Sabtu, 2 Januari 2010

NABI ISMAIL A.S

Ismail A.S masih kecil ketika memulakan perjalanannya menuju Allah S.W.T. Ibunya. Hajar membawa dan membaringkannya di atas tanah, iaitu tempat yang sekarang dikenali dengan nama telaga zam-zam di dalam Ka’abah. Ketika itu tempat tersebut sangat tandus. Nabi Ibrahim A.S meninggalkan isteri dan anaknya yang masih kecil.

”Wahai Ibrahim, ke mana engkau hendak pergi dan membiarkan kami di lembah yang kering ini?” kata Hajar.

Hajar mengulang-ulang pertanyaannya. Manakala Nabi Ibrahim A.S cuma diam. AllahtH telah memerintahkannya untuk tinggal di lembah itu. Dengan penuh keimanan, Nabi Ibrahim A.S melaksanakan perintah Allah S.W.T. Ia adalah tugas murni yang mengandungi hikmah-Nya.

Hajar tinggal sendirian bersama anaknya di lembah yang terasing dan tandus. Dii tidak mengetahui keadaan tempat itu. Ketika inilah Ismail A.S yang masih menyusui ibunya memulakan perjalanannya menuju Allah S.W.T. Mengalami ujian sewaktu masih kecil. Ianya juga ujian bagi ayahnya yang mendapat seorang anak ketika sudah tua.

Nabi Ibrahim A.S menyedari bahawa manusia tidak memiliki sesuatu apa pun dalam dirinya. Seseorang yang cinta kepada Allah S.W.T akan memberikan dirinya serta segala apa jua kesayangannya kepada Allah S.W.T tanpa ragu. Itu adalah hukum cinta suci yang dalam. Allah S.W.T menurunkan perintah dan Ibrahim A.S mentaatinya. Di sinilah berlangsung ujian berat dan kesulitan. Di sinilah cinta paling murni diungkapkan dan disemai.

Allah S.W.T menguji kekasih-Nya Ibrahim®! dengan ujian yang sangat berat, di mana umumnya setiap ayah tidak akan sanggup melakukannya. Bukan bererti bahawa cinta Allah S.W.T kepada Ibrahim A.S dan cinta Ibrahim A.S kepada-Nya menjadikan Ibrahim A.S tidak memiliki perasaan kemanusiaan. Malah kekuatan cintanya kepada Allah S.W.T umpama lautan perasaan kemanusiaan yang tidak bertepi. Perasaan kasih sayang terhadap Ismail A.S lebih besar dari perasaan setiap ayah terhadap anaknya. Meskipun demikian, dia rela meninggalkan anaknya di gurun tandus kerana Allah S.W.T memerintahkan begitu. Terjadilah konflik dalam dirinya namun dia mampu melalui ujian dan memilih cinta Allah S.W.T.

Ketika Nabi Ibrahim A.S merasa kecintaan yang luar biasa kepada anaknya, maka Allah S.W.T memerintahkannya menyembelih anaknya itu, bagi membuktikan hanya kepada Allah S.W.T pusat cinta para Nabi-Nya. Barangsiapa yang mencintai Allah S.W.T, maka dia harus mencintai kebenaran. Orang yang mencintai kebenaran adalah orang memenuhi hatinya dengan cinta hanya kepada Allah S.W.T. Ismail A.S mewarisi kesabaran ayahnya.

Nabi Ibrahim A.S pernah berdoa kepada Allah S.W.T:

”Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang soleh.” (As-Shaffat: 100)

Allah S.W.T membalas doanya:

”Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.” As-Shaffat: 101)

Kesabaran Ismair A.S sama seperti yang terdapat pada ayahnya. Begitu juga kebaikan, ketaqwaan dan adab kenabian, adalah sama sebagaimana ayahnya. Ismail A.S mendapat ujian pertama dan ujian itu berakhir apabila Allah S.W.T memancarkan mata air telaga zam-zam dari kedua kakinya. Kemudian Ismail A.S mendapat ujian kedua dalam hidupnya sewaktu meningkat usia remaja:

”Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: ”Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu.” Dia menjawab: ”Hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” (As-Shaffat:
102)

Ismail A.S tidak bertanya tentang kebenaran mimpi itu, tetapi terus meminta ayahnya melaksanakan perintah Allah S.W.T. Dia juga meminta ayahnya agar tidak gelisah dan sedih.

”Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” Demikianlah jawapan seorang anak yang soleh terhadap ayahnya yang soleh.

Itulah puncak kesabaran dari seorang anak dan tentu ayahnya pula harus lebih bersabar. Ianya bagaikan ujian, siapa di antara mereka yang paling sabar. Ujian yang bertujuan meraih cinta Allah S.W.T.

Allah S.W.T berfirman:

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk bersolat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diredhai di sisi Tuhannya.” (Maryam: 54-55)

Ismail A.S hidup di semenanjung Arab, sesuai dengan kehendak Allah S.W.T. Dia suka memelihara kuda serta memanfaatkannya untuk keperluan. Manakala telaga zamzam sangat membantu orang-orang yang tinggal di daerah itu. Nabi Ismail A.S menjadi dewasa dan menikah.

Suatu hari Nabi Ibrahim A.S mengunjungi anaknya, ketika Ismail A.S tiada di rumah. Nabi Ibrahim A.S bertanya kepada isteri Ismail A.S tentang kehidupan mereka. Isteri Ismail A.S mengadukan tentang kesempitan hidup dan kesulitannya.

”Jika suamimu pulang, maka perintahkan dia mengubah gerbang pintunya,” kata Nabi Ibrahim A.S.

Apabila Nabi Ismail A.S pulang, isterinya menceritakan perihal kedatangan seorang lelaki dan perintah yang disampaikan.

”Dia adalah ayahku dan dia memerintahkan aku untuk meninggalkanmu. Maka kembalilah engkau pada keluargamu,” ujar Nabi Ismail®!.

Kemudian Nabi Ismail A.S menikahi wanita kedua. Nabi Ibrahim A.S sekali lagi mengunjungi anaknya dan bertanya menantunya tentang keadaan hidup mereka. Lalu isteri kedua Ismail itu menceritakan bahawa mereka dalam keadaan baikbaik dan dikurniakan nikmat.

Nabi Ibrahim A.S berpuas hati terhadap isteri sebegini dan memang sesuai dengan anaknya. Nabi Ibrahim A.S menyiapkan Ismail untuk memikul beban tugas yang besar. Ia memerlukan kerja keras dan pengorbanan seluruhnya.

Ismail menjadi dewasa dan mencapai kematangannya. Nabi Ibrahim S.W.T datang menemuinya. Tibalah saat yang tepat untuk menjelaskan hikmah Allah S.W.T yang telah terjadi dari perkara-perkara yang samar.

Nabi Ibrahim A.S berkata: ”Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan suatu tugas besar.”

”Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan padamu,” jawab Ismail

”Apakah engkau akan membantuku?”

”Ya, aku akan membantumu,” tegas Ismail A.S.

”Sesungguhnya Allah S.W.T memerintahkan aku untuk membangunkan rumah di situ,” ujar Nabi Ibrahim A.S sambil mengisyaratkan dengan tangannya dan nenunjuk ke arah suatu bukit yang tinggi.

Demikianlah setelah pertemuan itu, masa pun terus berkisar. Akhirnya perintah Allah S.W.T telah dapat mereka laksanakan dengan sempurna. Selesailah pekerjaan mereka itu dengan terdirinya Baitullah yang suci. Itu adalah rumah yang pertama sekali dibangunkan untuk manusia di bumi. Ia adalah rumah pertama yang di dalamnya manusia menyembah Allah S.W.T.

Oleh kerana Nabi Adam A.S adalah manusia yang pertama turun ke bumi, maka keutamaan pembangunannya kembali padanya. Para ulama’ berkata bahawa sesungguhnya Nabi Adam A.S membangunkannya dan dia melakukan tawaf di sekelilingnya seperti para malaikat yang tawaf mengelilingi Arsy Allah S.W.T.

Diriwayatkan Nabi Adam A.S membangunkan suatu rumah tempat dia beribadat kepada Allah S.W.T. Adalah hal yang biasa bagi Nabi Adam A.S membangunkan sebuah tempat untuk menyembah Allah S.W.T. Tempat itu dipenuhi dengan rahmat. Kemudian Nabi Adam A.S wafat dan berlalulah abad demi abad sehingga rumah itu hilang tanpa kesan.

Maka Nabi Ibrahim A.S mendapat perintah Allah S.W.t untuk membangunkan buat kedua kalinya, agar rumah itu tetap berdiri sampai hari kiamat, dengan izin Allah S.W.T. Nabi Ibrahim^ mulai membina Ka’abah dari batu yang tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat. Ia tidak lebih dari sekadar batu. Meskipun demikian, ia merupakan simbol tauhid Islam dan tempat ibadah kepada Allah S.W.T. Nabi Adam A.S memiliki tauhid yang tinggi dan mutlak. Nabi Ibrahim A.S juga termasuk seorang Islam yang tulus dan bukan seorang musyrik.

Batu-batu rumah itu telah dibangunkan dari ketenteraman hati Nabi Adam A.S, kedamaian Nabi Ibrahim A.S serta ketulusan cinta dan kesabaran Nabi Ismail A.S. Oleh kerana itu, ketika memasuki Masjidil-Haram kita akan merasakan suatu gelombang kedamaian yang amat mendalam. Ia membawa kita menginsafi diri dan sekaligus memuncakkan keimanan kepada Allah S.W.T. Inilah hikmah dari pembangunan Ka’abah.

Allah S.W.T berfirman di dalam Al-Quran, yang bermaksud:

”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): ”Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah: 127-129)

Ka’abah terdiri dari batu-batuan yang ada di bumi, di mana ia dijadikan asas oleh Nabi Ibrahim dan Ismail A.S. Sejarah menceritakan bahawa Ka’abah pernah dihancurkan lebih dari sekali sehingga ia telah beberapa kali dibangunkan semula. Ia tetap berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim A.S hingga hari ini. Ketika Rasulullah S.A.W diutuskan (sebagai bukti makbulnya doa Nabi Ibrahim A.S) Ka’abah dibangunkan buat kali terakhir.

Tenaga yang dicurahkan oleh orang-orang yang membinanya di zaman Rasulullah s.a.w sangat terbatas, di mana mereka tidak menggali dasarnya sebagaimana Nabi Ibrahim A.S menggalinya. Dari sini kita memahami bahawa Nabi Ibrahim A.S dan Nabi Ismail A.S telah mencurahkan tenaga yang tidak dapat ditandingi oleh ribuan lelaki. Rasulullah S.A.W telah menegaskan bahawa kalau bukan kerana pengaruh jahiliyah ke atas umatnya serta khuatir dengan pelbagai tuduhan (jika Ka’abah dihancurkan dan dibangunkan kembali), nescaya baginda ingin merobohkannya dan mengembalikannya kepada keadaan asal, sebagaimana yang dibina oleh Nabi Ibrahim A.S dan Nabi Ismail A.S.

Kedua Nabi yang mulia itu telah mencurahkan tenaga luar biasa dalam membangunkan Ka’abah. Mereka berdua menggali tapak asas, memecahkan batubatuan dari gunung lalu memindahkan, meratakan serta membangunkannya. Tentunya usaha itu memerlukan tenaga ramai tetapi mereka berdua membangunkannya bersama-sama.

Kita tidak mengetahui berapa lama mereka bekerja untuk membangunkan Ka’abah sebagaimana kita tidak mengetahui waktu yang digunakan untuk membuat perahu Nabi Nuh A.S. Yang penting adalah perahu Nabi Nuh A.S dan Ka’abah sama-sama sebagai tempat perlindungan manusia yang membawa keamanan dan kedamaian. Ka’abah tetap kekal di muka bumi buat selama-lamanya. Ia selalu menunggu orang-orang yang inginkan keselamatan dari azab seksaan Allah S.W.T.

Allah S.W.T tidak menceritakan kepada kita tentang waktu pembangunan Ka’abah. Allah S.W.T hanya menceritakan perkara yang lebih penting dan bermanfaat, tentang kesucian jiwa orang-orang yang membangunkannya dan doa mereka ketika membangunkannya:

”Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 127)

Itulah puncak keikhlasan orang-orang yang ikhlas, ketaatan orang-orang yang taat, ketakutan orang-orang yang takut dan kecintaan orang-orang yang mencintai.

”Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau.” (Al-Baqarah: 128)

Sesungguhnya orang beriman yang paling agung di muka bumi ketika itu, berdoa kepada Allah S.W.T agar menjadikan mereka orang-orang yang berserah diri padaNya. Mereka mengetahui bahawa hati manusia terletak sangat dekat dengan Allah S.W.T. Mereka tidak akan mampu menghindari ketentuan Allah S.W.T. Oleh kerana itu, mereka menampakkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah S.W.T. Mereka melaksanakan segala titah perintah Allah S.W.T serta meminta kepada-Nya agar menerima pekerjaan mereka.

Selanjutnya, mereka meminta Islam (penyerahan diri) dan rahmat yang turun pada mereka, di mana mereka memohon kepada Allah S.W.T agar memberi mereka keturunan dari umat Islam. Mereka ingin membanyakkan jumlah orang-orang yang beribadah, yang sujud dan ruku’. Sesungguhnya doa Nabi Ibrahim A.S dan Nabi Ismail A.S menyingkap isi hati seorang mukmin. Mereka membangunkan Baitullah dan pada waktu yang sama, mereka disibukkan dengan urusan aqidah keyakinan). Itu menunjukkan bahawa Baitullah sebagai simbol aqidah.

”Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah: 128)

Mereka berdoa kepada Allah S.W.T:

”Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah: 129)

Akhirnya, doa itu termakbul ketika Allah mengutuskan Muhammad bin Abdullah S.A.W Doa tersebut makbul setelah melalui masa demi masa. Selesailah pembangunan Ka’abah dan Nabi Ibrahim A.S inginkan batu yang istimewa menjadi tanda khusus, di mana tawaf di sekitar Ka’abah akan dimulakan darinya. Ismail A.S telah mencurahkan tenaga di luar batas kemampuan manusia biasa. Beliau bekerja dengan penuh azam sebagai wujud ketaatan terhadap perintah ayahnya. Ketika beliau kembali, Nabi Ibrahim A.S telah meletakkan Hajar Aswad di tempatnya.

”Siapakah yang mendatangkannya (batu) padamu, wahai ayahku?” soalnya.

”Jibril®! yang mendatangkannya,” jawab Nabi Ibrahim®!.

Selesailah pembangunan Ka’abah dan orang-orang yang beriman kepada Allah S.W.T mula bertawaf di sekitarnya. Nabi Ibrahim A.S berdoa agar Allah S.W.T menjadikan hati manusia cenderung kepada tempat itu.

”Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka.” (Ibrahim: 37)

Berkat pengaruh doa tersebut, umat Islam merasa rindu untuk mengunjunginya. Setiap orang yang mengunjungi Masjidil-Haram akan sentiasa rindu pada tempat itu. Semakin jauh, semakin meningkat kerinduan. Semua itu adalah cinta yang mendalam terhadap Allah S.W.T.

Allah S.W.T berfirman tentang Nabi Ibrahim A.S dan Nabi Ismail A.S:

”Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.” (Ali-Imran: 67)

Allah S.W.T memakbulkan doa Nabi Ibrahim A.S dan beliau yang pertama sekali menamakan kita sebagai orang-orang Islam. Allah S.W.T berfirman:

”Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim. Dia telah menamakan kamu sekalian orang-orang Islam dan dahulu.” (Al-Hajj: 78)

Tiada ulasan: