Ahad, 20 Disember 2009

KISAH NABI HUD

Sebilangan besar kaum Nabi Nuh A.S yang mendustakan ajarannya telah dihancurkan oleh taufan dan banjir besar. Manakala sekumpulan kecil di antara mereka kembali memakmurkan bumi sebagai wujud dari Sunatullah dan janji Allah S.W.T.

Manakala janji Allah S.W.T kepada Nabi Nuh A.S adalah:

”Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang taqwa.” (Al-Qasas:

83)

Begitu juga firman Allah S.W.T kepada Nabi Nuh A.S:

”Hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang beriman) dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan Junia) kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami.” (Hud: 48)

Berputarlah roda kehidupan dan datanglah janji Allah S.W.T Setelah datangnya taufan dan banjir besar, tiada manusia yang tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang beriman. Tiada satu hati yang kafir pun berada di muka bumi dan syaitan mulai tewas dalam perjuangan.

Berlalulah tahun demi tahun, lantas matilah para orang tua dan anak-anak, serta datanglah anak dari anak-anak. Manusia lupa akan wasiat Nabi Nuh A.S dan mereka kembali menyembah berhala. Manusia menyimpang dari penyembahan yang semata-mata untuk Allah S.W.T. Akhirnya, tipu daya syaitan berulang kembali.

Para cucu kaum Nabi Nuh A.S berkata: ”Kita tidak ingin melupakan datuk kita yang Allah S.W.T selamatkan dari taufan dan banjir besar.” Oleh kerana itu, mereka membuat patung-patung orang-orang yang selamat itu agar dapat mengingatkan mereka dengannya. Pengagungan ini semakin berkembang generasi demi generasi, hingga akhimya penghormatan itu berubah menjadi pemujaan. Patung-patung itu berubah (dengan bisikan syaitan) menjadi tuhan selain Allah Maka bumi kembali dilanda kegelapan. Lalu Allah mengutus Nabi Hud A.S di tengah-tengah kaumnya.

Al-Quran menyingkap cerita setelah Allah utuskan Nabi Hud A.S untuk membawa agama kepada manusia. Nabi Hud A.S berasal dari kabilah yang bernama ’Ad. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ia adalah padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir dan kelihatan lautan dari puncaknya. Adapun tempat tinggal mereka berupa khemah besar dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kaum ’Ad terkenal dengan kekuatan fizikal. Mereka juga memiliki tubuh yang amat tinggi dan tegap, sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran.

”Mereka berkata: ”Siapakah yang lebih kuat dari kami.” (Fussilat: 15)

Tiada seorang pun di masa itu yang dapat menandingi kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki kebesaran tubuh, namun mereka memiliki akal yang gelap. Mereka menyembah berhala dan membelanya bahkan mereka sedia berperang atas namanya. Malah mereka menuduh Nabi mereka dan mengejeknya, Selama mereka menganggap bahawa kekuatan adalah sesuatu yang patut dibanggakan, maka seharusnya mereka melihat bahawa Allah S.W.T yang menciptakan mereka adalah lebih kuat dari mereka. Sayangnya, mereka tidak melihat selain sifat bongkak mereka.

Nabi Hud A.S berkata kepada mereka:

”Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lain bagi kalian selainNya.” (Hud: 50)

Itu adalah perkataan yang sama diucapkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Perkataan tersebut tidak pernah berubah, tidak pernah berkurangan dan tidak pernah dicabut kembali. Kaumnya bertanya kepadanya: ”Apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu ini? Imbuhan apa yang engkau inginkan?”

Nabi Hud A.S memberitahu mereka bahawa dia hanya mengharapkan balasan dari Allah S.W.T Beliau tidak inginkan apa-apa dari mereka selain agar mereka menerang akal dengan cahaya kebenaran. Dia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah S.W.T terhadap mereka. Bagaimana Allah S.W.T menjadikan mereka sebagai khalifah setelah Nabi Nuh A.S Bagaimana Allah S.W.T memberi mereka kekuatan fizikal. Allah S.W.T menempatkan mereka di bumi yang penuh dengan kebaikan Allah S.W.T menurunkan hujan lalu menghidupkan bumi dengannya.

Kaum Nabi Hud A.S membuat kerosakan dan menganggap bahawa mereka orang-orang yang terkuat di muka bumi, sehingga mereka menampakkan kesombongan dan semakin menentang kebenaran. Mereka berkata kepada Nabi Hud A.S: ”Bagaimana engkau menuduh tuhan-tuhan kami, yang kami mendapati ayah-ayah kami menyembahnya?”

Nabi Hud A.S menjawab: ”Sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan.”

Kaum Nabi Hud A.S berkata: ”Apakah engkau akan mengatakan bahawa setelah
kami mati dan menjadi tanah yang berterbangan di udara, kami akan kembali hidup?”

Nabi Hud A.S menjawab: ”Kalian akan kembali pada hari kiamat dan Allah S.W.T akan bertanya kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan.”

Setelah mendengar jawapan itu, meledaklah hilai tawa mereka. ”Alangkah anehnya pengakuan Hud!”

Demikianlah orang-orang kafir mengutuk di antara mereka. ”Manusia akan mati dan ketika mati jasadnya akan rosak. Ketika jasadnya rosak, ia akan menjadi tanah. Kemudian akan dibawa oleh udara dan tanah itu akan berterbangan. Lalu bagaimana semua ini akan kembali ke asalnya? Kemudian apa pengertian adanya hari kiamat? Mengapa orang-orang yang mati akan bangkit dari kematiannya?”

Nabi Hud A.S menerima pertanyaan-pertanyaan ini dengan kesabaran yang mulia. Kemudian dia mula menerangkan pada kaumnya keadaan hari kiamat. Dia menjelaskan kepada mereka bahawa kepercayaan manusia kepada hari akhir adalah satu perkara yang penting. Ianya berhubungan dengan keadilan Allah S.W.T, bagaimana ianya juga sesuatu yang penting serta saling berhubungan dengan kehidupan manusia.

Nabi Hud A.S menerangkan kepada mereka sebagaimana yang diterangkan oleh semua Nabi berkenaan dengan hari kiamat. Sesungguhnya hikmah Allah Yang Maha Pencipta tidak menjadi sempurna dengan sekadar memulakan penciptaan, kemudian berakhirnya kehidupan para makhluk di muka bumi ini. Lalu setelah itu tiada lagi hal yang lain. Ini adalah masa yang pertama dari ujian dan ujian tidak selesai dengan hanya menyerahkan lembar jawapan. Harus juga disertai dengan pembetulan terhadap lembar jawapan itu. Memberi nilai dan menjelaskan siapa yang berjaya dan siapa yang gagal.

Selama hidup di dunia, manusia tidak hanya mempunyai satu tindakan. Ada yang berbuat kezaliman. Ada yang membunuh dan ada yang melampaui batas. Seringkali kita melihat orang-orang zalim bebas tanpa menjalani hukuman. Cukup ramai orang-orang jahat, namun mereka mendapat kehidupan mewah dan penghormatan serta kekuasaan. Ke mana pula orang-orang yang teraniaya akan mengadu dan kepada siapa orang-orang yang menderita akan meminta?

Logik keadilan menuntut adanya hari kiamat. Sesungguhnya kebaikan tidak selalu menang dalam kehidupan, bahkan terkadang pasukan kejahatan berjaya membunuh dan memperdayakan para pejuang kebenaran. Lalu, apakah kejahatan akan berlalu begitu saja tanpa mendapat balasan? Sungguh suatu kezaliman besar terhampar seandainya kita menganggap bahawa hari kiamat tidak pernah terjadi. Allah S.W.T telah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya sendiri dan Dia juga mengharamkannya terjadi di antara hamba-hamba-Nya. Maka adanya hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalasan, adalah sebagai bukti kesempurnaan dari keadilan Allah S.W.T. Sebab, hari kiamat adalah hari di mana semua persoalan akan disingkap kembali di hadapan Allah S.W.T dan akan di tinjau kembali. Maka Allah S.W.T akan memutuskan hukuman-Nya. Inilah kepentingan pertama tentang hari kiamat yang berhubungan langsung dengan keadilan Allah S.W.T.

Ada kepentingan lain berkenaan hari kiamat, yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahawa keyakinan adanya hari akhir, mempercayai hari kebangkitan, perhitungan amal, penerimaan pahala dan seksa dan kemudian masuk syurga atau neraka, adalah perkara-perkara yang langsung berkenaan dengan perilaku manusia. Di mana penumpuan manusia dan had mereka akan tertumpu dengan alam lain setelah alam ini. Oleh kerana itu, mereka tidak akan terbelenggu oleh kenikmatan dunia, kerakusan kepadanya dan nafsu untuk menguasainya. Mereka tidak perlu gelisah apabila tidak berjaya melihat balasan usaha mereka dalam umur mereka yang pendek dan terbatas. Dengan demikian, manusia semakin meninggi dari tanah yang menjadi asal penciptaannya ke roh yang ditiupkan oleh Tuhannya.

Barangkali persimpangan jalan antara tunduk terhadap imaginasi dunia, nilainilainya, pertimbangan-pertimbangannya dan pergantungan dengan nilai-nilai Allah S.W.T yang tinggi, akan wujud dengan adanya keimanan terhadap hari kiamat. Nabi Hud A.S telah membicarakan semua ini dan mereka telah mendengar, namun mereka mendustakannya.

Allah S.W.T menceritakan sikap kaum itu terhadap hari kiamat:

”Dan berkatalah pemuka-pemuka (pembesar) yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan pertemuan dengan hari kiamat (kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia: ”Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, nescaya bila demikian itu, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Apakah dia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahawa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)? Jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepadamu itu. Kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi.” (Al-Mu’minun: 33-37)

Demikianlah kaum Nabi Hud A.S mendustakan Nabinya. Mereka berkata kepadanya: ”Tidak mungkin! Tidak mungkin!”

Mereka kehairanan ketika mendengar bahawa Allah S.W.T akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Mereka bingung ketika diberitahu bahawa Allah S.W.T akan mengembalikan penciptaan manusia setelah berubah menjadi tanah, meskipun sebelumnya Dia telah menciptakan manusia dari tanah. Seharusnya para pendusta hari kebangkitan itu merasa bahawa mengembalikan penciptaan manusia dari tanah dan tulang lebih mudah dari penciptaannya pertama kali.

bukankah Allah S.W.T telah menciptakan semua makhluk? Maka apa pula susahnya untuk Dia mengembalikannya. Kesulitan itu disesuaikan dengan bandingan manusia yang tersembunyi dalam ciptaan. Maka perbandingan atau jangkaan manusia tidak dapat diterapkan kepada Allah S.W.T. Kerana Dia tidak mengenali kesulitan atau kemudahan.

Ketika Allah S.W.T ingin membuat sesuatu, maka Dia hanya sekadar mengeluarkan perintah:

”Allah Pencipta langit dan bumi dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: ”Jadilah!” Lalu jadilah ia.” (Al-Baqarah: 117)

Kita juga perlu memerhatikan firman Allah S.W.T:

”Dan berkatalah pemuka-pemuka (pembesar) yang kafir di antara kaumnya.”
(Al-Mu’minun: 33)

Al-Mala’ ialah para pembesar. Mereka dinamakan Al-Mala’ kerana mereka suka berbicara dan mempunyai kepentingan dalam kesinambungan keadaan yang tidak baik. Kita akan menyaksikan mereka dalam setiap kisah para Nabi. Kita akan melihat para pembesar, orang-orang kaya dan orang-orang bangsawan di antara mereka yang menentang para Nabi.

Allah S.W.T menggambarkan mereka dalam firman-Nya:

”Dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia.” (Ah Mu’minun: 33)

Kerana pengaruh kekayaan dan kemewahan hidup, lahirlah keinginan untuk meneruskan kepentingan-kepentingan khusus. Dari pengaruh kekayaan dan kekuasaan, muncullah sikap sombong. Para pembesar itu menoleh kepada kaumnya sambil bertanya: ”Tidakkah Nabi ini manusia biasa seperti kita? Dia makan dari apa yang kita makan dan minum dari apa yang kita minum? Bahkar barangkali kerana kemiskinannya, dia makan sedikit dari apa yang kita makan dan dia minum menggunakan gelas-gelas yang kotor, sementara kita minum dari gelas-gelas yang diperbuat dari emas dan perak. Maka bagaimana dia mengakui berada dalam kebenaran dan kita dalam kebatilan? Ini adalah manusia biasa, maka bagaimana kita mentaati manusia biasa seperti kita? Kemudian, mengapa Allah S.W.T memilih manusia di antara kita untuk mendapatkan wahyu-Nya?”

Para pembesar kaum Nabi Hud A.S berkata: ”Bukankah aneh, Allah S.W.T memilih manusia biasa di antara kita untuk menerima wahyu dari-Nya?”

Nabi Hud A.S berhujah: ”Apa keanehan dalam hal itu? Sesungguhnya Allah S.W.T mencintai kalian dan oleh kerana itu Dia mengutus aku kepada kalian untuk mengingatkan kalian. Sesungguhnya perahu Nuh dan kisah Nuh tidak jauh dari ingatan kalian. Janganlah kalian melupakan apa yang telah terjadi. Orang-orang yang menentang Allah S.W.T telah dihancurkan dan begitu juga orang-orang yang akan mengingkari-Nya pun akan dihancurkan, sekuat mana pun mereka.”

Para pembesar kaum berkata: ”Siapakah yang dapat menghancurkan kami, waha Hud?”

Nabi Hud A.S menjawab: ”Allah”

Orang-orang kafir dari kaum Nabi Hud A.S berkata: ”Tuhan-tuhan kami akan menyelamatkan kami.”

Nabi Hud A.S memberitahu mereka, bahawa tuhan-tuhan yang mereka sembah itu dengan maksud untuk mendekatkan mereka kepada Allah S.W.T pada hakikatnya menjauhkan mereka dari Allah A.S. Dia menjelaskan kepada mereka bahawa hanya Allah S.W.T yang dapat menyelamatkan manusia, manakala kekuatan lain di bumi tidak dapat mendatangkan mudharat dan manfaat.

Pertarungan antara Nabi Hud A.S dan kaumnya semakin sengit. Setiap kali pertarungan berlanjutan dan hari berlalu, kaum Nabi Hud A.S meningkatkan kkesombongan, bangkangan dan pendustaan kepada Nabi mereka. Mereka mula
- menuduh Nabi Hud A.S sebagai seorang dungu dan gila.

Pada suatu hari mereka berkata kepadanya: ”Sekarang kami memahami rahsia kegilaanmu. Sesungguhnya engkau menghina tuhan kami dan tuhan kami telah marah kepadamu. Maka kerana kemarahannya engkau menjadi gila.”

Allah S.W.T menceritakan apa yang mereka katakan, di dalam firman-Nya:

”Kaum ’Ad berkata: ”Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.” (Hud: 53-54)

Sampai pada batas inilah penyimpangan telah terjadi pada diri mereka. Sehingga ada batas mereka menganggap bahawa Nabi Hud A.S telah gila kerana salah satu tuhan mereka murka kepadanya sehingga dia terkena penyakit gila. Nabi Hud A.S tidak membiarkan anggapan mereka bahawa dia gila, namun dia tidak bersikap emosi tetapi menunjukkan sikap tegas ketika mereka mengatakan: ”Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana perkataanmu dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu.”

Setelah tentangan ini, tiada lain bagi Nabi Hud A.S kecuali memberikan tentangan yang sama. Dia hanya pasrah kepada Allah S.W.T dan hanya memberikan peringatan dan ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan dakwahnya.

Nabi Hud A.S berkata:

Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Dan saksikanlah olehmu bahawa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan dari selain-Nya. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan -inganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah nenyampaikan kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikannya) kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain (dari) kamu dan kamu tidak dapat membuat mudharat kepadaNya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.” (Hud: 54-57)

Manusia akan merasa hairan terhadap penentangan kepada kebenaran ini. Seorang lelaki menghadapi kaum yang kasar dan keras kepala serta bodoh. Mereka menganggap bahawa berhala-berhala dari batu dapat memberikan gangguan. Manusia sendiri mampu menentang orang zalim dan melumpuhkan keyakinan mereka, serta berlepas diri dari mereka dan dari tuhan mereka. Bahkan dia sedia menentang mereka dan menghadapi segala bentuk ancaman mereka. Dia juga sedia berperang dengan mereka dan bertawakal kepada Allah S.W.T. Allah Maha Kuat dan Maha Benar. Dialah yang menguasai setiap makhluk di muka bumi. baik berupa binatang, manusia, mahupun makhluk lain. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah S.W.T.

Dengan keimanan kepada Allah S.W.T dan kepercayaan pada janji-Nya serta merasa tenang dengan pertolongan-Nya, Nabi Hud A.S menyeru orang-orang kafir dari kaumnya. Nabi Hud A.S melakukan sedemikian meskipun dia sendirian dan lemah. Ini adalah kerana dia mendapat keamanan yang hakiki dari Allah S.W.T. Dalamr. pemicaraannya, Nabi Hud A.S menjelaskan kepada kaumnya bahawa dia melaksanakan amanat dan menyampaikan agama. Jika mereka mengingkari dakwahnya, nescaya Allah S.W.T akan menggantikan mereka dengan kaum selain mereka. Ini bererti bahawa mereka sedang menunggu azab. Demikianlah Nabi Hud A.S menjelaskan kepada mereka, bahawa dia berlepas diri dari mereka dan dari tuhan mereka. Dia bertawakkal kepada Allah S.W.T yang menciptakannya.

Nabi Hud A.S mengetahui bahawa seksaan akan turun di antara para pengikutnya yang menentang. Beginilah hukum kehidupan di mana Allah S.W.T menyeksa orang-orang kafir meskipun mereka sangat kuat atau sangat kaya. Nabi Hud A.S dan kaumnya menunggu janji Allah S.W.T. Kemudian terjadilah musim kemarau di muka bumi di mana langit tidak lagi menurunkan hujan. Matahari menyengat sanga kuat hingga laksana percikan-percikan api yang menimpa kepala manusia.

Kaum Nabi Hud A.S segera menuju kepadanya dan bertanya: ”Mengapa terjadi kekeringan ini, wahai Hud?”

Nabi Hud A.S berkata: ”Sesungguhnya Allah S.W.T murka kepada kalian. Jika kalian beriman, maka Allah S.W.T akan rela terhadap kalian dan menurunkan hujan serta menambah kekuatan kalian.”

Namun kaum Nabi Hud A.S mengejeknya, malah semakin menentangnya. Maka masa kemarau semakin meningkat dan menguningkan pokok-pokok yang hijau dan matilah tanaman-tanaman.

Lalu datanglah suatu hari di mana terdapat awan besar yang menyelimuti langit. Kaum Nabi Hud A.S begitu gembira dan mereka keluar dari rumah sambil berkata: Hari ini kita akan dituruni hujan.”

Tiba-tiba udara yang sangat kering dan panas berubah menjadi sangat dingin. Angin mulai bertiup dengan kencang. Semua benda menjadi bergoyang. Angin terus-menerus bertiup malam demi malam dan hari demi hari. Setiap saat rasa dingin makin bertambah.

Kaum Nabi Hud A.S mula lari ketakutan. Mereka segera menuju khemah dan bersembunyi di dalamnya. Angin bertiup kian kencang dan menghancurkan khemah. Angin menghancurkan pakaian dan menghancurkan kulit. Setiap kali angin bertiup, ia menghancurkan dan membunuh apa saja yang ada di depannya. Angin bertiup selama tujuh malam dan lapan hari serta memusnahkan kehidupan junia. Kemudian angin berhenti dengan izin Allah S.W.T.

Allah S.W.T berfirman:

”Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: ”Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.” (Bukan)! Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (iaitu) angin yang mengandungi azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya.” (Al-Ahqaf: 24-25)

”Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan lapan hari terus-menerus, maka kamu lihat kaum ’Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pokok kurma yang telah kosong (lapuk).” (Al-Haqqah: 7)

Tiada yang tinggal dari kaum Nabi Hud A.S kecuali pokok-pokok kurma yang lapuk. Nabi Hud A.S dan orang-orang yang beriman kepadanya selamat, manakala orang-orang yang menentangnya habis binasa, dengan izin Allah S.W.T.

Tiada ulasan: