untuknya.
Bagi umat Islam Nabi Isa a.s adalah seorang rasul, pesuruh Allah. Kita menerima dan
beriman kepada firman Nya dalam
surah Maryam (30 hingga 32) yang bermaksud:
Ia menjawab: Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Ia telah memberikan kepadaku Kitab
(Injil), dan Ia telah menjadikan daku seorang Nabi. Dan Ia menjadikan daku seorang
yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang
dan memberi zakat selagi aku hidup. Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik
kepada ibuku, dan Ia tidak menjadikan daku seorang yang sombong takbur atau derhaka.
He (Jesus) said: I am indeed a servant of Allah. He (Allah) has given merevelation
and made me a Prophet. And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined
on me prayer and charity as long as I live. (He) has made me kind to my mother, and
not overbearing or miserable.

Kisah ini saya petik dari blog
::Roslan SMS Corner::
, sekadar perkongsian buat kita bersama. Menyebarkan kisah ataupun sirah disebalik
sesuatu perayaan itu tidak salah, cuma janganlah sampai kita menyambutnya. Wallahualam….

BILA KAMU BISING PERIHAL KRISMAS

25hb Disember just around the corner. Itu antara yang saya nampak.
Tahun ini, 25hb Disember jatuh pada hari jumaat. Jadi tak ada apa-apa perbezaan.
Sebab di Jordan, Jumaat memang cuti. Di Jordan tak ada sistem tunda cuti macam Malaysia.
Yang kalau ada cuti jatuh hari ahad, cuti digalihkan pada hari Isnin. Jadi, ahli
Urdun, boleh buat macam biasa aja la ya.
25 Disember amat sinonim dengan krismas. Disambut oleh orang Kristian sebagai hari
kelahiran Nabi Isa AS. Maka timbul lah persoalan-persoalan di dalam diri kita yang
berasal dari Negara Malaysia, masyarakat majmuk berbilang bangsa:
“Apakah boleh menyambut perayaan krismas?”
“Bolehkah bagi hadiah?”
“Boleh ke ucap Merry Christmas?”
Jeng jeng jeng….
Apa jawapannya?
Perbezaan pendapat ulama’
Amat sedikit yang berbicara berkenaan menyambut krismas sebenarnya. Semuanya apabila
membincangkan perkara ini, akan menyatakan terus perkara ini secara umum di bawah
tajuk:
“Hukum menyambut perayaan kaum lain”
Jadi, fatwa-fatwa mereka meliputi Tahun Baru, Thaipusam, Deepavali, Hari Raya Cina,
dan seluruh perayaan kaum lain yang wujud di atas dunia ini, selain Islam.
Dalam perkara ini, terdapat dua pecahan pendapat ulama’.
Pertama – Yang Melarang, mengharamkan atas dalil-dalil tertentu.
Kedua – Yang Mengharuskan, membolehkan atas dalil-dalil terntentu.
Saya akan tunjukkan kedua-duanya sekali. Saya harap, janganlah terus dilihat kepada
Yang Mengharuskanya terlebih dahulu ya. Saya hendak anda faham kenapa ada ulama’
menyatakannya sebagai haram agar ia masuk dalam konsiderasi kita. Bagi yang mengharuskan,
saya hendak anda lihat kenapa mereka sampai boleh mengharuskan.
Selepas kedua pendapat ini saya terangkan, saya akan beri pendapat saya yang kerdil
ini.
Pendapat Yang Melarang, Mengharamkan
Antara yang mengharamkan menyambut perayaan kaum lain adalah Muhammad Saleh Al-Munajjid,
seorang ulama’ dan ahli majlis fatwa Arab Saudi.
Pendapat beliau berasaskan hadith yang bermaksud:
“Barangsiapa yaang meniru syiar sesuatu kaum(bukan islam) maka dia dari kalangan
mereka”
(Riwayat Abu Daud bilangan 4031. Musnad Ahmad ibn Hanbal, bilangan 5093)
Maka di sini, perayaaan-perayaan kaum lain adalah merupakan satu syiar bagi mereka.
Muhammad Saleh Al-Munajjid bertegas atas hadith ini. Beliau juga menganggap bahawa,
meraikan perayaan kaum lain sama dengan meredhai kekufuran yang sedang menyaluti
diri mereka. Hal ini adalah tidak dibenarkan kerana orang Islam sepatutnya berkeras
dalam hal ini. Dalilnya adalah:
“Muhammad itu Rasul Allah, dan mereka yang bersama dengannya amat keras terhadap
golongan kuffar dan saling berkasih sayang pula sesama mereka(orang Islam)”
Surah Al-Fath ayat 29.
Kemudian, Sheikhul Islam Ibn Taimiyyah pula ada mengeluarkan fatwa, seperti berikut:
“Ikut merrayakan hari-hari besar mereka adalah tidak dibolehkan kerana dua alasan”
Alasan yang pertama adalah: Bahawa hal tersebut mengikuti ahli kitab, yang tidak
ada dalam ajaran kita, dan tidak ada dalam kebiasaan salaf(yakni zaman Rasulullah,
para sahabat dan tabi’in). Mengikutinya bererti mengandungi kerosakan da meinggalkannya
terdapat maslahat membezakan kita dan mereka. Bahkan, seandainya kesamaan yang kita
lakukan merupakan ketetapan semata, bukan kerana mengambilnya dari mereka, tentu
yang disyariatkan adalah berbeza dengannya kerana dengan membezakannya terdapat maslahat
seperti yang diisyaratkan tadi. Maka barangsiapa yang megikuti mereka, dia telah
kehilangan maslahat ini sekalipun tidak melakukan kerosakkan apa pun. Terlebih lagi
kalau dia yang melakukannya.
Alasan yang kedua adalah: Kerana hal itu adalah bid’ah yang diada-adakan. Alasan
ini jelas menunjukkan bahawa perkara itu sangat dibenci hukumnya, kerana menyerupai
mereka dalam hal itu.
Ibn Taimiyyah menyatakan lagi: “Tidak halal bagi kau muslimin bertasyabuh(menyerupai)
mereka dalam hal-hal yang khusus bagi hari raya mereka, seperti makanan, pakaian,
mandi, menyalakan lilin, memberikan cuti dari bekerja dan beribadah ataupun selainnya.
Tidak halal mengadakan kenduri atau memberi hadiah atau menjual barang-barang yang
diperlukan untuk hari raya tersebut.
Ringkasnya, tidak boleh sama sekali melakukan sesuatu yang menyamai ciri mereka dalam
syiar mereka pada hari kebesaran mereka itu. (Dalam Iqtidha Siratul Mustaqim, ditahqiq
oleh Dr Nahir Al-‘Aql 1/425-426)
Ada juga hadith yang menyatakan larangan ini secara jelasnya, di dalam riwayat Abu
Daud dengan urutan sanadnya menepati ciri-ciri Haidth Sohih Bukhari dan Muslim.
Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pendappat kerana
dia telah bernazar menyembelih haiwan di Buwanah(satu nama tempat). Maka Rasulullah
SAW bertanya: “Apakah di sana(Buwainah) ada berhala, dari berhala-berhala yang disembah
jahiliyyah?”
Lelaki itu menjawab: “Tiada”
Baginda bertanya lagi: “Apakah di sana merupakan tempat dilaksanakannya hari raya
dari hari raya mereka?”
Dia menjawab: “Tidak”
Maka Nabi bersabda:
“Tepatilah Nazarmu kerana sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nazar dalam maksiat
terhadap Allah dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak adam”
Antara dalil-dalil Al-Quran pula adalah:
“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir itu, nescaya
mereka hanya akan mengembalikan kamu ke belakang(kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang
yang merugi”
Surah Ali-Imran ayat 149.
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan
nasrani menjadi pemimpin-pemimpin, sebahagian mereka dalah pemimpin bagi sebahagian
yang lain. Baragsiapa antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya
orag itu termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidakk memberikan petunjuk
kepada orang-orang yang zalim”
Surah Al-Maidah ayat 51.
Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana mereka ini boleh mengeluarkan fatwa bahawa
menyambut perayaan kaum lain adalah haram, dilarang dan tidak dibolehkan.
Pendapat Yang Megharuskan, Membolehkan
Antara yang mengharuskan, membolehkan adalah ulama’ yang tidak asing lagi di dunia
kita hari ini, Dr Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi.
Dia mengeluarkan fatwa menyatakan bahawa adalah boleh bagi kita membalas ucapan selamat
hari raya kepada kaum yang menyambut hari raya apabila mereka menyatakannya kepada
kita. Dia menyatakan bahawa tindakan itu tidak lebih daripada sekadar bersimpati
dan meraikan kebaikan yang orang lain telah lakukan kepada kita.
Bukanlah bermaksud kita mengikuti Aqidah mereka. Dia berkata:
“Ini adalah daripada hak-hak bersama. Jika seseorang ahli kitab datang dan menyampaikan
tahniah dengan perayaan kamu(muslim) dan bersama dalam kesedihan dan musibah yang
menimpa kamu, mengucapkan pula taakziah kepada kamu. Maka apaka pula larangan untuk
kamu mengucapkan tahniah dengan perayaan mereka, dalam kegembiraan mereka, dan mengucapkan
takziah dalam musibah yang menimpa mereka? Ini tidak bermakna kita menyambut perayaan
itu bersama mereka, adapun ianya hanyalah ucap tahniah semata-mata, dan ini termasuk
dalam berbuat baik dan adil yang datang bersama agama ini(Islam)”
Dr Sheikh Yussuf Al-Qaradhawi menukilkan satu ayat Al-Quran dalam ucapannya ini:
“Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu
dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa”
Surah An-Nisa’ ayat 86.
Paksi kepada fatwa Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi ini adalah:
“Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang
tidak memerangi kamu atas agama. Dan tidak pula mengeluarkan kamu dari kampung halaman
kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil”
Surah Al-Mumtahanah ayat 8.
Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi juga menyatakan bahawa bersama dengan orang bukan Islam
dalam urusan teknikal, yakni yang bukan berkaitan dengan Aqidah, seperti bekerja,
jamuan, ziarah menziarahi, dan sebagainya adalah dibenarkan. Hal ini kerana, Rasulullah
SAW sendiri semasa peristiwa hijrah telah menggunakan khidmat Abdullah ibn Urayqit,
seorang yahudi yang pakar dalam petunjuk jalan di padang pasir.
Seorang lagi ulama’ yang juga membenarkan adalah Syeikh Dr Mustafa Zarqa, dia adalah
salah seorang dari 10 ulama’ terkenal dunia. Telah meninggal pada tahun 1999.
Beliau menyatakan bolehnya kita mengucap Selamat Hari Raya Krismas kepada rakan Kristian
kita. Hal ini kerana, ia termasuk dalam mujammalah(kecantikan, kesopanan) dan keelokan
dalam pergaulan. Dia menyatakan bahawa, Islam tidak melarang perbuatan adab dan sopan
ini.
Beliau menegaskan bahawa, mujammalah ini tiada kaitan dengan perincian aqidah Kristian
terhadap Nabi Isa AS dan sikap keterlaluan orang Kristian dalam Aqidah mereka.
Mujammalah ini juga, dikatakan termasuk dalam sikap tasammuh(toleransi) antara kita
dengan orang yang bukan Islam.
Jadi di sini kita dapat melihat pendapat-pendapat yang mengharuskan, yang membolehkan.
Saya tidak mahu anda berhenti membaca artikel ini setakat ini sahaja, dan terus mengambil
pendapat yang mengharuskan ini. Saya mahu anda melihat pendapat saya.
Pendapat Saya
Ini bukan fatwa atau pendapat baru yang berlainan daripada dua pendapat yang dikeluarkan
di atas. Ini hanya pendapat saya, yang saya keluarkan selepas saya memerhatikan dua
jenis fatwa di atas.
Saya melihat, yang mengharamkan memegang dalil bahawa jika kita menyambut perayaan
itu, maka kita sama dengan orang-orang kafir. Sememangnya, menyamai orang kafir,
menyertai aqidah mereka adalah dilarang sama sekali di dalam Islam.
Saya melihat, yang mengharuskan pula memegang dalil tasammuh(toleransi) dan adab
sopan sesama manusia.
Di sini pendapat saya bermula.
Pada saya, tidaklah merupakan satu kesalahan jika kita sekadar meraikan kenalan Kristian
kita dalam hal Krismas ini. Saya tidak kata kita boleh menyambut krismas, yakni seperti
menunggu hingga 12 malam kemudian menyanyi jinggle bell, jinggle bell bersama, kita
pakai topi santa clause bersama mereka, kita pun berhibur dengan hiburan mereka dan
sebagainya. Saya, tidak menyatakan itu boleh.
Tetapi saya menyatakan bahawa, tidak menjadi satu kesalahan jika kita sekadar meraikan
kenalan Kristian kita dalam hal Krismas ini. Apakah maksud meraikan yang saya nyatakan
ini?
Meraikan di sini adalah:
Apabila rakan Kristian kita mengajak kita ke jamuan makannya, dan dijamin bahawa
makanan yang disediakan halal, tempatnya bersih, maka adalah tidak salah kita memenuhi
jemputannya.
Tidak salah juga, semasa kita memenuhi jemputan itu, kita memberikannya hadiah.
Dalam hal pengucapan “Happy Merry Christmas”, saya lebih senang agar kita tidak menyebutkannya.
Tetapi bukan dari satu kesalahan untuk kita membalas ucappan Happy Merry Christmas
mereka dengan ucapan lain seperti: “Semoga kamu dirahmati juga” atau “May God Bless
You” dan sebagainya, dan kita niatkan doa itu agar dia mendapat hidayah daripada
Allah SWT.
Yang menjadi kesalahan pada pendapat saya adalah apabila, kita turut bersama mereka
memakai pakaian santa clause, kita meniup wisel panjang berbelang itu bersama, Kita
menyediakan juga pokok krismas di rumah kita, kita juga menyebut-nyebut kalaulah
Santa hadir, kita juga memasak masakkan krismas dan sebagainya. Seakan-akan, itu
hari raya kita. Maka itulah yang tidak dibolehkan. Seakan-akan, krismas itu adalah
hari raya sebenar kita pula.
Kita kena faham, Krismas adalah hari raya orang lain. Maka, ibarat kita masuk rumah
orang lain la. Walaupun tuan rumah kata: “Buatlah macam rumah sendiri” Tapi sebagai
tetamu yang beradab, takkan kita nak buat macam rumah sendiri? Kita masih ada adab
Islam kita.
Pandangan saya, kita hakikatnya tidak menyambut krismas. Kita hanya meraikan sahabat
kenalan kita. Agar mereka menyenangi akhlak kita, tertarik dengan peribadi kita.
Kita tidak hadir untuk menyambut krismas yang mereka sambut. Kita hadir untuk menawan
hati mereka.
Maka adalah menjadi satu kekurangan apabila kita sendiri menyerupai mereka. Sedangkan
sebagai seorag Muslim yang beriman kepada Allah SWT, kita sewajibnya mempunyai tamayyuz(perbezaan)
antara peribadi kita dan mereka.
Adalah hakikatnya, cukup sekadar kita menghadiri jamuan yang dijemput, memberikan
mereka hadiah ketika berziarah, dan membalas ucapan mereka dengan doa. Sekiranya
majlis yang mereka sediakan disertai dengan hiburan yang melampau, percampuran yang
bebas, ritual-ritual keagamaan, hendaklah kita menyisih dari tentatif-tentatif itu
dengan keluar sebentar, atau sebagainya.
Penutup: Islam bukan agama racist, Islam agama toleransi
Saya tidak nampak pandangan Muhammad Saleh Al-Munajjid, dan Sheikhul Ibn Taimiyyah
adalah keras. Dari satu segi, pandangan mereka tepat. Benar, kita tidak boleh menyerupai
orang-orang bukan Islam.
Sebab itu, saya berpendapat, menyambut Christmas adalah haram. Saya ulang, menyambut
Christmas. Menyambut. Saya ulang lagi, menyambut.
Saya juga tidak nampak pandangan Dr Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Dr Sheikh Mustafa
Zarqa itu satu kesalahan. Dari satu segi, pandangan mereka tepat. Benar, kita perlu
bertoleransi dan menjaga hubungan baik kita dengan orang-orang bukan Islam. Untuk
apa? Menawan hati mereka.
Sebab itu, saya berpendapat, meraikan rakan kita yang menyambut Christmas adalah
boleh. Saya ulang, meraikan rakan kita yang menyambut Christmas. Meraikan rakan kita.
Saya ulang lagi, meraikan rakan kita.
Kita tidak menyambut Krismas. Kita sekadar meraikan rakan-rakan kita. Ini satu dakwah
secara halus yang perlu kita jalankan dengan halus juga. Kita tetap perlu memegang
disiplin mu’min dalam diri kita. Kita hadiri majlis mereka dengan prinsip kita yang
tidak tergugah. Adab kita masih kita jaga, kekemasan pakaian kita masih kita jaga,
kebersihan akhlak kita masih kita jaga. Aqidah kita masih kita jaga.
Saya ulang, kita tidak menyambut krismas. Kita tidak hias rumah kita pada Krismas.
Kita juga tidak menanam pokok krismas untuk krismas. Kita tidak buat kek krismas
untuk krismas. Kita tidak menanti Santa Clause mahupun mempercayainya. Kita juga
tidak pantas menyebut Merry Christmas itu, Merry Christmas ini. Kita juga tidak berdoa
dengan doa mereka, kita tidak menyertai aqidah mereka, jauh sekali mempercayai apa
yang mereka percaya.
Kita hanya meraikan rakan kita yang menyambut krismas. Kita hanya datang ke jamuan
krismas bila dijemput rakan. Hanya makan apabila makanan yang disediakan halal. Hanya
memberi hadiah ketika berziarah apabila menerima jemputan. Kita membalas ucapan mereka
dengan ucapan kita yang lebih baik(hidayah Allah, apakah yang lebih baik dari hidayah
Allah? Kita telah memenuhi ayat An-Nisa’ 86 tadi).
Moga-moga, dengan toleransi penuh berprinsip kita tadi, rakan-rakan Kristian kita
tertarik dengan Islam yang kita bawa ke mana-mana, hatta ke dalam majlis mereka.
Apakah di dalam fikiran mereka apabila melihat kita yang amat kemas tadi?
“Wah, orang Islam ini amat berdisiplin ya. Kemas. Akhlak banyak baik”
Itu satu panahan kita terhadap mereka.
Panahan halus, yang kita harap menyentuh jiwa mereka.
Jadi di sini penyelesaian daripada saya dalam masalah menyambut Krismas.
Ps: Kepada sahabat yang bertanya, semoga ini memuaskan.


Dipetik dari Blog Laksamana