Jumaat, 8 Januari 2010

PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH

Penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama bukan Islam telah menjadi bahan polemik
hangat dalam negara kita, dan ianya menjadi semakin panas setelah pihak Mahkamah
Tinggi membuat keputusan memberi keizinan kepada pihak gereja katholik mengguna-pakai
perkataan Allah dalam bahan penerbitan mereka. Realiti kehidupan dalam negara kita
ialah, kedudukan masyarakat kristian adalah dalam lingkungan kehidupan masyarakat
umum yang hidup secara bersama, khususnya masyarakat yang hidup di dalamnya umat
Islam, mahu tidak mahu ianya akan menyentuh perasaan mereka, kerana perkataan ALLAH
adalah sangat mulia di sisi umat Islam.
Apa yang menghairankan ialah, sebelum ini pengamal ajaran kristian itu menyebut ‘tuhan’
dengan bahasa mereka masing-masing. Ada pun umat Islam yang terdiri daripada berbagai
bangsa dan bahasa tetap berlafaz dan menulis dengan perkataan “Allah” dari kitab
suci mereka (Al Quran). Perkataan “Allah” ini tidak diterjemahkan lagi ke dalam bahasa
masing-masing, kerana perkataan ALLAH tidak mampu diterjemahkan ke dalam bahasa lain,
dengan berpegang kepada makna asalnya dalam bahasa Al Quran.
Persoalannya ialah, adakah ianya boleh dibenarkan begitu sahaja di atas konsep kebebasan
beragama ?. Hakikatnya, kebebasan secara saksama seharusnya mempunyai batas sempadan
yang tidak menimbulkan masalah sehingga boleh mencetuskan perkara yang boleh merosakan
hubungan sesama manusia. Jangan sampai kita ‘terbabas’ dalam mencari kebebasan. Perkara
ini perlu dijawab secara ilmu, kerana umat Islam menyebut dan menulis kalimah Allah
mengikut maknanya yang sebenar sehingga menjadi akidah yang menjadi asas kepada amalan
mereka.
Apa yang perlu di fahami ialah, adakah penggunaan perkataan Allah oleh penganut agama
lain itu adalah mengikut makna perkataan “Allah” yang tepat, dengan maksudnya yang
sebenar dari segi bahasa Arab ?. Atau adakah mereka yang bukan Islam itu memakai
perkataan itu dengan mempunyai maksud mereka sendiri yang tidak tepat mengikut bahasa
bangsa yang menggunakannya, sehingga ianya boleh menjadi ejekan atau mengurangkan
maksudnya sehingga menyentuh perasaan penganut Islam yang memuja kalimah ini ?. Suatu
hakikat yang perlu difahami dengan terang dan nyata ialah, bahawa umat islam di serata
dunia yang terdiri dari berbagai bangsa dan bercakap berbagai bahasa pula, sedang
menggunakan perkataan “Allah” mengikut maksudnya yang sebenar inilah.
Perkataan Allah di sebut oleh orang arab atau pengguna bahasa arab yang menganut
berbagai agama, sama ada penganut yahudi, kristian dan penyembah berhala sejak dahulu
kala. Al Quran menyebut secara jelas bahawa penganut agama-agama itu menyebut dan
menulis perkataan Allah.
Firman Allah bermaksud:
61. Dan sesungguhnya jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik)
itu: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memudahkan matahari dan
bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya)?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah".
Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui
keesaan Allah dan mematuhi perintahNya)?.
Firman Allah bermaksud:
63. Dan Sesungguhnya jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik)
itu: "Siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan
di bumi sesudah matinya?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (Wahai
Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka Yang demikian),
bahkan kebanyakan mereka tidak memahami (hakikat Tauhid dan pengertian syirik).
Firman Allah bermaksud:
25. Dan Sesungguhnya jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik)
itu: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan menjawab:
"Allah". Ucapkanlah (Wahai Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan
pengakuan mereka yang demikian - tidak mengingkari Allah), bahkan kebanyakan mereka
tidak mengetahui (hakikat Tauhid dan pengertian syirik).
Firman Allah bermaksud:
38. Dan demi sesungguhnya! jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang
musyrik) itu: "Siapakah yang mencipta langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan menjawab:
"Allah". Katakanlah (kepada mereka): "Kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang
yang kamu sembah yang lain dari Allah itu? jika Allah hendak menimpakan daku dengan
sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahayanya itu; atau
jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, dapatkah mereka menahan rahmatNya itu?"
Katakanlah lagi: "Cukuplah bagiku: Allah (yang menolong dan memeliharaku); kepadaNyalah
hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri".
Firman Allah bermaksud:
9. Dan Demi sesungguhnya! jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang
musyrik) itu:" siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan
menjawab: "yang menciptakannya ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui".
Firman Allah bermaksud:
87. Dan Demi sesungguhnya! jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka: "Siapakah
yang menciptakan mereka?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah!". (jika demikian)
maka Bagaimana mereka rela dipesongkan (dari menyembah dan mengesakanNya)?
Ayat-ayat tersebut di atas mendedahkan bahawa orang-orang bukan Islam yang menganut
berbagai agama itu mengaku wujudnya Tuhan yang bernama Allah mengikut naluri dalam
Tauhid Rububiyyah (Adanya Tuhan Pencipta Alam) dan ianya hanya sekadar itu. Namun
kepercayaan mereka sebegini tidak menepati hakikat dari makna perkataan Allah mengikut
maknanya yang sebenar, iaitu supaya mengesakan Allah dalam ibadah dan cara hidup
seluruhnya.
Hari ini kita melihat mukjizat Al Quran, apabila mereka memaksa diri untuk menggunakan
perkataan Allah, pada hal selama ini mereka menggunakan perkataan yang menamakan
Tuhan dengan bahasa masing-masing seperti GOD dan LORD; dan kalau itulah Allah mengikut
kefahaman mereka maka ianya adalah tidak tepat dengan maksudnya.
Umat Islam tidak boleh memaksa kefahaman mereka yang salah ini untuk mengikut ajaran
dan takrifan bahasa umat Islam, walaupun mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Berkuasa,
tetapi mereka melantik tuhan-tuhan yang lain daripadanya dengan berbagai-bagai cara.
Kalangan penganut kristian dengan kepercayaan Trinity dengan mengadakan isteri dan
anak bagi Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Suci itu. Agama yang lain menambah perlantikan
Tuhan mengikut kefahaman mereka masing-masing.
Mengikut ajaran Islam perkataan Allah ialah salah satu daripada nama-nama yang banyak
bagi Tuhan Yang Maha Esa (Al Asma Al Husna) . Imam Al Baihaqi menulis dalam kitabnya
(Al Asma Wa Sifat).
“Perkataan Allah itu ialah Tuhan Yang Maha Esa, tidak berbilang lebih dari satu dan
tidak ada sekutu baginya (sama ada dinamakan bapa, anak dan apa sahaja). Allah mengikut
bahasa arab yang fasih dan nyata bermaksud, Dia Sahaja Tuhan, Yang Maha Esa, tidak
ada lagi tuhan yang lain daripadanya. Perkataan ALLAH itu daripada perkataan AL-ILAH
dengan menambah AL kepada perkataan asal ILAH yang bermakna Tuhan secara umum. Apabila
di letakkan Alif dan lam (AL) menjadi yang khusus satunya yang dikenali dan diyakini
benarnya, kemudian dimudahkan sebutannya dengan membuang beberapa huruf, maka di
sebut ALLAH. Penambahan Al dalam bahasa arab bertujuan makrifah (yang di kenali)
secara khusus yang tidak boleh dikelirukan dengan kepercayaan salah, iaitu berbilang
tuhan” .
Al Quran mengajar cara penjelasan makna yang sebenar, begitu juga hadith-hadith Rasulullah
SAW. Penjelasan inilah yang dinamakan sebagai ‘menyampaikan dakwah’, sebagaimana
yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa melarang mereka dari menyebut perkataan
Allah, tetapi kita memberi penjelasan berdasarkan ilmu, bahawa penggunaan perkataan
Allah oleh mereka yang percaya adanya sifat ketuhanan dan nama ketuhanan yang lain
daripada Allah adalah tidak tepat.
Apabila Rasulullah SAW menghantar surat kepada raja-raja yang menganut agama kitab,
dan disebut dalam surat perutusan itu firman Allah yang menjelaskan kepercayaan yang
sebenar kepada Allah yang bermaksud:
64. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang
bersamaan antara Kami Dengan kamu, Iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah,
dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari
kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja
dan didewa-dewakan selain daripada Allah". kemudian jika mereka (Ahli Kitab itu)
berpaling (enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah kamu Bahawa
Sesungguhnya Kami adalah orang-orang Islam".
Perutusan Rasulullah SAW mendedahkah bagaimana golongan Ahli Kitab (Kristian dan
Yahudi) memakai perkataan yang sama apabila menyebut perkataan Allah, seterusnya
dijelaskan dengan makna aqidah yang tepat secara ajaran Tauhid, iaitu mengesakan
Allah tanpa syirik, sama ada syirik itu melakukan upacara ibadat dengan menyembah
tuhan-tuhan yang lain daripada Allah, atau mematuhi hukum-hukum dan undang-undang
ciptaan para ahli agama (pendita) dan pemimpin-pemimpin (Arbab) yang mencipta undang-undang
dan hukum yang menentang hukum Allah. Mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan
oleh Allah dalam kitab yang diturunkan kepada Rasul mereka sendiri, atau mengharamkan
apa yang di halalkan, atau memberi hak ketuhanan kepada ahli agama sehingga boleh
mengampunkan dosa yang menjadi hak Allah sahaja.
Kesimpulannya, kita tidak boleh melarang mereka menggunakan perkataan Allah di kalangan
mereka sendiri, dalam ibadat mereka dan amalan mereka, walau pun salah maksud dan
maknanya yang asal mengikut bahasa kita. Adapun menggunakan perkataan Allah oleh
mereka terhadap masyarakat Islam untuk menyebarkan agama mereka dengan fahaman mereka,
atau menjadikan perkataan ALLAH sekadar mengubah jenama bagi melariskan barangan
dalam masyarakat Islam, tidak boleh dizinkan sama-sekali. Ini adalah kerana menyalahgunakan
perkataan Allah yang Maha Suci kepada umat Islam dan bercanggah dengan makna mengikut
bahasa yang di amal oleh umat Islam, adalah dikira menodai kesucian dan kemurnian
kalimah ALLAH di hadapan umat Islam.
Iman ‘Ali K.W, menegaskan kepada mereka yang menyalahgunakan perkataan yang benar
dengan tujuan yang salah, dengan apa nama sekalipun :
(Kalimahnya benar , tetapi dimaksudkan dengan tujuan yang salah).
Kalimah ALLAH adalah paling benar, tetapi kalau menulis atau menyebut perkataan Allah
laksana memakai jenama barangan untuk melariskan jualan di tengah masyarakat umat
Islam, maka ianya sangat menyentuh sensitiviti umat Islam. Keadaan ini akan menyebabkan
semua kalangan umat Islam yang berbeza pertubuhan (NGO), fahaman politik dan individu,
bersatu untuk mengeluarkan suara hati mereka yang sangat memuliakan kalimah ALLAH.
Suasana sebegini boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat majmuk yang ada dalam
negara kita.
Al Quran juga memerintah penganutnya supaya tidak menghina dan mencaci penganut agama
lain sehingga menyebabkan mereka mencaci Allah.
Firman Allah yang bermaksud :
108. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah,
kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan
pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal
perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu ia
menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan.
Demikianlah keterbukaan Islam terhadap kebebasan beragama dengan batas sempadan yang
tidak menegangkan hubungan dalam masyarakat berbagai agama.
Wallahua’alam.
7 Januari 2010

Tiada ulasan: