Jumaat, 28 Mei 2010

PERTIS: APA NAK JIDI 2

(PERLEMBAGAAN PERSATUAN ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MALAYSIA (PERTIS), BAB IV, PERKARA 7, (5), MESYUARAT AGUNG TAHUNAN HENDAKLAH DIADAKAN TIDAK
LEWAT DARIPADA 30 JUN PADA TARIKH, MASA DAN TEMPAT YANG DITETAPKAN OLEH JAWATANKUASA PUSAT.)

Perlemnagaan PERTIS adalah merupakan satu dokumen rasmi pertubuhan yang telah dipersetujui secara bersama oleh semua ahli PERTIS sama ada di peringkat penajaan mahu pun selepas pertubuhan ini diterima pendaftarannya oleh Pendaftar Pertubuhan dan dokumen ini merupakan undang-undang tertinggi dalam pertubuhan ini. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggung jawab semua ahli tanpa mengira kedudukan mereka dalam pertubuhan untuk mematuhi segala peruntukan yang tercatat di dalamnya. Kegagalan mematuhi mana-mana peruntukan dalam perlembagaan ini adalah suatu pengengkarian yang amat serius dan perlu dielakkan.

Sedang perlembagaannya adalah merupakan undang-undang tertinggi dalam pertubuhan, mesyuarat agung tahunan pula merupakan badan tertinggi dalam pertubuhan dan kuasanya melangkaui semua kuasa yang ada dalam pertubuhan termasuk jawatankuasa pusat. Di dalam mesuarat agung tahunan kedudukan semua ahli adalah sama tanpa mengira sama ada mereka adalah berjawatan atau hanya sekadar ahli biasa. Dalam keadaan tertentu, mesyuarat agung tahunan ini telah diberi kuasa oleh perlembagaan untuk meminda perlembagaan itu sendiri. Ini bermakna secara institusinya mesyuarat agung tahunan adalah kuasa tertinggi dalam pertubuhan mengatasi perlembagaan itu sendiri.

Begitu pentingnya dan besarnya mesyuarat agung tahunan, maka keperluan mengadakannya adalah tidak boleh dianggap tidak perlu atau boleh dikesampingkan seperti aktiviti lainnya. Ia harus mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan PERTIS. Notis mesyuarat, agenda mesyuarat, minit mesyuarat, laporan aktiviti, laporan kewangan tahunan dan usul-usul perlu disediakan menepati kehendak perlembagaan agar ia dapa berjalan dengan lancar.

Hari ini, ketika posting ini dicatat, adalah hari Jumaat 28 Mei, 2010. Sehingga kini notis mesyuarat belum dikeluarkan. Tarikh 30 jun semakin menghampiri kita. Perlembagaan PERTIS mengkehendaki agar Mesyuarat Agung Tahunan diadakan sebelum 30 Jun.

(BAB iv, PERKARA 7, (7) memperuntukkan (Pengumuman awal kerana mesyuarat Agung Tahunan yang menerang tarikh, waktu dan dan tempat dan panggilan untuk memberi cadangan-cadangan yang hendak dibincangkan dan cadang-cadangan untuk meminda undang-undang hendaklah dikeluarkan oleh Setiausaha Agung tidak lewat dari 45 hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk bermusyuarat.). Di sudit ini sahaja nampaknya Setiausaha Agung telah melanggar perlembagaan ini. Dengan hari yang tak sampai pun 35 hari, apakah mungkin mesyuarat Agung Tahunan ini akan diadakan bukan pada bulan Jun. Seandainya ini berlaku, nampaknya ini adalah tahun yang pertama di mana PERTIS melakukan sesuatu yang tidak wajar dilakukan dan amat dikesali.

Sekiranya benar mesyuarat ini diadakan lewat dari kadar masa yang diperuntukan maka persoalan berikut harus dijawab dengan jujur oleh Jawatankuasa Pusat PERTIS. Persoalan paling pokok adalah peruntukan manakah yang mereka gunakan untuk menangguhkan mesyuarat kali ini? Di dalam perlembagaan PERTIS tidak terdapat mana-mana peruntukan yang membolehkan Yang dipertua, atau Yang Dipertua bersama Setiausaha Agung, atau Yang Dipertua bersama Setiausaha Agung dan Ahli-ahli Jawatankuasa Pusat PERTIS, atau Yang Dipertua bersama Satiausaha Agung dan Ahli-ahli Jawatankuasa Pusat dan ahli atau beberapa orang ahli atau semua ahli, atau ahli atau beberapa orang ahli atau semua ahli sesama mereka atau bersama mana-mana Ahli Jawatankuasa Pusat PERTIS menanggguhkan mesyuarat agaung ke tarikh yang mereka sukai. Oleh yang demikian, seandainya mesyuarat ini diadakan di luar tarikh yang ditetapkan maka ia boleh menimbul masalah kepada PERTIS kemudian hari. Ya, mungkin kebenaran boleh dipohon dari pihak pendaftar Pertubuhan tetapi harus diingat bahawa pendaftar Pertubuhan hanya sekadar sebuah organisasi yang menentukan perjalanan pertubuhan berjalan mengikut peruntukan undang-undang negara dan perlembagaan pertubuhan. seandainya terdapa ahli-ahli yang mempertikaikan penangguhan ini maka ia akan menimbulkan masalah dan pihak Pendaftar Petubuhan tidak membantu ketika itu. Ingat, kuasa mutlak terletak di tangan ahli pertubuhan.

Kalau terdapat di antara kita ingin menjadikan kesibukan aktiviti di bulan Jun sebagai alasan, maka ia merupakan satu alasan yang cukup dangkal. Banyak majlis perkahwinan, Mesyuarat Agung SBM, Mesyuarat Lepasan St. Nicolas dan beberapa perkara lain mungkin dijadikan alasan untuk mewajarkan tindakan penangguhan ini maka persoalannya adalah Jun bukan datang tiba-tiba. Sejak mesyuarat agung yang lalu anda mempunyai 12 bulan untuk membuat persediaan, kenapa anda bertindak seolah seperti tak pernah melihat Jun sebelum ini. Kalau sebelum ini kita pernah mengadakan mesyuarat pada penghujung bulan Mei, kenapa ia tidak dilakukan untuk tahun ini. Bukankah telah menjadi amalan kita untuk sekian tahun, mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan pada Sabtu Hari Keputeraan Yang Dipertuan Agung, kenapa budaya ini tidak diteruskan?

Ada juga terdengar perkhabaran yang mengatakan bahawa ILIM tidak mempunyai tempat atau ruang untuk kita bermusyuarat di sana
kerana ILIM telah penuh ditempah. Adakah Perlembagaan PERTIS hanya membenarkan kita bermusyuarat di ILIM semata-mata? Apakah sudah kekurangan dewan di Kuala Lumpur atau Lembah Klang atau di Malaysia sehingga kita tidak mengadakan mesyuarat di dewan-dewan lain? Adakah Dewan Kompleks MAB sudah tidak menerima lagi tempahan dari PERTIS untuk kita gunakan untuk bermusyuarat sedang esok ada aktiviti PERTIS di sana?

Atau, Sebenarnya PERTIS mempunyai masalah yang hendak dilindungi dari pengetahuan ahli-ahli mereka lantas semua ini berlaku. Saya berharap agar posting ini yang akan saya e-mailkan secara terbuka akan dapat merungkai apa yang sebenarnya menghambat PERTIS. Sesungguhnya kami memang mengesyaki ada yan tak kena dalam PERTIS. Mungkin tindakan saya ini akan menjatuhkan nama PERTIS tetapi mungkin sudah sampai masanya tindakan ini perlu diambil. Tegur sudah, nasihat pun sudah. yang belum "belasah".

Saya ingin memohon maaf atas tindakan ini tetapi demi kebaikan PERTIS saya rela diambil tindakan disiplin oleh pihak PERTIS.

Tiada ulasan: